Elnökség

Dr. Stefany-Tóth Judit  – Elnökségi tag

Eredeti végzettségem jogász. Az egyetem elvégzését követően 15 éven át ügyvédként dolgoztam, majd 2002-ben kezdtem el foglalkozni pszichológiával, illetve a társtudományokkal: szupervízióval, mentálhigiénével, coachinggal. Az ügyvédi pályát 2006-ban végleg abbahagytam, és jelenleg szervezetfejlesztő coachként és szupervizorként dolgozom . A Gestalttal a Flow Coaching School képzésének során ismerkedtem meg, és lenyűgözött annak nagyszerűsége és egyszerűsége. A Gestalt ciklus az élet univerzális törvényszerűségét – kiáradás és visszahúzódás, adás és befogadás – analóg módon alkalmazza az emberi működés és az emberi kapcsolatok területére. Az univerzumtól a kvantummechanika szintjéig ez a törvényszerűség mindenben megnyilvánul, az apály-dagály hullámzásban, az évszakok váltakozásában, a hold ciklusainak változásában, az élet-halál körforgásában. Ezt a ciklikus körforgást fordítja le a Gestalt az emberi működés, az emberi kapcsolatok, az emberi cselekvés világára. A Gestalt ciklus tehát számomra nem más, mint az élet ciklusa.

2006 óta vagyok a Magyar Gestalt Egyesület Elnökségének a tagja és 2014 január óta az egyesület elnöke. Nagyon élvezem ezt a munkát, mert nem csak szakmailag tartom fontosnak a Gestalt szemlélet alkalmazását, illetve minél szélesebb körben való terjesztését, hanem barátokra, jó ismerősökre is találtam a Gestalt Elnökségének, illetve tagjainak sorából. Jó hangulatú, őszinte, vidám légkörben dolgozunk. Igazán „gestaltos” módon.

Mondok Árpád – Elnökségi tag

Gestalt-terapeutaként dolgozom az Anahata központban, van mikor a vízben a watsu segítségével vagy épp a sötétben Transztánc esteket tartva.
Összeolvadás vagy izoláció, nekem ezek mindig is kulcsszavak voltak. 16 évig voltam vezető egy kommunikációs ügynökségben, miközben gyerekorom óta, sokféle módon keresem ki vagyok én, mi a hitem és hogyan kapcsolódom az emberekhez. Aztán egyre inkább az vált fontossá, hogy együtt hova jutunk, ez lett a mozgatórugója mindannak, amit csinálok. A Transzperszonális Egyesületen keresztül sokféle terapeutát ismertem meg, és egy idő után, már az elnökség tagjává válva elkezdett érdekelni, hogyan is váltak segítővé. Érdekes módon amellett, hogy mindannyian a maguk nagyon is különböző útját járták, a közös a Gestalt volt bennük. Elkezdtem a segítségükkel önismereti csoportkat csinálni és így határoztam el, hogy Gestalt-terapeutává válok. Amint elindult az NGI 4 éves képzése, jelentkeztem rá, amit 2014-ben fejeztem be.
Számomra fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége megismerni a Gestalt szemléletmód támogató erejét.

Miklós Kata – Elnökségi tag

Közel 20 évet dolgoztam egy nemzetközi alapítványnál, ahol többek között bölcsész- és társadalomtudományi egyetemi képzéseket, csereprogramokat, szakmai továbbképzéseket, diákprojekteket, konferenciákat szerveztem és irányítottam. Az izgalmas és változatos feladatok mellett egyre inkább hiányzott a közvetlen emberi kapcsolat. Elvégeztem egy mediátor-képzést, majd véletlenül találkoztam egy korábbi elnökségi taggal, aki lelkesen mesélt a Gestaltról. Izgatottan és örömmel fedeztem fel benne egy új és mégis ismerős megközelítést, hiszen mindig is otthon érzem magam az ítélet-mentességben, elfogadásban, az „itt-és most”-ban. Elvégeztem az alapképzést, majd pedig a terápia képzést is. Ez idő alatt rengeteget tanultam magamról, arról, hogy vagyok én a világban, és megtanultam még jobban tisztelni azt, ahogy mások igazodnak.

Az elnökséghez 2018-ban csatlakoztam, és mindjárt részese lettem az EAGT konferencia szervező csapatának. A munka során közelebbről megismertem az elnökségben dolgozó kollégákat, és számos gestaltos szakembert is. Örömmel vettem, hogy az átalakított elnökségi struktúrában is megtalálhattam a helyemet.

Úgy gondolom, korábbi tapasztalataimat jól tudom kamatoztatni az elnökség feladataiban. Leginkább a szervezésben, közösség-építésben, illetve a pénzügyi és egyéb adminisztrációs területeken vállalom el a feladatokat. Ezen kívül jól tudom kamatoztatni az eredeti szakmámmal megszerzett angol-tudásomat is.