Gestalt Alapok

Gestalt Alapok

Gestalt szemléletű önismereti csoport indul! 

„Rendszeresen zavarba jövök, ha kapcsolatot kell teremteni másokkal.”

„Úgy érzem, nem a saját életemet élem.”

„Gyakran nem értem saját magamat és a döntéseimet.”

„Szívesen bővítem módszertani ismereteimet, miközben tanulok is magamról.”

Ha igazak rád a fenti állítások, akkor gyere el a Gestalt szemléletű önismereti csoportunkba, ahol lehetőséget kapsz személyes kérdéseid feltárására olyan emberek támogatásával és részvételével, akik maguk is érdeklődnek önmaguk iránt, és elkötelezettek az életük változásainak megértésében.

Miért a csoportos önismereti és módszertani workshopot válaszd?

 • A csoport lehetőséget ad arra, hogy felismerd, hogyan hatsz másokra, és egy védett környezetben őszinte visszajelzéseket kapj a működésedről. Ezáltal a csoport nagyszerű kiegészítője lehet egy egyéni folyamatnak is. 
 • A csoport egy olyan közös tanulási felület, ahol úgy haladhatsz az önismereti utadon, hogy nem csak a saját problémáiddal dolgozol, hanem mások önismereti munkáján keresztül is tanulsz magadról.
 • A csoportban ismereteket szerezhetsz a Gestalt módszertan alapfogalmaiból, bővítheted tudásod a Gestalt szemléletmód és filozófia mélyebb megismerése által.
 • Nem kell hosszú folyamatra elköteleződni. Az 5 alkalmas workshop végére el tudod dönteni, hogy a Gestalt-e az a módszertan, amelyre szükséged van a változáshoz.

A Gestalt önismereti csoport segít neked: 

 • egyértelműbben elkülöníteni az érzéseidet a gondolataidtól, tisztábban megfogalmazni igényeidet,
 • megfigyelni a saját és a csoporttagok viselkedését,
 • megtapasztalni, hogy hatsz másokra azáltal, hogy visszajelzést kapsz a résztvevőktől és a terapeutáktól,
 • elsajátítani a minősítés-mentes megfigyelést és visszajelzést, ezáltal türelmesebbé válsz, és jobban ki tudod majd fejezni saját szükségleteidet,
 • meghúzni határaidat és elfogadni másokét,
 • test-tudatossabbá válni, pontosabban érzékelni annak határait, és felismerni másokét, így mélyíteni az ítélkezésmentes jelenléted, és csökkenteni a kritikusságod,
 • megérteni és pontosabban használni pszichológia alapfogalmakat,
 • megismerni a Gestalt módszertan szemléletmódját, alapfogalmait és működését a gyakorlatban.

Az Önismereti csoport időpontjai:

Az önismereti csoport időpontjai a következők:
 • Szeptember 27-28. Péntek: 16:00-19:00; Szombat: 9:30-18:00
 • Október 11-12. Péntek: 16:00-19:00; Szombat: 9:30-18:00
 • Október 26. Szombat: 9:30-18:00
 • November 9. Szombat: 9:30-18:00
 • November 22-23. Péntek: 16:00-19:00; Szombat: 9:30-18:00

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2024. Szeptember 15. 

Mennyibe kerül a csoport?

A program alapdíja: 189.000 Ft
Kedvezmények, amiket igénybe vehetsz: 
MAG tagoknak és MCSz tagoknak 10% kedvezményt biztosítunk.
Nappali tagozatos diákoknak, pedagógusoknak, vagy aki nem rendelkezik állandó jövedelemmel 10 000 Ft kedvezményt biztosítani.
 
A kedvezmények nem összevonhatók, egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe.
 
A csoport minimum 10 maximum 16 fővel indul.

