Gestalt szupervízió

A Gestalt szupervizor, tapasztalatai és tudása alapján, képes a Gestalt terápia szemlélete segítségével támogatást nyújtani és egyben tudatosítani a szakmai hátteret, terapeuták, humán foglalkozásúak számára, a kliensekkel folytatott munkában.

A Gestalt szupervizor, olyan akkreditált Gestalt terapeuta, aki vagy elvégzett egy EAGT akkreditált szupervizor képzést vagy legalább 8 éve Gestalt terapeuta és munkája alapján akkreditációt kapott.

A jelenlegi Mag tag Gestalt szupervizorok listája abc sorrendben :  Bence Judit, Bozsogi Dia, Jókay Rita, Kálmán Andrea, Makai Begidsan András, Moldován Edit, Mondok Árpád, Pintér Zoltán, Stefany-Tóth Judit, Szabó Andrea, Viga Orsi,

Hogy miben különbözik, hasonlít a Gestalt szupervízió, más szupervízióktól, erről itt olvashattok : Pszichoterápia Szupervíziós Ankét

Én azt tapasztalatom, saját munkámban és amikor mástól tanulok, hogy a szupervízió támogató funkciója, gazdagítja nemcsak adott klienssel folytatott munkámat, de egész tevékenységemet alakítja. Nem csak a megfigyelő szükségszerűen más nézőpontja miatt, hanem mert a szupervizor sokféle terapeutát lát, így olyan utakat is, amit maga nem feltétlenül gyakorol. Ahogy ez a nézőpont erősödik a terápiás munkámban (ie van más is) többnyire a kliens számára is érzékelhetővé válik ez – új lehetőségeket megnyitva ezzel saját helyzetében, választásaiban is. Oda vissza hat a tapasztalás.

Ezt a tendencia látszik kibontakozni, minden esetmegbeszélésen is: akinél van rendszeres szupervízió, az többnyire gazdagabb a választásaiban, a szupervízió támasztékká válik – mégha tudom, hogy nem feltétlen van ok-okozati összefüggés. Az viszont tapintható, ha valaki olyan esetet oszt meg, amikor épp egy méretes vakfolton nyargalászik (ami többnyire confluence : együtt vagyok a klienssel csak épp én, nomeg a semleges nézőpontom szűnt meg). Ez egyértelműen tudja jelezni a szupervízió hiányát.

Az angol keretek (UKCP) szerint, gyakornokoknak 5 terápiás óránként 1 szupervíziós órát ír elő, az EAP és az EAGT 150 órát kér az akkreditációhoz, az EAGT az akkreditált terapeuták újra akkreditáláshoz egyebek mellett,  4 órát, míg az EAP 25 órát vár el évente. (Státusz: 2018.05.20)