Tagjaink

 

Tagság – részlet a hatályos Alapszabályból:

ALAPSZABÁLY 2017. 01. 23

 

5. Az egyesület tagjai

(1) Az egyesület tagsága rendes tagokból, European Association for Gestalt Therapy
( továbbiakban EAGT) szintű terapeuta tagokból, tiszteletbeli tagokból és pártoló tagokból áll.

(2) Rendes tagok azok a természetes személyek, akiket a Magyar Gestalt Egyesületbe tagként történő bejelentkezésük alapján az egyesület nyilvántartásba vesz. Rendes tagok nem lehetnek szervezetek és jogi személyek.

(3) EAGT szintű terapeuta tagok azok a természetes személyek akik az EAGT által akkreditált terapeuták, vagy akik nem akkreditáltak de az EAGT által meghatározott egyéni terapeuta akkreditációhoz szükséges feltételeket teljesítik. A részletes feltételek az EAGT honlapján találhatóak.

(4) Tiszteletbeli tagok azok a természetes személyek, akiknek az egyesület elnöksége (továbbiakban: elnökség) ezt a címet adományozza.

(5) Pártoló tagok azok a természetes személyek, valamint szervezetek, akik (amelyek) az egyesület céljait, tevékenységeit támogatják és tagként történő bejelentkezésük alapján az egyesület nyilvántartása vesz.

6. A rendes tagok , az EAGT szintű terapeuta tagok és a pártoló tagok felvétele

(1) A rendes tagok, az EAGT szintű terapeuta tagok illetőleg pártoló tagok írásbeli belépési nyilatkozatuk alapján válnak az egyesület tagjává. A belépési nyilatkozat valóság tartalmának, illetve EAGT szintű terapeuták esetében az EAGT akkreditációhoz szükséges feltételek teljesítésének ellenőrzése után, amely az elnök feladata, az elnökhelyettes gondoskodik az új tag nyilvántartásba vételéről. Ha az írásbeli belépési nyilatkozatra az egyesület 15 napon belül írásban nem válaszol, akkor a belépési nyilatkozatnak az Egyesülethez történő beérkezése napjával az új tag felvételét megtörténtnek kell tekinteni.

(2) Az EAGT szintű terapeuta tagi kategóriában történő belépési nyilatkozathoz, a tagfelvételt kérelmezőnek csatolnia kell a hiteles bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy az EAGT szintű terapeuta akkreditációhoz szükséges feltétekkel a tagjelölt rendelkezik.

(3) Az elnök új tagfelvételt megtagadó írásbeli határozata ellen a kérelmező a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül írásban az elnökséghez fordulhat.

7. A tiszteletbeli tagok felvétele

A tiszteletbeli tagságot az elnökség olyan belföldi vagy külföldi természetes személyeknek adományozhatja, akik a Gestalt orientációjú terápia, valamint szervezet- és rendszerfejlesztés gyakorlatában, és/vagy tudományos kutatásban, és/vagy a szakmai és tudományos kapcsolatok fejlesztésében kiváló érdemeket szereztek.

A tagok listája az Egyesület adminisztrátoránál elérhető: admin@gestalt.hu

Az egyesületbe való belépés feltételeiről az alábbi linken olvashatsz:

Belépek a MAG-ba