A workshop végére képes leszel: 

 • dolgozni a  „nehéz” érzelmeiddel, a haraggal, félelmekkel, a  sebezhetőségeddel stb.
 • meghúzni határaidat és el fogadni másokét.
 • jobban rálátni arra, hogy hogyan kerülöd el a kapcsolódást saját magaddal és másokkal. Saját tapasztalatot szerezhetsz arról, hogy milyen kontaktusba kerülni magaddal,  illetve egy másik emberrel. 
 • ebben az ítélkezés mentes közegben közelebb kerülni a saját szükségleteidhez, érzéseidhez és azok elfogadásához.
 • felismerni, hogy az benned lévő tulajdonságok hogyan  egészítik ki egymást. Egy-egy tulajdonság hiánya sokszor csak látszólagos, inkább annak nem megéléséiről van szól. Ennek felismerése kísérletezésre és további megfigyelésre csábíthat.
 • egyre jobban kapcsolódni magaddal a saját testeddel. Képes leszel pontosabban érzékelni annak határait, ezzel párhuzamosan felismerni másokét.
 • elsajátítani és elmélyíteni a az ítélkezés mentes jelenlétet. Kevéssé kritikussá válni a környezetedre. 

Az önismereti csoport  moduljainak bemutatása

1. Bevezetés a Gestaltba

A Gestalt alapok első modulja főként az ismerkedésről és közeledésről szól: ismerkedünk egymással, ti velünk és egymással, mi veletek, közösen ismerkedünk a Gestalt felfogás alapfogalmaival és értékeivel.

Mindezt különböző gyakorlatokon keresztül tesszük, hogy mindent, amiről beszélünk, közösen ki is próbáljunk – szándékunk szerint „Gestaltosan”: azaz megtapasztalva, tudatossággal kísérve, kíváncsisággal, a jelenre fókuszálva, tiszteletben tartva a különbözőségeinket.

Emellett az érzékeléssel foglalkozunk, azzal a nagyszerű képességünkkel, hogy információt tudunk gyűjteni a külvilágból és belső történéseinkből.

A nap folyamán azt szeretnénk, hogy
 • elinduljon a csoport, tudjunk meg többet egymásról és a workshopról;
 • legyen tudatosabb a résztvevőkben, hogy miért vannak itt, és mit szeretnének kapni az itt töltött idő alatt;
 • a résztvevők elkezdjék megismerni a Gestalt alapfogalmait és jellemzőit;
 • játékos gyakorlatokon keresztül tapasztaljuk meg, amiről beszélünk;
 • alapozzuk meg a csoportbizalmat.

2. Gestalt ciklus

A Gestalt szemlélet alapmodellje az ún. Gestalt ciklus. A modell szerint az emberi kapcsolatok jellege és minősége, a környezettel és önmagunkkal történő kapcsolódás módja és mikéntje a Gestalt ciklus mentén értelmezendő. A programmal az a szándékunk, hogy a résztvevők ismerjék és tapasztalják meg az egészséges, teljes ciklus működését, saját élményeik alapján képesek legyenek azt felismerni spontán kialakuló vagy tervezett, speciális céllal szerveződő emberi-kapcsolati helyzetekben.

A program másik fókusza az ellenállások témakör. Az ellenállásokra tekinthetünk úgy is, mint védelmi mechanizmusra és úgy is, mint elköteleződési folyamatra, amely megmutatja, hogy hogyan nyitjuk ki, illetve hogyan zárjuk be magunkat a tapasztalatok előtt, vagyis milyen módon segítjük vagy akadályozzuk a saját ciklusaink működését és a kontaktusba lépést másokkal. Az ellenállások önmagukban is komoly mélységgel és széles spektrummal bírnak. A Gestalt ciklus elakadásainak és sok esetben a diszfunkcionális kapcsolati mintázatoknak a megértéséhez is hozzájárulhat.

A modul során a célunk, hogy
 • a résztvevők képet kapjanak az elméleti háttérről, értsék meg a Gestalt ciklus és az ellenállások alapvető természetét és jelentőségét;
 • legyen saját élményű tapasztalatuk a ciklusról és az ellenállásokról;
 • legyenek képesek az elméleti tudást és a saját élményű tapasztalatot egységben látni,

legyenek képesek a ciklus elemeit és az ellenállásokat magukon és másokon érzékelni, felismerni, és ezzel a kapcsolati tudatosságukat emelni.

