Elnökség

Dr. Stefany-Tóth Judit  – Elnök

Eredeti végzettségem jogász. Az egyetem elvégzését követően 15 éven át ügyvédként dolgoztam, majd 2002-ben kezdtem el foglalkozni pszichológiával, illetve a társtudományokkal: szupervízióval, mentálhigiénével, coachinggal. Az ügyvédi pályát 2006-ban végleg abbahagytam, és jelenleg szervezetfejlesztő coachként és szupervizorként dolgozom . A Gestalttal a Flow Coaching School képzésének során ismerkedtem meg, és lenyűgözött annak nagyszerűsége és egyszerűsége. A Gestalt ciklus az élet univerzális törvényszerűségét – kiáradás és visszahúzódás, adás és befogadás – analóg módon alkalmazza az emberi működés és az emberi kapcsolatok területére. Az univerzumtól a kvantummechanika szintjéig ez a törvényszerűség mindenben megnyilvánul, az apály-dagály hullámzásban, az évszakok váltakozásában, a hold ciklusainak változásában, az élet-halál körforgásában. Ezt a ciklikus körforgást fordítja le a Gestalt az emberi működés, az emberi kapcsolatok, az emberi cselekvés világára. A Gestalt ciklus tehát számomra nem más, mint az élet ciklusa.

2006 óta vagyok a Magyar Gestalt Egyesület Elnökségének a tagja és 2014 január óta az egyesület elnöke. Nagyon élvezem ezt a munkát, mert nem csak szakmailag tartom fontosnak a Gestalt szemlélet alkalmazását, illetve minél szélesebb körben való terjesztését, hanem barátokra, jó ismerősökre is találtam a Gestalt Elnökségének, illetve tagjainak sorából. Jó hangulatú, őszinte, vidám légkörben dolgozunk. Igazán „gestaltos” módon.

Antal Lívia  – Elnökhelyettes

Gestalt tanulmányaim előtt az üzleti szférában cégalapítóként és cégvezetőként dolgoztam. Energikus, praktikus, üzleti szemléletű voltam és részben vagyok is. Nehezen hangolódtam át a segítő szakmára, miközben azt is éreztem, hogy ez az a terület, ahol el tudom magam képzelni az életem második ciklusában. Hogy mi a második ciklus? Az élet délutánja, amikor már túlvagyunk sok tennivalón, feladaton, megpihennénk, de tudjuk, hogy az este, az igazi pihenés még messze van. Ekkor keresünk olyan tevékenységet, ami aktívan tart, hasznos, ugyanakkor több benne az öröm, mint a fáradtság, és néha cél nélkül való. Ahogy Jung mondta:
“Ami jó nekünk az élet délelőttjén, az már nem lesz jó az élet délutánján”.

Miközben ebben a folyamatban találtam magam, vonzódást éreztem a közösségi, különösen az elnökségi feladatok, illetve a kapcsolódó projekt feladatok felé. Egyre több nyílt elnökségi ülésre csatlakoztam be. Most már látom, hogy ezek az interaktív, praktikus, koncepcionális feladatok földeltek engem és képezték a hidat a cégvezetői és a segítő szakember attitűdváltásban. Hiszen így mindkét működési módban lehettem egy segítő szakmát képviselő egyesületi munkaterületen. Idén kezdtem a második hároméves ciklust, mint elnökségi tag és alelnök.

“A változás tudatosságon és aktív választásokon keresztül valósul meg. “- Joseph C. Zinker PHD

Itt tartok most az éveken át tartó választásokon alapuló változásomban.

Hitem, hogy a Gestalt terapeuta abból kiindulva segíti a kliensét, hogy az ember természetes állapotában egységes és teljes. Természetes állapota az állandó változás, ami azon a dinamikus tranzakción alapul, ami az egyén és a környezete között van. Ezen az állandóan változó, izgalmas úton lehetnek akadályok, kihívások vagy nehézségek, amikor ahhoz, hogy tovább tudjunk menni szükség van megállni, megvizsgálni, mi az, ami segít, mi az, ami akadályoz ezen az úton. Ilyenkor van igazán szükség a terapeuta illetve segítő szakember támogatására. Erre képződtem, erre vállalkoztam.

 

Mondok Árpád – Elnökségi tag

Gestalt-terapeutaként dolgozom az Anahata központban, van mikor a vízben a watsu segítségével vagy épp a sötétben Transztánc esteket tartva.
Összeolvadás vagy izoláció, nekem ezek mindig is kulcsszavak voltak. 16 évig voltam vezető egy kommunikációs ügynökségben, miközben gyerekorom óta, sokféle módon keresem ki vagyok én, mi a hitem és hogyan kapcsolódom az emberekhez. Aztán egyre inkább az vált fontossá, hogy együtt hova jutunk, ez lett a mozgatórugója mindannak, amit csinálok. A Transzperszonális Egyesületen keresztül sokféle terapeutát ismertem meg, és egy idő után, már az elnökség tagjává válva elkezdett érdekelni, hogyan is váltak segítővé. Érdekes módon amellett, hogy mindannyian a maguk nagyon is különböző útját járták, a közös a Gestalt volt bennük. Elkezdtem a segítségükkel önismereti csoportkat csinálni és így határoztam el, hogy Gestalt-terapeutává válok. Amint elindult az NGI 4 éves képzése, jelentkeztem rá, amit 2014-ben fejeztem be.
Számomra fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége megismerni a Gestalt szemléletmód támogató erejét.