3. Testtudat

Ezen a modulon izgalmas önismereti utakra hívunk titeket: a nap során lehetőséget nyújtunk kevésbé szokványos módon megtapasztalni önmagatokat és a másokhoz való kapcsolódást. A jól megszokott „gondolkodunk és beszélünk” helyett ezt a napot elsősorban a test bölcseletének szenteljük. Azaz nonverbális gyakorlatok során megfigyeljük, meghalljuk érzékszerveink jelzéseit és ez által testünk üzenetét.

A gestalt kifejezés azt jelenti, hogy értelmes egész, alak. A Gestalt megközelítés alapelve, hogy egységes egészként tekintünk az emberre, akinek mentális, érzelmi és testi tapasztalatai elválaszthatatlanok egymástól. Eszerint bármi történik velünk/bennünk, az mindhárom szinten hatással van ránk – akár észrevesszük ezt, akár nem.

Ennek nem mindig vagyunk tudatában: sokan jóval könnyebben mozgunk mentális síkon, hiszen időnk nagy részében agyunkat használjuk, és a „fejünkben élünk”. Kevésbé otthonos terepnek érezzük, akár észre sem vesszük testünk történéseit. Így aztán észrevétlenül ülünk végig többórás megbeszéléseket szünet vagy evés-ivás nélkül, elfelejtünk mélyen lélegezni, vagy egy probléma vagy nehézség feloldásához kizárólag racionálisan közelítünk.

Ezen a modulon testünk érzetei, jelzései, üzenetei lesznek a középpontban. Néhol játékosan és kihangosítva, máskor elmélyülve és csendesen. Mindvégig érdeklődéssel követve, befelé figyelve, hallgatózva: Merre mozdulnék most? Melyik testrészemben van sok/kevés energia? Mi történik velem mozgásban és mozdulatlanságban? Mit adok, és mit kapok egy találkozás során? Mire van valójában igényem?

A nap folyamán azt szeretnénk, hogy a résztvevők
 • figyelme mélyüljön el a testi érzetek és érzések felé,
 • hallják meg tisztábban belső igényeiket,
 • ezáltal tudják támaszként használni testüket, mint belső erőforrást,
 • kezdjék el érzékelni és tudatosítani a testben megjelenő energiákat,
 • tapasztalják meg a beszéd nélküli kapcsolódás minőségeit,
 • merjenek nyitottan és egyszerűen a testükben maradni,
 • bízzanak abban, hogy szavak nélkül is létrejönnek kapcsolatok.

Csoporttagok visszajelzései

4. Polaritások

Most mondjam, vagy ne mondjam? Megszólaljak, vagy ne szólaljak meg? Elinduljak, vagy maradjak? Hogy is van az, hogy ha meg kéne csinálnom egy fontos munkát, akkor mással kezdek el foglalkozni? Én mindig olyan kedves vagyok, akkor mások miért gonoszak velem?

Ellentmondások, polaritások, ambivalencia, erő-ellenerő, dilemmák – ezek mindannyiunkban megvannak, és nap mint nap hatnak ránk, akár tudatában vagyunk, akár nem.

A polaritások azért rosszak, mert lebénítanak, és mert találkozom a nem kedvelt tulajdonságaimmal.

A polaritások azért jók, mert ha a két oldal elkezd egymással beszélgetni, akkor az energiát ad, tágítja az énképemet, új irányokat mutat meg. 

A nap folyamán azt szeretnénk, hogy 
 • a résztvevőknek legyen saját élményük a bennük lévő polaritásokról,
 • megtapasztaljuk, hogy mi történik, ha kísérletezünk az ellentmondásainkkal,
 • ránézzünk, a polaritások hogyan támogatnak minket a fejlődésben és a változásban,
 • a résztvevők kapjanak elméleti tudást arról, hogy a Gestalt megközelítésben hogyan gondolkozunk a polaritásról.

5. Co-creation. A szituáció Gestaltja

„Én csinálom, vagy Te csinálod? Ki rontotta el, és kin múlt, hogy nem jött össze? Ki volt a helyzet kulcsa, és ki tett a legtöbbet a sikerért? Mi az én részem, és mi a tied? Miért vagyok én a felelős, és miért te?” – Ismerős kérdések? Valószínűleg igen. Mi legalábbis sokszor sok helyzetben pörgettünk magunkban ilyen és ehhez hasonló kérdéseket.

Tegyük félre ezeket a kérdéseket most egy napra, és vegyük elő helyettük inkább a következőket: „Mi az, amit Te+Én hozunk létre? Milyen vagyok én, amikor veled vagyok, és milyen vagy te, amikor velem vagy? Hogyan hatsz te rám, és én hogyan hatok rád? Mivé válok én, amikor veled vagyok együtt, és mi az a közös valóság, amit együtt teremtünk meg?”

Kapcsolatban lenni a Gestalt szerint többek közt azt jelenti, hogy egyenrangúak vagyunk a helyzetben, együtt alkotunk meg valamit, ami a Mi együttes egyediségünkről szól. Szerintünk ennek megértéséhez fontos szavak és fogalmak: a bátorság, a kíváncsiság, a nyitottság az újra, a kell-ek elengedése, a jelen impulzusainak megélése.

A nap folyamán azt szeretnénk, hogy 
 • a résztvevők felfedezhessék a bennük élő sokféle ént,
 • hogy a résztvevők kitágítsák érzékelésük és észlelésük határait, és ne csak önmagukat vagy a másikat lássák, hanem azokat a kisebb vagy nagyobb rendszereket is, amit másokkal alkotnak,
 • elméleti, tapasztalati gyakorlatok és egyéni reflexiók mentén perspektívát váltsunk, és az egyéni szemszög helyett az együtt létrehozott valóságot lássuk meg.

A GESTALT ALAPOK WORKSHOP SOROZAT IDŐPONTJAI

Mikor?Miről szól?Mivel foglalkozunk? 

2024. szept. 27-28.

P.: 16:00-19:00 óráig

Sz.: 9:30-18:00 óráig

1. modul:

Bevezetés a Gestaltba, érzékelés

 

▪      Ismerkedés

▪      Együtt dolgozás megalapozása

▪      Mi is az a Gestalt? Miben hasonló és miben más, mint a többi megközelítés?

▪      Hogyan érzékeljük a körülöttünk lévő világot és embereket?

▪      Mit veszünk észre, és mit kezdünk mindazzal?

 

2024. okt. 11-12

P.: 16:00-19:00 óráig

Sz.: 9:30-18:00 óráig

2. modul: Gestalt ciklus

▪      Hogyan változunk?

▪      Milyen fázisai vannak a tapasztalati ciklusnak?

▪      Hol és hogyan tud/szokott a ciklusunk elakadni?

▪      Hogyan támogatjuk vagy gátoljuk a tanulásunkat?

 

2024. okt. 26.

Sz.: 9:30-18:00 óráig

3. modul:
Testtudat

▪      Mit és hogyan érzékelünk a testünkben?

▪      Mi van a szavak mögött/helyett?

▪      Mit kezdünk a bennünk lévő energiákkal?

 
 • 2024. nov. 9. 

Sz.: 9:30-18:00 óráig

4. modul:

 Polaritások

 

▪      Hogyan kezeljük az egymásnak ellentmondó érzéseket, szükségleteket, gondolatokat?

▪      Hogyan támogat az ambivalencia?

 

2024. nov. 22-23.

P.: 16:00-19:00 óráig

Sz.: 9:30-18:00 óráig

5. modul:
A szituáció Gestaltja, lezárás

▪      Hogyan hozunk létre közösen helyzeteket?

▪      Hogyan hatunk egymásra, és mások hogyan hatnak ránk?

▪      A tanulás integrálása: az elért eredmények tudatosítása

 

Aktuális Programok

szeptember 2024
szept 27
szept 27, 2024
1124 Bürök utca 10, Bürök utca 10
Budapest, 1124
189.000Ft.

Közelgő programok

27 szeptember 2024
szeptember 27 - november 23
1124 Bürök utca 10, Bürök utca 10
Budapest, 1124
189.000Ft.

Mielőtt mennél...

Ha szeretnél időben értesülni Gestaltos hírekről, eseményekről, itt feliratkozhatsz: