Erős Iona: Pszichoterápia folyóirat/23. évf. 3. szám (2014.07.17)

A szerkesztő előszavából idézek: „A segítő szakma akkor tekinthető működőképes rendszernek, ha a közös érdekek kapcsán meg tudja határozni önmagát, ápolja értékeit, határokat tud húzni, az innovációt elősegítő … sémákat használ, és újra tudja értelmezni a hatalmat, kitermelve a hiteles tekintélyt. Felismeri, hogy mikor kell újrafogalmazni a szabályokat, átadni a felelősségeket, tisztségeket. A sebezhetőség felerősödik, ha a változás szelét anarchiának titulálja, nem hallja meg a potenciális utánpótlás igényeit, ha békeidőben nem fog össze.” No comment.

A „Család és betegség” című, eredetileg a Valóságban 1981-ben megjelent cikk ragadott magával. Skizofréniás és pszichoszomatikus betegségben szenvedő gyerekek kapcsán mutatja be, hogy a gyerek betegsége hogyan következménye a rosszul működő rendszernek, időnként hogyan áldozza fel magát a gyerek (a legérzékenyebb egyén) az egyensúly fenntartása érdekében. Amely rendszerben ellentmondásos üzenetek áramlanak, pl. bántás közben a szeretet szót használják, és nem lehet beszélni a kommunikáció ellentmondásosságáról, és elhagyni sem lehet a rendszert, ilyenkor logikus választás a másnak lenni, mint aki, máshol lenni, mint ahol, vagyis szkizofrénnek lenni. Az már az én megjegyzésem, hogy nem családi rendszerben kevésbé súlyos a következmény (mert akármilyen nehéz, de könnyebb kilépni belőle, mint a családból a gyereknek), de igaz, hogy abban a rendszerben, ahol az élmények és a szavak ellentmondanak egymásnak, ott a rendszer tagjai kevéssé tudhatják, hogy kik is ők, hol is vannak a rendszerben, mit is gondoljanak a rendszer egészéről.

Ahol a konfliktuskerülő kommunikáció jellemző, ott logikus választás a pszichoszomatikus betegség, amely a figyelmet elvonja a konfliktusról. Ismét: nem családi rendszerben megoldás lehet betegség, vagy a konfliktus más rendszer felé irányítása, vagy a rendszerben a fekete bárány megtalálása, és az ellentétek felé összpontosítása.

„A rendszer erősebb, mint az egyén, ezért a rendszerbe kell beavatkozni. … A cél a rendszer szabályainak, struktúrájának és kommunikációs sémáinak megváltoztatása.” – mondja a családterapeuta.

Az előző számban kezdődött a tegeződjünk vagy magázódjunk kérdésű sorozat. A kérdés a határok, a megszokás és a bizalom mentén érdekes. Kérdés, hogy nagyobb bizalom ébreszthető-e tegeződve (szerintem nem ezen múlik), illetve hogyan lehet határokat tartani (többnyire akár tegeződve, akár magázódva). Az előző számban Justin Móni önreflexiója volt érdekes, amelyben inkább dilemmák fogalmazódnak meg, némi határozatlan határozottsággal, mint pl. annak kapcsán, hogy a hajléktalan ügyfeleivel mindig magázódik. Ebben a számban éppen az ellenkezője, a nagyon határozott Törzsök-Sonnevend Mária írása érdekelt, aki óvodás kortól serdülőkig foglalkozik gyerekekkel, és nagyon tiszta határai vannak, hogy melyik korosztállyal hogyan beszél, illetve ők hogyan beszélhetnek hozzá. 15 éves kortól a kölcsönös magázást javasolja, és abba sem megy bele, hogy a szülőkkel tegeződjön. Lehet, hogy merevnek tűnnek a határok, de valószínűleg szükség van a határok tisztaságára és következetességére. Tornyossy Mária szakmai érveket mond véleményéhez, kevéssé személyes. A szülővel való tegeződést ő sem javasolja, azt fejezi ki, hogy a terapeuta közelebb van a szülőkhöz, mint a kamaszhoz magához.

Elkezdtem a vita hatására gondolkodni, hogy én mitől tegeződöm vagy magázódom az ügyfeleimmel, mert mindkettő előfordul. Inkább férfiaknál marad meg a magázódás, nőknél valahogy elég gyorsan tegezésbe váltunk. Az egyik férfinél emlékszem, hogy távolságot akartam tartani, túlságosan csábítónak észleltem.

Másik érdekes körkérdés a pszichoterápiás ellátásról szól. A válaszolók szakmai, intézeti vezetők. Az áprilisi és júniusi számot nézem, a januári nincs itt velem. A válaszolók szerint 10-20 %-a vannak a TB által finanszírozottan ellátva azoknak, akiknek szükségük lenne rá. A magánpszichoterápiás ellátás szintjét 20-30 %-ra teszik. Ezek nyomasztón alacsony számok. Az ellátás Budapest központú. Az ellátás színvonalát egyikük nagyon változónak, másikuk jónak minősíti az állami intézményekben, és szélsőségesen különbözőnek a magánszférában. Ő szükségesnek látja „a végzett munka, és a hozzátartozó engedélyek, végzettségek harmonizálását.” Én hozzáteszem: nem országosan, hanem európásan. Arra, hogy egészségügyön kívül legyen-e pszichoterápia, a válasz vagy nem egyértelmű, vagy egyértelmű nem. Hozzám közelebb áll Yalom felfogása, aki inkább kiterjesztené a terápiás hatású co-counsellinget, mint beszorítaná egészségügyi intézményi keretek közé. Magánvéleményem szerint a szakma egészségügyi szolgáltatásba való beszorítása hozzájárul ahhoz, hogy az emberek a pszichoterápiát betegséghez kötik, és ezért nem választják, még ha szükségük is lenne rá. Nem akarnak betegségtudatban élni, és ez tiszteletreméltó.

Írnak a pszichoterápia alulreprezentáltságáról az ellátórendszerben, alacsony presztízséről és arról, hogy a szakmán belüli ellenérdekek, együttműködés-hiány gyengíti a szakma lobbierejét. Erre mondják, hogy a kígyó a farkába harap.

Az etikai sorozat már szinte mulattató. Talán azért is, mert jól tükrözi az előző bekezdés állítását. Az eset: valakik konferencián bemutatnak egy viszonylag újonnan tanult módszertant, ahol az egyik résztvevő zaklatottan kirohan, majd utóbb levelet ír a szakegyesület vezetésének. Onnan bizottságból bizottságba pofozódik az ügy, mindenki védve magát, és dobva tovább a felelősséget. Ez a része még nem annyira mulattató, de az elemzéseket egymás után olvasva már igen. Két felkért reagáló alaposan végigelemzi az eset egyes szereplőinek felelősségét, egyikük gyakorlatilag mindenkit sorba állít és leteremt. Aztán jön Rudas János, és az esetre azt mondja, hogy bakfitty, viszont „az igazi etikai problémák az utótörténetben (vö.: a bizottságok reakciója) halmozódtak, megtűzdelve szakmai-etikai és szervezeti/szerepbéli cukiságokkal.”

Erős Ila: Pszichoterápia folyóirat/23.évf.4. szám (2014.12.01)

Rögtön az első tanulmányban megüt a társadalmi felelősségvállalás és a közjó iránti elkötelezett tevékenység követelménye, amit a pszichológusok etikai kódexe tartalmaz, pontosabb körülírás nélkül, hogy mikor is teljesül ez. Most megnéztem a szervezetfejlesztők etikai kódexét, bizony az is elég szellős. Csodálom azokat az embereket, akik kitalálják, hogy hogyan tegyék ezt, pl. elmennek Borsodba cigánygyerekeknek mesélni. Vagy az a szervezet, amelyik a háború idején Ukrajnába küldött szupervízorokat, hogy megsegítsék a traumával túlterhelt szakembereket.

A tanulmány szerzője, Szabó Mónika környezeti hatás konkrét példájával, a szexizmus kifinomult megújulásával dolgozik. Ebből a legérdekesebb az „ambivalens szexizmus”, amely jóindulatúan dicséri a nőket a hagyományos szerepükben, és amikor ebből kilépnek, akkor már ellenségesen viszonyul hozzájuk, kétségbe vonva a nőiességüket. A cikkből bennem visszhangzó szakmai-etikai kérdés, amely napról napra velünk van, akik emberekkel foglalkozunk, hogy abban segítjük-e őket, hogy belesimuljanak a (pl. szexista) rendszerbe, vagy abban, hogy annak megváltoztatásáért tegyenek. Talán kevesebbet keresnénk, ha következetesen a másodikat tennénk.

Az „Így dolgozunk mi” sorozatban Adrigán Erzsébet: „Ki ehet a cukorkából?” című esetleírása szórakoztat. Azért szórakoztat, mert nemcsak a hatéves kislánnyal való terápiás óra tartalmát írja le, hanem ezzel párhuzamosan azt is, ami benne zajlott. Annyira kedvesen, őszintén írja le a saját ácsingózását a cukorka iránt, hogy szinte alig veszem észre, hogy valójában arról van szó, hogy hogyan jelenik  meg a kliens külvilágban megélt problémája a négy fal között a terapeuta/tanácsadó – páciens/kliens között. Ezek után izgatottan kezdek a négy kommentár olvasásába. Kicsit előre félek, hogy ezt a jó történetet szét fogják analizálni.

Az első kommentárból az ragad meg, hogy a szerző észreveszi, a kislány úgy alakítja a dolgokat, hogy senki ne nyerjen, és senki ne veszítsen. Micsoda diplomáciai kifinomultság kell ehhez a manőverezéshez! Vége a gyerekkornak. A második kommentárban az a párhuzam fog meg, hogy ahogyan a terapeuta csak akkor tud a kislánnyal teljesen jelen lenni, amikor belátja, hogy nem kaphat a cukorkából, és lemond róla, úgy az anya majd akkor tud a kislány szükségleteire figyelni, amikor el tudja engedni a saját magányossága miatti szorongását. A harmadik és negyedik kommentárban nekem leginkább az lett izgalmas, hogy hogyan ellentétei egymásnak. Az lehúzza, kioktatóan leszólja a terapeuta munkáját, a másik felmagasztalja. A mondanivalójuk tartalma nem is érdekel annyira, mint a nagyon egyértelmű, egymásnak ellentmondó, mégis hasonlóan ítéletes viszonyulásuk.

A szerkesztő úgy vezeti fel a tavaly elhunyt Buda Bélára történő visszaemlékezést a vele egyidős kolléga tollából, hogy személyes hangú. Én nem találtam annyira személyes hangúnak, viszont döbbenetes mennyiségű újító munka leltárja olvasható benne. Nem is tudom, mit emeljek ki, amint valamin megakad a szemem, rögtön ott terem a másik téma, ugyanolyan teret követelve magának. Még csak abban sem vagyok biztos, hogy a régi írásait olvasva helyrehozhatnám lemaradásomat, hiszen én már mai szemmel olvasnám azokat, és a sok manőverezést, amit az ő idejében folytatni kellhetett a hivatalos és uralkodó felfogás ellenében, nem tudnám értékelni.

Folytatódik a tegezzük vagy magázzuk az ügyfelet sorozat, megint három szakember írja le a saját megközelítését. Ebben van főleg tegezős és főleg magázós is. A magázósok a határok tiszteletben tartását emlegetik. Erről eszembe jut, hogy én főleg tegeződöm, de amikor Izraelben egy város magyar klubjában adok elő, ahol a klubot szervező hölgy a legfiatalabb a maga 85 évével, és ahol mikrofonba kell beszélnem, hogy mindenki hallja, akik mindenféle értelemben a régi Magyarországot idézik, szóval itt nehéz lenne tegeződnöm.

Megjelent egy könyv a melegekről (el kellene olvasni!) ahhoz kapcsolódóan van itt egy „biológiai recenzió”. Azt a számomra új felfogást közli, hogy a heteroszexualitásnak van szerepe a mennyiségi reprodukcióban, a homoszexualitásnak van szerepe a minőségi reprodukcóban, a szociális összetartásban. Nem értek hozzá, de tetszik ez a kissé leegyszerűsítő felfogás.

A „gyermekterápia tekintélye” a májusi konferencián kerekasztal egyik témáját felvázoló cikk csak két oldal, először elhumorizáltam magamban, ahogy olvastam, de aztán amikor azzal a kérdéssel találkoztam benne, hogy az ellátás zavaraiban, alakítgatásaiban, kapacitáshiányában hol van a gyerek, és ki védi az érdekeit, ha még gyermekterápiás egyesület sincsen, akkor elment a kedvem a nevetgéléstől.

Valamiért a daseinanalízisről szóló leírások mindig megragadnak, pedig ki sem tudom mondani a nevét. Most zárásként a Magyar Daseinanalitikai Egyesület napjáról szóló beszámolóból idézek: „Míg Freudnál autonómiánkat, önazonosságunkat az ösztön-én és a felettes-én uralma veszélyezteti (az Én nem úr a saját házában), addig Heideggernél kívülről a nyilvánosság normatív diktatúrája, belülről a menekülés a felelősség elől, ami beszűkíti a szabadságunkat.  … ne veszítsük el magunkat a mindennapi akárki-létben, hanem ismerjük fel választási lehetőségeinket és valódi önmagunkká váljunk

Erős Ila:Pszichoterápia folyóirat/23.évf. 6. szám (2015.05.03)

Ennek a számnak nem minden érdekességéről írok, de két oldalra korlátoztam magam.

Ahogy a címeket és aztán a bevezetőt olvasom, már az izgalmas ez a szám.

Dobossy Anna „Elfelejtett betegek” című tanulmánya súlyos személyiségzavaros betegek és velük napi 10-12 órában dolgozó terapeuták kapcsolatáról szól. „A kapcsolat kulcsa a hitelesség” – írja a szerző.  Már itt, az elején elakadok. Ez a mondat közhelynek is tűnhetne, nekem mégis mintha minden lényeg ebbe a mondatba lenne sűrítve, hiszen minden kapcsolat kulcsa a hitelesség, nemcsak a személyiségzavaros betegekkel való kapcsolaté. Szinte tovább sem mennék, de aztán mégis …

A szerző azokat nevezi elfelejtett betegeknek, akiktől mindenki szeretne megszabadulni, mert romboló a hatásuk. Évekig tartó kórházi kezelésre van szükségük. A helyszín egy pszichoanalitikus alapon, antipszichiátriai alapelvekkel, a normalitás és az elmebetegség közti különbség megkérdőjelezésére épülő intézmény, ahol a betegeket „rezidenseknek”, bentlakóknak nevezik, a velük szinte együttélő gondozó személyzetet facilitátoroknak, az őket segítőket pedig koordinátoroknak. Az emberrel és nem a diagnózissal dolgoznak, az identitástudat és szelf megerősítésén, hogy ne a diagnózis határozza meg az embert.

Az elfeledettek túl sokat csalódtak, ezért visszahúzódnak a pszichés menedékbe, egy elfeledett, semleges térbe. Innen csak akkor jönnek ki, ha a terapeuta hitelesen, a saját élményéből kiindulva fejezi ki magát. Nem kell feltétlenül tenni valamit, csak együtt lenni, kibírni a másik szélsőséges lelkiállapotát, az azzal járó rettegést akár. Ehhez az kell, hogy a saját érzelmi állapotával kapcsolatban legyen. Nem tudom, hány órán, napon keresztül tudnám ezt a készenléti állapotot, ezt az együttlétet csinálni.

 

„Milyen anyja vagyok, milyen anyja lehetek sérült gyermekemnek?” a következő tanulmány címe, amely súlyosan sérült kicsi gyerekekkel és családjukkal való foglalkozásról ír. A szerzők tudatában vannak annak, hogy a fogyatékos gyereket nevelő családokban évekig tar belső küzdelem zajlik az elfogadás és rejtett elutasítás mentén. Elég jó szülővé valójában a gyerek fejlődése során válunk. De mi van akkor, ha sérült a gyerek, hogyan tudunk elég jó szülővé fejlődni abban a kapcsolatban, amelyre rányomja bélyegét a szorongás, veszteségérzés, bűntudat, elfojtott harag? Kompenzáló stratégia jön létre ilyenkor, túlóvással vagy a gyerek jelzéseinek figyelembe nem vételével, bizonytalan értelmezéssel, tétova igénykielégítéssel. Kompetenciahiány érzése és csodavárás – ezek lehetnek a jellemzők.

A szerzők olyan módszert dolgoztak ki, amely „az anya és sérült gyermeke nagyobb összehangolódását” teszi lehetővé. Négy-öt szülő-gyermek párosból álló csoporttal dolgoznak nyolc héten át, hetente egyszer. Az érzékszervi folyamatokra fókuszálnak, és közben ösztönzik az anyákat, hogy fogalmazzák meg, mit érezhet a gyerek, és ez milyen hatással van őrá. Ez a folyamat erősíti a biztonságérzetet és a kompetencia érzését mind az anyában, mind a gyerekben.

Gyönyörű ez a mondat: „A mentalizáció lényege az, hogy az egyik ember elméje tartalmazza a másikét.” Meg ez: „Mindenfajta tanulás az agyban történik, de az ismeretek megszerzésének eszköze a test.” Ezekhez nem fűznék semmit.

 

A következő tanulmány címe: „A spiritualitás, az emberi specifikum és a vallások közös nevezőjének keresése.” Létrehoztak egy osztályt „Valláslélektani Pszichiátriai Osztály” néven, amelybe különböző valláshoz tartozó emberek kezelése zajlik, a gyógyításhoz a vallást is felhasználva. Mivel a legszélsőségesebb felfogású embereket fogadják be, és dolgoznak velük többek között csoportterápiában, és mivel a vallási felfogások itt nem tabuk, így kemény viták születtek, ezért szükség volt a legkülönbözőbb spirituális irányzatok közös nevezőjének megtalálására. Ezeket az emberkép lényegében és az értékrendszerben találták meg. Az emberképben azt, hogy fejlődni akarunk és azt, hogy közösségben akarunk lenni. Az értékrendszerben az önfejlesztést vagy mások fejlesztését, a segítést, a hasznosságot. A közös nevezővel kiküszöbölik a kinek van igaza végtelenített és vallások esetében különösen hevessé válni tudó vitát. Két mondatot emelek ki, az első a szerzőé, Süle Ferencé, a másik Martin Buberé:   „Belső békességünk jelzi számunkra, hogy utunkon jó vagy rossz irányba haladunk.” És Buber: „A szellem nem az Én-ben van, hanem az Én és a Te között … Csak a viszony teremtő ereje által képes az ember a szellemben élni.”

 

Szőnyi Gábor tanulmányának a címe: „Létrejöhet-e egységpszichoterápia? Gondolatok a pszichoterápiák közelíthetőségéről. I.” Csak hogy ne fokozzam  fölöslegesen a feszültséget, a válasz: nem. Nekem már a kérdés sem tűnik nagyon értelmesnek, de a kérdés inspirálta gondolatsor már annál érdekesebb. Eljut a terápiák eredményességéig, és annak bizonyíthatóságáig. A jelentős irányzatok egyformán 70-80 %-ban eredményesek, az eredmény pedig nem a módszertantól függ, hanem a krónikusságtól, komplexitástól, intenzitástól, valamint a terapeutától és környezeti tényezőktől. Ehhez képest a biztosítótársaságok a kognitív viselkedésterápiát preferálják, ennek a munkamódja áll legközelebb az orvosi beállítódáshoz, pl. kötött idejű, előre felépített, tudni kell felmérni, tervezni.

Ami szükséges: A különböző irányzatok különböző kompetenciákat igényelnek, tehát a tanításuk során is más kompetenciákat kell fejleszteni.   A pszichoterápiák fejlesszék ki a sajátosságaikhoz illő kutatási algoritmusokat.

Nő az irányzatok száma, és nő a kutatással bizonyítottan hatékony irányzatok száma.

 

Folytatódik a tegezés magázás vita. Megint három hozzászóló, az egyik szerint nincs egyetemleges recept, figyelembe kell venni a közeget, kulturális sajátosságokat. Én Magyarországot és Izraelt hasonlítom össze, a harmadik hozzászóló Budapestet és vidéket. Úgy tűnik, hogy helyes-helytelen és a mi működik nekem hatnak egymásra. Ha kíváncsi vagy az én hozzászólásomra, írd meg, elküldöm

Erős Ilona: Elidegenítő profizmus és lélekmelengető hozzáértés (2010.03.29)

Vélemény a Pszichoterápia 18. Évfolyamának 6. számáról

A tanulmányok közül a legizgalmasabb az áttekintő tanulmány volt, Flaskay Gábortól Áttétel, viszontáttétel – túl az áttételen címmel. Jó látni, ahogy az interszubjektivitás, a reflektált közös tartomány háttérbe szorítja az áttétel – viszontáttétel tökéletes elméleti konstrukcióját. Ez az irány más készségeket kíván, és erre is találunk a cikkben utalásokat, például a tűnődő mentális állapot említésével. A merev határok ameddig tarthatók, jól védenek, így ezek oldódása felvet dilemmákat, mint például azt, hogy a terapeuta szubjektivitásának behozása mikor kezdi veszélyeztetni a terapeuta és ügyfél, mint egyenrangú felek aszimmetrikus kapcsolatát.

Ahogy olvasom a tanulmányt, kevéssé ismervén az analitikus nyelvezetet, azon kapom magam, hogy az olvasottakat lefordítom a számomra otthonsabb gestaltos nyelvre.

Luthardt Andrea tanulmányának a főcíme az Egyén a csoportban – csoport az egyénben. Csoportvezetőként nem egyszer megéltem, hogy a csoport jelenléte olyan folyamatokat indított be, amelyek aligha voltak elképzelhetők négyszemközt. Ezért örömmel olvastam Luthardt strukturált áttekintését a csoportról, az egyénről, és a viszonyukról írt felfogásokról. Rájöttem, hogy Foulkes-t olvasnom kell. Közel áll hozzám az a felfogás, amely szerint a csoport az alapvető pszichológiai egység, és használja az egyéneket szószólóként, illetve a hálózatában keletkezik az egyén betegsége. Nagyon is tudom értelmezni, és használni ezt a felfogást.

Tringer László tanulmánya „A pszichoterápia és a filozófia kapcsolata, különös tekintettel a kognitív irányzatokra. A filozófiai tanácsadás” címmel döntően a kognitív pszichoterápia és filozófia kapcsolatát fejtegeti. A szerző öt folyóirat-oldalban felcsillantja a széles áttekintés színességét és sodrását. Nehéz ebben a sodrásban kapaszkodókat találni. De van, amikor érdemes. Ilyen a 4) pont a filozófia gyógyító megközelítéséről. Ezt a részt mindenkinek javaslom elolvasni.

Ismét a nyelv. Ingerültté válok, amikor bonyolult megfogalmazásba vagy idegen szavak mögé rejtenek valamit, ami akár egyszerű is lehetne. Amikor azt a mondatot olvasom, hogy „a beteg perceptuális stílusa meghatározza azt a módot, amellyel észleli a világot és benne önmagát”, akkor feladom a görcsös igyekezetet.

Arra a kérdésre, hogy melyik az a tanulmány, amelyet oktatásban kiemelten javaslok, kétség nélkül Láng András „A kötődés mint nem specifikus tényező a pszichoterápiában” című tanulmányát választom.

Az elmélet és az esetek jól kapcsolódnak egymáshoz, a tanulmányt nem töri meg hozzáragasztott esetleírás, egységes íve van, és ez elősegíti az olvasást, és az olvasottak feldolgozását. Kevésbé a szerző okossága és műveltsége tűnik ki, mint az, hogy kellően otthonosan kezeli témáját ahhoz, hogy olvasójában elősegítse a felismeréseket és megértéseket. Ez a tanulmány segít leginkább annak fejlesztésében, ahogyan látom és kezelem a klienseimet, illetve a velük való kapcsolatot.

Az a gondolat emelkedik ki számomra leginkább a tanulmány hatására, hogy a kötődés a környezetnek megfelelő önszabályozást biztosítja, és ha ez sérült, akkor a terápiás kapcsolat valamelyest helyreállíthatja, feltéve, hogy a terapeuta bírja a gyűrődést.

A szakmai közélet anyagai közül számomra a körkérdés a legaktuálisabb. Kiváló leltár és összehasonlítás abban a tekintetben, hogy az egyes szakmai műhelyekben milyen képzés, felkészítés folyik, és hogyan látják a piacot. Elősegítheti a szakmai szervezetek versenyét és együttműködését is. Nem teljes a kép, nem minden, a piacon megjelenő képző műhelyt kérdeztek meg.

A legizgalmasabbnak Horgász Csaba írását találom az iskolapszichológiáról. Azt a benyomásom, hogy keserves személyes tapasztalatait alaposan végiggondolta, rendszerben értelmezi és értékeli tisztán, higgadtan. Bízom benne, hogy jönnek vélemények, és ezzel hozzásegíti ezt a szolgáltatást a fejlődéshez.

A könyvismertetők alapján meg fogom venni a tanácsadás és terápia összehasonlításáról szólót, azt feltételezem, hogy a tanításban jól használható. Annak pedig nagyon örülnék, ha Geissler- Heisterkamp „opus magnum”-ját az analitikus testpszichoterápiáról valaki lefordíttatná és kiadná.

A Pszichoterápia egyenletesen magas színvonalú szakmai folyóirat. Számomra, akinek szervezetfejlesztői és Gestalt terápiás képzettsége van, sok olyan kifejezés található, amelyek inkább az analitikus szakmai zsargonhoz tartoznak. Ezek némelyikének utánanéztem az interneten, némelyike nem érdekel, és némelyikét fölöslegesnek is gondolom.

Ha a Pszichoterápia meg akar maradni elsősorban a klinikum elit szakmai folyóiratának, akkor ennél jobb nem is lehetne. Ha nyitni akar olyan tanácsadó szakemberek felé, akik nem a klinikumban képződtek, akkor fontos tudni, hogy a folyóirat cikkeinek nyelvezete elidegenítő. Javaslatom nincs, ez stratégiai döntés.

Racionalitás és varázslat a szervezetben (2009.08.28)

Nemrégiben le kellett adnunk egy, a Gestaltról szóló tanulmányt egy humán erõforrás vezetőknek szánt kiadványba, és a szerkesztõ a cikkbe olyan változtatásokat is betett, amelyek racionálisan egyértelművé varázsolták a leírt összefüggéseket. Ez lehet, hogy megfelelt az õ igényeinek, de az is lehet, hogy tudja, hogy az üzleti világ a racionalitást, az azonnal megérthetõ összefüggéseket kedveli.

Nehéz idők járnak a szervezeti tanácsadókra: a legutóbbi időkig a magyar szervezetek – teljesen érthetően – nem látták értelmét annak, hogy szervezetfejlesztőt alkalmazzanak. Elég volt nekik a működésük technikai feltételeinek fejlesztése, az életben maradás a hullámzó gazdaságban. Még ha tudták is, hogy problémákkal megterhelten vezetik a cégüket, miért bajlódjanak még egy szervezetfejlesztővel is, aki a sztereotípia szerint amúgy sem csinál mást, mint elkéri az órádat, hogy megmondja, mennyi az idő.

De nemcsak a magyar gazdaságban jelent nehézséget munkát szerezni azoknak, akik vezetők számára kívánnak tanácsot adni, hanem a nyugati gazdaságokban is, a most már évek óta húzódó recesszió miatt. Persze fel is merül a kérdés, hogy ha a gazdaságok nem lettek jobbak, akkor valóban mi is az értelme szervezeti-vezetési tanácsadót alkalmazni.

Egyre erősebb a meggyőződésünk, hogy ahogy a lineáris és hierarchikus racionalitással felépített szervezetek egyre kevésbé fognak tudni megfelelni a komplex kihívásoknak, úgy igaz ez az ilyen jellegű tanácsadásra is. Azok a szervezetek tudnak kellő rugalmassággal reagálni a környezeti feltételek változására, amelyek megengednek maguknak némi rendezetlenséget, sokszínűséget, és nem kizárólag észérvekkel megmagyarázható folyamatokat. Az a tanácsadási kultúra hoz hosszú távon elégedettséget és eredményt, amely az ok-okozati logikán kívüli dimenziókat is be tudja hozni a képbe, és mozgósítani képes.

A Gestalt

A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges. A tanítás annyit jelent, mint megmutatni másoknak, hogy valami lehetséges.” Fritz Perls

A Gestalt orientációjú tanácsadás legyen szó pszichoterápiáról vagy szervezeti munkáról, a teljességet keresi. Amikor a negyvenes években Németországból először Dél Afrikába, majd az Egyesült Államokba menekült Fritz Perls ragaszkodott az eredeti német Gestalt szóhoz, ahelyett, hogy egy, az angolul beszélők számára könnyen befogadható szót keresett volna, akkor az „értelmes egész”, a teljes képre törekvés szavát kívánta megtartani.

A Gestalt vagy alaklélektani irányzatot a pszichológiában az 1920-as években dolgozták ki, amikor az első világháborúban fejsérült katonákat vizsgáltak, akik részelemekből nem tudtak összetenni értelmes képet. Akkor ismerték fel, hogy amikor egészségesen működünk, akkor a meglévő információk alapján, legyenek azok bármilyen töredékesek, valamilyen egészleges értelmezést hozunk ki. Találkozunk valakivel, és rokonszenves az első pillanattól, de az is lehet, hogy hasonló módon beszél, mint előző, nem kedvelt főnökünk, és kerüljük vele a további találkozásokat. Korábbi tapasztalataink alapján kiegészítjük, és értelmezhetővé tesszük a képet, létrehozunk egy értelmezhető alakot, németül: Gestaltot.

Úgy szervezzük élményeinket és gondolatainkat, hogy azok értelmezhető alakot adjanak ki. Ennek megfelelően mindenkinek másként jelenik meg a valóság. Ezért a kérdés nem annyira az, hogy ez a szubjektív valóság mennyire felel meg az objektívnek, mert nem is hisszük, hogy nekem mint tanácsadónak objektívebb a világról alkotott képem, mint ügyfelemnek. Sokkal inkább az a kérdés, és ezen dolgozunk ügyfelünkkel, hogy az ő „alakja” mennyire segíti abban, hogy a rendszere hatékony kapcsolatban legyen környezetével, illetve alrendszerei egymással.

Ezzel el is értünk egy másik fontos jellemzőhöz, mégpedig ahhoz, hogy a Gestalt felfogás rendszer-szemléletű. Minden személyt, csoportot, illetve szervezetet olyan rendszerként értelmez, amely legjobb tudása szerint szerveződik, és lép kapcsolatba a környezetével. Megformál egy alakot, gestaltot, amely tisztán kiemelkedik a kissé elmosódott háttérből.

Például az a gestalt, amely szerint egyik multinacionális nagyszervezetünk működik, az, hogy „elsők vagyunk.” Számukra minden erről kell, hogy szóljon. Ehhez képest minden egyéb tényező kevésbé tisztán érzékelt „háttérként” jelenik meg, és kevésbé tudatosított. Az „elsők vagyunk” alakjának megfelelően folytat agresszív piaci politikát, és rendel alá e kép fenntartásának minden egyéb szempontot, például alrendszerei működését.

Ha a rendszer környezetével kialakított kapcsolata nem hozza a kívánt eredményeket, és ez a tény fontossá vált annyira, hogy tanácsadó közreműködését igénylik, akkor a tanácsadó feladata olyan tényezők tudatosítása, amelyek eddig háttérbe szorultak a rendszer tagjai számára. Ha ez megtörténik, és új vagy módosított gestalt keletkezik, akkor a rendszer már ennek megfelelően fog működni. Ebből következik, hogy a tanácsadónak tulajdonképpen alig van más dolga, mint olyan tényezőkre felhívni a figyelmet, és az ezekkel kapcsolatos tudatosságot erősíteni, amelyek eddig is jelen voltak, de mondhatni „takarásban”. Ha kialakul a közös kép, akkor a rendszer már megteszi azokat a lépéseket, amelyeket hasznosnak tart.

Egy tanácsadás során kialakult az a helyzet, hogy az ügyfelek és tanácsadók csak tolmácson keresztül beszélhettek egymással. A tanácsadók a második alkalommal szó nélkül elhelyezkedtek abba a helyzetbe, ahogy előzőleg ügyfeleiket látták. Az ügyfeleknek egy pillanat alatt világossá vált a hierarchikus és a kommunikációt gátló elrendeződésük, és innen kezdve pontos képük volt arról, miért nem haladnak előre az elképzeléseikkel.

A rendszer önmozgása az új alaknak megfelelően tetten is érhető, amikor például valamit megbeszélünk egy ügyféllel, egyetértésre jutunk vele valamilyen tekintetben, és amikor újra találkozunk, akkor már egészen mást képvisel. Ez a helyzet sok tanácsadónak csalódást okoz, és az ügyfél megbízhatóságát vonja kétségbe, de értelmezhető úgy is, hogy ügyfelünk figyelembe vett olyan környezeti szempontokat, amelyek a korábbi megbeszélésen kialakított közös képre nem hatottak, azaz a rendszer és a környezet kapcsolatát egymáshoz igazította. Minden beavatkozás változás-kezelés része. A hagyományos felfogás szerint tisztán kell érteni, hogy mi a probléma a jelenlegi helyzettel, meg kell határozni, hogy hova akarunk eljutni, aztán kidolgozni az útvonalat, és menni rajta. Sok tapasztalatunk van ezzel az eljárással, és sok gondunk is az eredményességével.

A Gestalt felfogásban dolgozó tanácsadók egy másik fontos alapelve a „változás paradoxona” nevet viseli. Ezt Arnold Beisser a Gestalt terápia egyik alapítója dolgozta ki, és azt mondja, hogy „változás” akkor következik be, amikor valaki azzá válik, ami, és nem, amikor az próbál lenni, ami nem.” Azaz nem meggyőznünk kell az ügyfelet arról, hogy melyik út a számára megfelelő, és hogyan kell azon végégmenni, hanem a fennálló, a status quo teljes elfogadásával kezdődik az igazi változás.

A Gestalt modell

A tapasztalat nem az, ami történik veled, hanem az, amit kezdesz azzal, ami történik veled.” Aldous Huxley

A Gestalt terápia volt az első, amely az egészséges folyamatot definiálta, és ehhez képest határozza meg a patológiát. Az egészséges folyamatot a lényegében máig egyetlen és ránézésre igen egyszerűnek látszó modell mutatja meg.

A Gestalt tapasztalati, illetve élmény modellje.

Érzékelés
Tudatosítás
Energiamobilizálás
Akció
Kontaktus
Értelmezés
Visszavonulás

A folyamatban, ha zavartalanul zajlik, két értelmezési, Gestalt-formálási fázis van. Vegyük azt a példát, hogy meglátunk valakit (érzékelés), és felismerjük, vagy rokonszenvesnek találjuk (tudatosítás). Itt adunk először jelentést annak, amit érzékszervileg felfogtunk. Úgy döntünk, hogy megszólítjuk (energia-mobilizálás). Ez meg is történik (akció), és teljes figyelmünkkel beszélgetni kezdünk (kontaktus). A figyelem nemcsak ráirányul, hanem saját érzéseinkre is eközben, azaz nemcsak vele lépünk a folyamat során kontaktusba, hanem saját magunkkal is. Ha ez valódi kontaktus, akkor ebből valamilyen mértékben megváltozva, „tanultan” jövünk ki, egy újabb jelentéssel, értelmezéssel, valamiféle elégedettséggel gazdagabban (értelmezés). Ez teszi lehetővé, hogy le tudjuk zárni, és ebből a kapcsolatból ki tudjunk vonulni (visszavonulás), egyben nyitottá téve magunkat egy újabb ciklus lefolytatására.

A hullámvonal az energiaszintet jelzi, azaz a rendszernek egészséges folyamat esetén az akció és a kontaktus tájékán legmagasabb az energiaszintje, és a visszavonuláskor visszavonja energiáit is ettől a kapcsolattól. A magas energia szükséges a cselekvéshez, az alacsony energia szükséges ahhoz, hogy nyitottakká tudjunk válni egy újabb ciklusra.

Nagyon fontos elem a kontaktus. Ez az a történés,

 1. amelynek során önmagunknak vagy másnak az „érintettsége”, „megismerése”, „elérése” jön létre

 2. amelynek során érdekes, befogadható tárgyak észlelése és feléjük irányuló magatartás zajlik

 3. amely különbözik az együttsodródástól vagy önmagunk feladásától, azaz

  a.) határjelenség,
  a leggazdagabb momentumaiban élményt élünk át önmagunkról és a másikról, és
  energiacsere történik

  b.) nem jelent kölcsönösséget vagy azonos érdeklődést, érzelmet, stb. az élmény
  mindkét oldalán

 4. lényeges része a tanulás és változás folyamatának

  a.) saját magunk és a világról alkotott képünk változását jelenti: nem jelentheti a
  változatlanul maradást
  b.) ezen keresztül éljük át önazonosságunkat
  c.) A fejlődés úgy is értelmezhető, mint a kontaktus-képesség kiterjedése

Az élmény-ciklus éppen úgy értelmezhető egyszemélyes, mint szervezeti rendszerekre vonatkozóan. A személyes ciklus elég nyilvánvalóan végigkövethető például egészséges szexuális vonzódás és kapcsolat esetén. Úgyanígy jól felismerhetjük a blokkokat is, amelyek megakadályoznak akár a tudatosításban, az energia-mobilizálásban vagy a kontaktus létrejöttében, esetleg a lezárásban és visszavonulásban.

A ciklus működése nem kevésbé látható vállalati rendszerekben. Mondjuk egy szervezet tagjai rosszul érzik magukat, összeszorul a gyomruk, amikor hétfőn dolgozni mennek (érzékelés). Zajlik a folyosói egyeztetés, hogy mit is jelent ez (tudatosítás). A tudatosításnak több szintje lehetséges, az is, amikor vezetői értekezleten beszélnek róla, vagy amikor a tanácsadó jelez vissza egy diagnózis fázist követően, és közösen keresik az értelmezést.

Döntés születik arról, hogy milyen lépéseket kell tenni, és a helyzetről, illetve a szükséges lépésekről szervezeti szinten egyeztetés zajlik (energia-mobilizálás). Létrejönnek akciócsoportok, terveznek (akció), és kapcsolatba lépnek a szervezet különböző egységei egymással, és lépéseket tesznek a helyzet javítására (kontaktus az alrendszerek között, illetve a teljes rendszer és környezete között). Megállapítják, hogy mire jutottak, illetve milyen célokat nem értek el (értelmezés), és milyen következtetéseket vonnak le ebből. Lezártnak tekintik a témát, és egy újabb felé fordulnak (visszavonulás). Ezen a példán az is nyomon követhető, hogy a rendszer részei különböző fázisokban tarthatnak. Amikor a vezetői csoport kommunikálja a változást, akkor az számára már az akció, illetve kontaktus fázisa lehet, míg a szervezet többi része számára esetleg még csak a tudatosítás. Ha ezek a fázisok és energiaszintek tartósan eltérnek egymástól, nem hangolódnak össze, nem sok esély van a sikeres változásra.

Rengeteg ponton blokkolódhat ez az egészséges folyamat, és a Gestalt alapon dolgozó tanácsadó természetesnek is tekinti ezeket a blokkokat, mondhatni, ha nem lennének, nem is lenne rá, mint külső támogatóra szükség. Ezen blokkok felismerése, és a velük való munka az egyik legizgalmasabb és legnehezebb része a tanácsadói feladatnak, amelyről a következő részekben lesz szó.

A Gestalt orientációjú tanácsadó alapfeladatai

„Én magam mindig kész vagyok tanulni, még ha nem is mindig vagyok felkészülve arra, hogy tanítsanak.” Winston Churchill

Ahhoz, hogy a Gestalt modell szerinti egészséges folyamathoz segítsük ügyfelünket, a következő alapfeladatokat kell ellátni:

 1. Belépni a rendszerbe, megfigyelni, és szelektíven megosztani, amit érzékszervi úton észleltünk, ilyen módon megalapozni a jelenlétünket a rendszerben

  A Gestalt irányzat nagyon erőteljesen dolgozik az érzékszervi úton gyűjtött adattal, és ezek visszajelzésével, akár értelmezés nélkül. Sokkal erőteljesebb, amikor azt a megfigyelésünket közöljük ügyfelünkkel, hogy húzogatja a karján a bőrt, mintha azt mondjuk, hogy idegesnek látszol. A tanácsadásaink és a tanításaink során éljük át újra és újra, milyen nehéz nem az interpretációt közölni a másikkal, hanem megmaradni a megfigyelt adat egyszerű közlésénél. Amikor viszont sikerül ezt tennünk, nagyon nagy hatást tudunk elérni. Éppen ezért is fontos a válogatás, csak a legfontosabbnak tűnők közlése.

 2. A saját élményeinkkel (érzések, gondolatok, észlelések) is kapcsolatot teremteni, ezeket is szelektíven megosztani, ilyen módon is megalapozni a jelenlétünket a rendszerben.

  Az ügyfél annál inkább érzi, hogy jelen vagyunk az ő számára, minél inkább jelen vagyunk a magunk számára is. Nagyon értékes információ, amikor elmondjuk, hogy az adott pillanatban mit élünk át. Egyszer, mikor egy cégvezetőnek azt mondtam, hogy a beszélgetésünk során elbizonytalanodtam, hogy mit is akar tőlem, azt válaszolta: “látod, ezt csinálom a beosztottaimmal is.” És innen kezdve tudtunk arról beszélni, hogy hogyan változtatja a követelményeit percről percre.

 3. Az ügyfélrendszer energiájára összpontosítani, és a közös gestaltok megjelenésére vagy hiányára, mindenhol, ahol energia keletkezik: ilyen módon támogatni az energia mobilizálást, hogy valami megtörténhessék.

  Annak felismerése és tudatosítása, hogy egy adott témánál milyen energiaszinten van az ügyfél, és milyen energiaszinten mi magunk, sok gyakorlással, leellenőrzéssel fejleszthető. Ez fontos forrás a tanácsadói munka számára, mert a Gestalt felfogása szerint azon a ponton kell a beavatkozást megvalósítani, ahol magas az energiaszint. Már volt korábban arról szó, hogy az alrendszereknek is lehet különböző az energiaszintje. Azt is fontos tudni, hogy amikor beavatkozunk az egyik alrendszer területén, az hat a másik alrendszer energiaszintjére is.

 4. Tiszta, jelentésteli, erős kapcsolat létrejöttét támogatni az ügyfél rendszer tagjai között, beleértve a kapcsolatot velünk is.

  A tanácsadó működésével modellt nyújt ügyfelének. A tiszta, egyértelmű, megfigyelésekkel megalapozott kommunikáció, az elfogadó, ugyanakkor szelíden konfrontáló magatartás olyan minta, amelyből az ügyfelek észrevétlenül tanulnak. Különösen hasznos, ha a tanácsadói csoport tagjai konfliktusuk kezelését tudják mintaként szolgáltatni. Nem a technikák, hanem a hiteles magatartás tanít.

 5. Abban segíteni az ügyfélrendszer tagjait, hogy az egyes munkafázisok (mint a ciklus egyes egységei) folyamatáról minél tudatosabb képük legyen, és hogy megtanuljanak ezen fázisokon végigmenni, beleértve azt is, hogy le tudjanak zárni problémákat és lezáratlan ügyeket.

  Ügyfeleink általában nagyon otthonosan mozognak az együttműködés tartalmi kérdései között, és nagyon nincsenek otthon a folyamat témáiban. Ha valamit mi mint tanácsadók értékként be tudunk vinni a rendszerükbe, akkor az annak tudatosítása, hogy hogyan zajlik az együttműködés, milyen szépségei vannak, és milyen hiányosságai.

  Amikor például felhívjuk a figyelmüket olyan adatokra, mint az ő energiaszintjük az egyes témák felvetésekor, vagy a saját energiaszintünk, ez olyan tanítás lehet, ami nem hat kioktatásként, ezért nem indít be ellenállást.

Felvethető, hogy talán csak a megfogalmazások különböznek a Gestalt és a más alapon működő tanácsadó között. Tudjuk, hogy a megnevezések is már jelzik a hangsúlyokat, amúgy valóban sok tekintetben hasonlít, és néhány más tekintetben különbözik az, ahogy ezt a munkát végezzük.

Érdemes kiemelni néhány különbséget a szokott módon és a Gestalt orientációval dolgozó tanácsadó működésében:

Általában a szervezeti tanácsadók

Analizálnak és „objektíven” értékelnek

A rendszer belső elemeinek javítására törekszenek, szakmailag elfogadott elvek alapján

A változás kényszerét és vonzerejét hangsúlyozzák, ezzel támogatva a változást

Harcolnak az ellenállással

Gestalt orientációjú tanácsadók

A kép teljességét keresik, elfogadva, hogy pillanatnyilag ez a jó, szubjektív valóság

A rendszer és környezete hatékonyságának javítására törekszenek, a rendszer és a környezet aktuális energiái alapján

A status quo elfogadását hangsúlyozzák, ezzel támogatva a változást

Támogatják az ellenállást

A fenti pontok közül talán csak az utolsóról nem volt szó, s az, hogy a Gestalt alapon dolgozó tanácsadó támogatja az ellenállást, önmagában elég döbbenetesen hangozhat valakinek, aki kellő energiával szereti belevetni magát egy szervezet változási folyamataiba.

Tapasztalataink szerint egy ilyen belelendülés, és együttsodródás a változást legenergikusabban akarókkal nagyon kielégítő érzéseket kelt bennünk, mindaddig, amíg a folyamat le nem áll, a vártnál korábban, vagy el nem laposodik, jelentőségét nem veszti.

Hogy miért is támogatjuk az ellenállást, arról később még lesz szó, itt csak annyit, hogy amikor azt mondjuk, hogy a tanácsadó támogatja az ellenállást, akkor arról van például szó, hogy annak, amit a változás akadályának látnak, a jó oldalát emeli ki, az értékét, a hasznát. Ezt téve, segít elfogadni azt, ami van (status quo), és paradox módon, anélkül, hogy ő beszélne róla, segíti az ügyfélben tudatosítani a károkat, hátrányokat.

Most érdemes megnézni, hogy hogyan is végzi a feladatait az a tanácsadó, aki Gestalt
orientációval dolgozik.

Jelenközpontúság – az itt és most

Az ember néha szélvédő, néha meg bogár.” Mark Knopfler

A Gestalt irányzat mind a terápiában, mind a szervezetfejlesztésben elsősorban a jelenből, és az érzékszervileg most felfogható jelenségekből indul ki. A tanácsadó „körülnéz” a szó valóságos értelmében. Nem összpontosít egy témára, mert ha ezt teszi, lehet, hogy az adott témát nagyon jól felméri, de kizár olyan információkat, amelyek aztán új megoldásokhoz vezethetnek. Sokkal fontosabb, hogy „pásztázza” a környezetet, vegyen észre olyan apró jeleket, amelyek elkerülik a figyelmünket, amikor egy dolgot akarunk minél teljesebben és mentálisan megérteni. Ebből következik, hogy nem pusztán a szavak értelmével foglalkozik, amikor valakivel beszélget, hanem a hangszínnel, megállásokkal, gesztusokkal, izomtónussal. A beszélő teljes viszonyulását az elbeszélésben közölt személlyel vagy helyzettel kapcsolatban ezek a tényezők sokkal inkább közvetítik, mint a megszokottan használt szavak. Ez pedig többet elárul a status quo-ról, és teljesebb jelentéshez segít hozzáférni.

A megfigyelések nemcsak a külső jelenségekre, hanem a tanácsadó belső folyamataira vonatkozóan is fontosak. Azzal a felfogással dolgozunk, hogy a tanácsadó legfőbb eszköze önmaga, és nagyon tudatában kell lenni, hogy hogyan hat rá az ügyfél személye, magatartása és környezete. Ehhez az kell, hogy teljességgel jelen legyen önmaga és az ügyfél számára, illetve vegye észre, amikor kilép.

Azt is észre kell venni, és tudatosan alkalmazni, hogy a tanácsadó megjelenése és működése hogyan hat az ügyfél személyére, illetve az ügyfélrendszer egészére. Gyakorlatilag amint egy tanácsadó betette a lábát egy szervezetbe, attól a pillanattól hat arra. Elterjed a híre, találgatások kezdődnek, hiszen az emberek értelmezhető képet kívánnak kialakítani a töredékes információból. Beszélünk valakivel, az ebből valamit továbbad másoknak, már megszűrve a saját világán keresztül, és így máris zajlik a tanácsadó beavatkozása a szervezet életébe, jórészt az ő tudatán kívül.

Mindez sok tudatosságot igényel, de nem analizálást. A Gestalt alapon dolgozó tanácsadó nem törekszik alapos elemzésre, fontosabb, hogy nyitott legyen a benyomásokra, és ezeket tényszerűen, ítélkezés nélkül vissza tudja jelezni az ügyfélnek, akár az értelmezésével együtt, de még fontosabb, hogy előhívja az ügyfél értelmezését, azt a jelentést, amit az ügyfél tesz hozzá az adatokhoz.

Amikor először találkoztunk egy szervezet vezetőjével, feltűnt, hogy mennyire nem formális sem az öltözéke, sem a beszédmódja. Ez nagyon kellemes és megnyugtató volt. Amikor arról beszélt szellemesen, hogy a hivatalos pozíció-megnevezése helyett jobban szeretné, ha egy másik, alacsonyabb rangot tükröző elnevezést használnának, arra a következtetésre jutottunk, hogy nem szeret a pozíciójából eredő hatalommal élni. Ezt vissza is jeleztük neki, amit ő jóváhagyott. Innen kezdve mozoghatok tanácsadóként viszonylagos biztonsággal abban a kultúrában, amit ő vezetőként ilyen módon meghatároz, és amire feltevésünk szerint az lehet jellemző, hogy oldott légkörben dolgoznak az emberek, de nem feltétlenül érzik magukat biztonságban az egyértelmű korlátok hiánya miatt. Ha tovább dolgozunk együtt, az embereivel való beszélgetésből kell további információt szerezni ahhoz, hogy ezt a feltevést megalapozottnak lássuk, és kiindulásként kezeljük az ő vezetési stílusának fejlesztésében való támogatáshoz.

Ahhoz, hogy ne mi elemezzük ki a látottakat, hanem fogadjuk el valóságként, ahogy ügyfelünk értelmezi azokat, hinni kell abban, hogy

 1. az ő képe az ő helyzetében releváns, és

 2. képes ezen változtatni, ha látja annak értelmét,

 3. képes fejlődni, és meghatározni a saját fejlődési sebességét, és ez a legjobb neki.

Ha egy tanácsadó erre a hitre nem képes, akkor működése nyomán az ügyfél azt éli meg, hogy olyan irányba, azzal a sebességgel nyomják őt, amely nem az ő iránya, nem az ő sebessége, és előbb-utóbb ki fog jönni e nyomás alól. Én magam is megéltem korábban olyan ügyfélkapcsolatokat, amelyek egyszer csak váratlanul megszakadtak.

A tanácsadó-ügyfél munka egy közös tánc, amelynek lépéseit közösen próbálgatják, ügyfél és tanácsadó. És arra is fel kell készülni, hogy a zene és a tánclépések a tánc közben változnak.

Rendszerszemlélet

A láb érzi a lábat, amikor a láb érzi a földet. Buddha

Rendszerként tekintünk önmagunkra, az ügyfelünk személyére, a vezetői csoportra, az egyes osztályokra, a szervezet egészére, vagy akár két, egymással bizalmas kapcsolatban lévő kulcsszemélyre. Ezek olyan, viszonylag zárt egységek, amelyek kapcsolatban vannak a környezetükkel, és ennek a kapcsolatnak a hatékonyságát célszerű javítani.

Egy kiskereskedelmi vállalatnál dolgoztunk, ahol kiderült, hogy a központ és a boltok között nagyon feszült a viszony. A központ önfenntartó zárt rendszerként működött, hite szerint minden fontos szakértelmet felhalmozva, és ezért a döntéseket centralizálva. Nem bíztak a boltok vezetőinek döntésképességében, azok pedig úgy gondolták, hogy ők tudják, mi kell a vevőnek, hiszen ők találkoznak velük, ezzel szemben a központ beszerzési politikája mellett nem tudják a vevőket igényeiknek megfelelően kiszolgálni. A központ mint rendszer nagyon élesen húzta meg a határait, a boltokkal mint környezetükkel nem volt eredményes a kommunikáció. Ez a helyzet korlátozta a cég egészét abban, hogy a vevőkkel mint környezetükkel hatékonyan tudjanak együttműködni. Ha ez nem változik, pénzügyileg is mérhető vesztesége keletkezik a rendszer egészének, és hihetetlen mértékű energia szivárog el abban az erőfeszítésben, hogy a központiak fenntartsák zártságuk fontosságának képzetét, a „periférián” lévőknél pedig abban a törekvésben, hogy kiskapukat találjanak.

Említettem, hogy a tanácsadó vagy tanácsadópáros maga is egy rendszer. Ráadásul olyan rendszer, amely modellt kínál az ügyfélnek működés közben, például azzal, hogy pontosan és egyszerűen ki tudja fejezni a saját igényeit, és azt is, hogy mit vár el a partnerétől vagy az ügyfelétől. Ez például nagyon fontos modell a magyar szervezeti kultúrában, amelyre elég általánosan jellemző, hogy elvárjuk a dolgokat, anélkül, hogy pontosan, egyértelműen kifejeznénk, hogy mit is várunk el.

Minden esetben másvalami modellértékű. Egy olyan szervezetben, ahol a tökéletességre törekszenek, és azzal nyomasztják magukat a szervezet tagjai, hogy minden hibát végzetesnek tekintenek, és ezzel rengeteg kárt okozhatnak az egyéneknek is, a szervezetnek is, a tanácsadó azt modellezheti, hogy hiba elkövethető, kimondható, és ha szükséges, javítható.

Ahhoz, hogy a tanácsadó modellként szolgáljon a szervezet számára abban a tekintetben, ami hiányzik a rendszerből, ahhoz neki valamelyest különbözőnek, idegennek kell lennie, nem olvadhat be a szervezetbe. Persze kiáltóan más sem lehet, mert akkor a modell a furcsasága miatt nem hat. Emiatt maga a tanácsadó is folyton változik valamelyest, egyre többet mutat meg a hiányzó elemből.

Szelíd konfrontáció

Ha továbbra is azt hisszük, amit mindig is hittünk, akkor továbbra is azt tesszük, amit mindig is tettünk. Ha pedig továbbra is azt tesszük, amit mindig is tettünk, akkor továbbra is azt kapjuk, amit mindig is kaptunk.” Marilyn Ferguson

A Gestaltot konfrontatív eljárásnak tartják, nem véletlenül, hiszen a tanácsadó dolga a megtapasztalt jelenségeket szelektíven megosztani az ügyféllel. A szelektivitás azt jelenti, hogy nem mindenről számol be, amit lát, hall, átél, hanem csak arról, amit az adott pillanatban a legfontosabbnak tart kimondani. Nem áraszthatjuk el ügyfelünket olyan mennyiségű információval, amit nem képes feldolgozni. Nem azért nem képes minden információt feldolgozni, mert szellemi képességei ne lennének meg erre, hanem azért, mert ezekhez neki, mint a rendszer tagjának érzelmei kötődnek, és az érzelmileg telített információból csak korlátozott mennyiséget tudunk befogadni.

Minden rendszernek megvan a maga energiaszintje, és ezen a tanácsadó nem tehet erőszakot. Figyelni kell, tiszteletben tartani, időnként akár kimondani, és abban a sebességben haladni, amelyre az ügyfél-rendszer abban a pillanatban képes.

Amikor azt mondom, hogy a megtapasztalt jelenségeket a tanácsadó megosztja az ügyfelével, akkor ezt úgy értem, hogy azokat is, amelyek a saját rendszerére vonatkoznak. Egy vezető sokat tud kezdeni azzal a tudással, hogy az ő működése hogyan hat rám, mert beosztottaitól ezt közvetlenül valószínűleg sosem fogja megtudni.

A Gestalt különbözik tehát azoktól a tanácsadási felfogásoktól, amelyek elsősorban kérdésekkel operálnak, illetve azoktól, amelyekben a tanácsadó úgy viselkedik, mintha ő objektív, karcolásmentes tükör lenne az ügyfél számára, amelyben még torzulások sincsenek. Az, ahogy a tanácsadó tudatosítja az átélt jelenségeket, legalább annyira szól az ő múltjáról, mint az ügyfél jelenéről. Ezt lehet hiányosságnak is értelmezni, de ha úgy vesszük, éppen ezért tudhat a tanácsadó sokat nyújtani ügyfelének.

Ehhez az kell, hogy az átélt élményeket a tanácsadó el tudja fogadni, fel tudja dolgozni, és képes legyen arra, hogy az ügyfelének elmondott visszajelzések többnyire értékelésmentesek legyenek. Azaz ne érezze úgy, hogy valamely jelenség vagy valamely érzés önmagában jó vagy rossz. Ezek a jelenségek vagy érzések adatok az ő számára, információt nyújtanak, de csak akkor, ha nem zárja el magát előlük. És ha elmondja az ügyfelének, ugyanilyen elfogadóan, akkor annak számára is információ lesz, amivel tudni fog kezdeni valamit.

Egyik ügyfelemmel már évek óta dolgozom, de minden évben csak egy rövid ideig, majd a következő évben megint hív. Ilyenkor beszámol arról, hogy az elmúlt időszakban, amikor nem találkoztunk, mi történt velük. Egyszer, amikor ez történt, csalódott, frusztrált lettem, úgy éreztem, hogy semmi eredménye nem volt a közös munkának, mintha ugyanott tartana, mint egy évvel korábban. Ezt mondtam neki. Nagyon jó beszélgetés lett belőle, amelyben ő elmondta, hogy miben volt számára jelentősége a közös munkának, én pedig megértettem és elfogadtam tanácsadói korlátaimat a szervezetre történő hatásban.

Éppen az értékelésmentesség miatt a Gestalt alapon dolgozó tanácsadó konfrontációja egyfajta szelíd konfrontáció, ügyfele azt érzi, hogy a tanácsadó kemény és egyszerre támogató is az adott helyzetben. Ez biztonságot sugároz, és ugyanakkor inspiráló a számára.

Fontos eleme a konfrontálásnak az, hogy adatszerű tényeket közöl, többnyire meghagyva az ügyfélnek az értelmezést, és mindig meghagyva neki a döntést az értelmezésről. Az ügyfél joga azt eldönteni, hogy egy adott, problémának értelmezett helyzetet meg akar-e változtatni vagy nem. Az adatszerű tények közé tartoznak a szubjektív adatok is, mint a tanácsadó aktuális érzései.

Tapasztalataink szerint az ügyfelek energiaszintje megnő a konfrontáció hatására, és nem defenzívvé válnak, hanem inkább megnyílnak. A nyitottság és az energiaszint növekedése pedig alapfeltétele bármilyen változásnak.

Az ellenállás támogatása

Az igazi felfedező utazás nem új területek meglelésében rejlik, hanem az új látásban.” Marcel Proust

Az ügyfél megnyílásának az is oka lehet, hogy akik Gestalt orientációval végzik a tanácsadást, azok az ügyfél ellenállását támogatják. Talán úgy a legegyszerűbb az ellenállást megközelíteni, mint a változatlanság fenntartásának ereje. Azokra, akik ezt az erőt kifejtik, nagyon tudnak haragudni azok, akik a változást véghez akarják vinni, köztük legtöbbször a tanácsadó is. A Gestalt orientáció kissé másként tekint az ellenállásra, mint az általánosan elfogadott. Hogy milyen módon, azt a következő pontokban sorolom fel:

 1. Ahol vannak erők a változásért, ott természetes módon léteznek erők a változás ellen is. Ez normális egyensúly, egyetlen rendszer sem viseli el, hogy kibillentsék a sarkaiból. Ahhoz, hogy tartós változást érjünk el egy rendszerben, a változatlanság helyét is meg kell találni

 2. Az ellenállás nem az energia hiánya, hanem egy más irányú energia, érdek, hajtóerő. Az ellenállás sokszor passzív magatartásként, cselekvéshiányként jelenik meg. A késések, a késői teljesítések, hiányzások tartós megjelenése utal az explicit módon nem kifejezett ellentétes érdekekre, melyekkel foglalkozni kell.

 3. Az ellenállás szükséges az önszabályozáshoz, a rendszer határainak fenntartásához. Minden egészséges rendszerben van önfenntartási ösztön. Ha minden fontos korábbi jellemzőt megváltoztatunk, az olyan radikális változás, hogy egy új rendszer létrehozásáról beszélhetünk. Ez nagyon sok sérüléssel jár, nagyon elszántnak kell lenni, aki ilyenbe vág bele.

 4. Amikor tudatosan választjuk, akkor az ellenállás egészséges. Van, amikor pontosan arra van szükség, hogy ne vegyünk észre dolgokat, hogy kitérjünk egy fontos kérdés megválaszolása elől, hogy más személyben vagy más szervezetben lássuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket magunkban vagy a mi szervezetünkben nem szeretünk. Ezekre éppen azért van szükségünk, mert személyes és szervezeti egészségünk csak bizonyos fokozatossággal képes elviselni a változást, a konfrontálást, a kihívásokat.

 5. Az ellenállást tisztelni kell, nem idegenként és elpusztítandóként tekinteni. Az előzőekből következik, hogy az ellenállás a szervezet védelmét szolgálja. Ezért tiszteletben kell tartani.

Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy az ellenállás gátolja a változást, ami pedig feltétele annak, hogy a szervezet hatékony kapcsolatot teremtsen a változó környezettel. Itt jól megragadható az a jelenség, amit minden, szervezetben dolgozó vezető napról napra átél, hogy ellentmondó körülmények között kell nagyon jól lavíroznia, mintha egy sziklákkal szegélyezett szűk szoroson kellene a hajóját átirányítania, ráadásul azon megnyugtató hit nélkül, hogy egyszer csak a nyílt és békés tengerre ér.

Vannak szervezetek, ahol az ellenállás erői éppen akkorák, mint a változás erői. Mindkét oldal sok energiát fordít a maga oldalának győzelmére, és a szervezet nem mozdul semerre, mintha beragadt volna a sárba.

Egy korábbi ügyfélcégben a cégvezetőnek nagyon erős meggyőződése volt, hogy a tervezett változást mindenkinek támogatnia kell, és hogy ehhez az embereket meg kell győzni. Ezért mindig azokkal foglalkozott, akik nem támogatták a meghirdetett változásokat, minden energiáját rájuk fordította, nem foglalkozva azokkal, akik a változások élén voltak. Azok aztán egy idő után belefáradtak a kilátástalannak tűnő küzdelembe, és feladták. Ők megkeseredtek, az ügyvezetőnek szívpanaszai vannak, a valaha jó nevű cég egyre rosszabb pozícióba kerül a versenyben. Az ügyvezető ellenállása abban mutatkozott meg, hogy csak az ellenállókkal foglalkozott, így mintegy őket támogatta, noha teljesen szándékán kívül. Ugyanakkor ebben a példában a tanácsadók bizonytalansága is megragadható, hiszen mi nem támogattuk őt eléggé az értékeinek megfelelő magatartás megtalálásában, és féltünk őt konfrontálni azzal, amit ténylegesen csinál, szemben azzal, amit hisz, hogy csinál.

Ezt a példát azért is hoztam fel, hogy ne legyenek kétségeink afelől, amit amúgy is tudunk, nevezetesen, hogy a tanácsadóban magában is megjelenik az ellenállás. Ha erről visszajelzést kap, az nagy érték, hiszen ha a saját ellenállását, sémáinak merevségét nem ismeri fel, az akadályává válhat az együttműködésnek, a változásnak.

Az ellenállás támogatása ahhoz vezet, hogy az ügyfél maga birkózik meg a saját ellenállásával, hiszen neki válik fontossá a változás. Ez eredményesebb, mint amikor a tanácsadó birkózik az ügyfélével, és ez annyi erőfeszítésébe kerül, hogy közben észre sem veszi a sajátját, mintha ő mentes lenne ilyenektől.

Egy tulajdonos-ügyvezető panaszkodott, hogy milyen jó rendszereket hoz létre a cégben, és a munkatársak megkerülik ezeket, vagy nem használják, és össze-vissza, áttekinthetetlenül csinálják a dolgukat. Amikor újrafogalmaztam, amit hallottam, azzal, hogy milyen nehéz lehet neki, hogy egy jobban strukturált szervezetet akar kialakítani, és ez nem megy át, akkor ő egészítette ki azzal, hogy ez bizonyára többeknek nagyon merev, és attól félnek, hogy a régi családias légkör megszűnik. Ezzel ő már meg is találta az ellenállás okát, és innen kezdve lehetett azon dolgozni, hogy hogyan legyen a szervezeti munka strukturáltabb, ugyanakkor maradjon a jó légkör is.

Az átélés fontossága szemben az intellektuális megértéssel

„Becsukom a szemem, hogy lássak.” Paul Gaugain

Mik, akik Gestalt alapon dolgozunk, sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy ügyfeleink megéljék vagy átéljék az élményeiket, változásra vagy változatlanságra ösztönzöttségüket, minthogy mentálisan kielemezzék, megértsék, intellektuálisan elrágódjanak rajta – hiszen ez utóbbit követően általában nem történik semmi. Az analizálás nagyon jó, mert azt az érzést adja, hogy nagyon okosak vagyunk. A hátránya viszont az, hogy korlátoz a cselekvésben. Hányan ismerünk olyanokat, akik éles elmével ízekre tudnak szedni bármit, amit mások megalkottak, de maguk semmit nem alkotnak. Minden alkotás tökéletlen, kitehető a kíméletlen kritikának. Az elemzés gátol az alkotásban.

A Gestalt orientációval dolgozó tanácsadó támogatja ügyfele, illetve az ügyfél-szervezet belső látásának, intuícióinak, élményeinek átélését és kifejezését. Ezzel a felfogással a tanácsadó és ügyfele messzebbre jut, mint a tudományokban oly jártas elemzők.

Ebből következik, hogy sokat dolgozunk képekkel, metaforákkal. Egy kollégám egyszer személyes vezetői tanácsadást (coaching) folytatott ügyfelével. A vezető beszámolt neki, hogy mi mindent akar most rögtön megváltoztatni, mire a kollégám azt mondta neki, hogy ez olyan, mintha helyből akarna tíz métert ugrani. Az adott vezető azonnal megértette, hogy hogyan akadályozza meg magát abban az első kis lépésben, amely a hosszú út megtételéhez vezet.

Az átélés fontossága magára a tanácsadóra is vonatkozik. Nemegyszer kerülünk olyan helyzetbe, amelyet finoman fogalmazva érzelmileg telített helyzetnek nevezhetünk. Az ügyfélcsoport valamely tagja próbálgatja a tanácsadó szellemi vagy lelki erejét, vagy esetleg a szervezeti munkájában felgyűlt haragját, csalódottságát a tanácsadóra vetíti. Sok múlik a tanácsadó felkészültségén, hogy mit kezd ezekkel a helyzetekkel, nagy belső erőre vall, ha magyarázkodó védekezés nélkül képes kezelni az ilyen szituációkat, ráadásul anélkül, hogy közben végleg megharagudna ügyfelére.

A tanácsadó furcsasága

„Ha két ember ugyanazt gondolja, az egyik fölösleges.” Winston Churchill

A tanácsadó nem lehet ugyanolyan mint a szervezet tagjai. Ha éppen olyan mint ők, akkor nincs érték, amit ő visz be a rendszerbe. De nem lehet egészen más sem, mert akkor nem fogadják el őt szakértő segítőnek. Meg kell találni, minden egyes alkalommal újra és újra azt az idegenséget, ami elég ahhoz, hogy odafigyeljenek rá, de azt az azonosságot, ami elfogadhatóvá teszi a tanítását. Minél nagyobb szaktudást észlelnek a tanácsadó birtokában, annál inkább távolodhat el a rendszerben megszokott viselkedésmódoktól. Az, hogy mekkora szaktudást észlelnek, az persze nem pusztán a tudásától függ, hanem az uralkodó sztereotípiáktól is. Ha egy tanácsadó férfi, különösen, ha szemüvege és őszülő haja van, jó eséllyel számíthat arra, hogy nem kell előzetesen bizonygatnia, mennyit tud.

A tanácsadó ilyen értelemben mindig egy kicsit az ajtóban áll. Nincs bent a szervezetben, de nem is lehet nagyon távol tőle. Ezt a sem kívül, sem belül állapotot sokszor igen nehéz megőrizni. Először nehéz lehet elég közel kerülni, aztán nehéz a határokat megőrizni.

Zárógondolatok

Világunkban a vezetést tudománynak tekintik, míg valójában a minőségi vezetés az „ön-tudatosságban” és az emberi kapcsolatok művészetében gyökerezik.” Lynn Frances és Richard Bryant-Jefferies

Tanulmányunkat azzal kezdtük, hogy világunkban, azon belül még inkább az üzleti világban ma a racionalitás az uralkodó irányzat. Ez megfelel a hagyományos férfi-kultúrának, nem is csoda, hogy a csúcsvezetők túlnyomó többsége férfi. Az, amit a Gestalt orientációjú szervezeti tanácsadó bevisz a szervezetbe, sokkal inkább a hiányzó többi oldal, a soft-nak nevezett emberi folyamatok, kapcsolatok, ugyanaz a világ, csak kicsit más megvilágításban. Amit a gestaltos tanácsadó elősegít, nevezhetnénk a görög eredetű, és az Újtestamentumban használt Metanoia szóval is, ami arra utal, hogy ugyanarra a dologra rátekintve, most egészen mást látunk, mint korábban, és ez bennünk lényeges változást idéz elő, amely személyiségünk egészét érinti. Amit a Gestalt orientációjú tanácsadó tesz, az egy ilyen, a mentális újragondoláson messze túlmutató, a magatartást érintő változás. Ehhez nem annyira az objektív valóság megismerését keresi, hanem elfogadja és kiindulópontként veszi ügyfelei sokféle valóság-megközelítését.

Ehhez azt a tanácsadói stílust kell alkalmazni, amely az Edgar Schein-féle felfogás szerint a folyamat-tanácsadás nevet kapta. Ő három tanácsadói modellt hasonlított össze: a szakértői modellt, az orvosi modellt és a folyamat-tanácsadó modelljét. A szakértő tanácsadó kérdésekre pontosan megfogalmazza a választ. A tanultságát és tapasztalatait használva ad egyértelmű javaslatokat egy probléma megoldására. Ez akkor működik, ha olyan tudást visz be a szervezetbe ilyen módon, ami ott hiányzik. Ha ez nem így van, akkor előáll az a helyzet, hogy eddig volt x vélemény egy probléma megoldásáról, most pedig x+1 vélemény van. Az orvoséra emlékeztető tanácsadói magatartás az, amikor a problémákra összpontosítunk, és felírjuk a megfelelő receptet. A Gestalt alapon dolgozó tanácsadó már csak azért sem ezeket teszi, mert egyfelől bízik abban, hogy megvan a szervezetben a kellő bölcsesség, és mert nem problémaként vagy betegségként értelmezi a helyzetet, amiért odahívták, hanem keresi benne azt a hasznot, szépséget, ami fenntartotta, és keresi azt a hiányt, amelyet érdemes kipótolni, hogy jobb legyen a kapcsolat a környezettel.

A germán és angol nyelveken beszélő országokban jelentős csoportjai vannak a Gestalt irányzatát alkalmazó terapeutáknak és szervezeti tanácsadóknak. Amikor a két szerző a Gestalt Institute of Cleveland szervezetfejlesztési képzésén vett részt, a pár magyar tagja próbálta felkutatni, hogy Magyarországon ki mit tud a Gestaltról. A kép meglehetősen lehangolónak tűnt, vagy ha úgy tetszik, inspirálónak, mert itthon alig-alig akadt nyomára, hogy valaki is behatóan ismerné ezt az irányzatot. Egy kolléga idézett valakit, aki szerint a Gestalt úgy szállt el Magyarország fölött, hogy még csak oda sem integettünk.*

Ezért reméljük, hogy azon a képzésen túl, amelyet a szerzők folytatnak, ez a cikk is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar szakmai körökben a Gestalt szépsége és hiányai iránt növekedjék az érdeklődés.

Irodalom:
Beisser, Arnold R. (1970): The Paradoxical Theory of Change. In: Joen Fagen and Irma Lee Shepard (Ed.)
Gestalt Therapy Now.Palo Alto: Science and Behavior Books. 77-80.
Bentley, Trevor (1999): A Touch of Macig in the Business World. In: British Gestalt Journal. June
Kepner, James I. (1999): Body Process. A Gestalt Approach to Working with the Body in Psychotherapy. The
Gestalt Institute of Cleveland Press
Melnick, Joseph – Nevis, Sonia M. (1999): Gestalt Family Therapy. British Gestalt Journal. June
Merry, Uri – Brown, George (1990): The Neurotic Behavior of Organizations. The Gestalt Institute of Cleveland Press
Nevis, Edwin C. (1998): Organizational Consulting. A Gestalt Approach. The Gestalt Institute of Cleveland Press
Pléh Csaba (szerk.) (1972): Alaklélektan
Zinker, Joseph (1977): Creative Process in Gestalt Therapy. Vintage Books, New York

* Mint nemrég megtudtam, az eredeti gondolat forrása Bíró Gyula pszichológus, tanácsadó.

V. Komlósi Annamária : Mi az a Gestalt-terápia (2009.08.28)

Az elnevezés azt sugallja, hogy egy akadémikus lélektani elméletre épülő klinikai pszichológiai módszerről van szó – ám ez így nem pontos. Ami a „terápia” kifejezést illeti, a Gestalt terápia valóban pszichológiai módszer, de nem szigorúan véve klinikai gyógyító eljárás. Bár lelki, kapcsolati, magatartásbeli problémákat segít orvosolni, azt nem a hagyományos gyógyítás értelmében teszi. Ugyanis, míg az orvos, vagy klinikai pszichológus betegségként viszonyul ezekhez a problémákhoz (amiket diagnosztizálni, majd meggyógyítani kell), a Gestalt terápia másként jár el.

A problémákra nem betegségként tekint, hanem rendszer-zavarként. Úgy gondolkodik, hogy az ember a környezetével és a saját testi-lelki folyamataival közös egységet képező rendszer, amely önmagát működteti. Ha probléma van, – a rendszer működésében zavar támad – ezt magának a személynek kell megoldania. A terapeuta csupán segít láttatni a zavar, az elakadás pontjait, és segít „szerszámot” találni a zavar elhárításához.

Ennek a segítő eljárásnak a kidolgozója és névadója a németországi születésű Frederick (Fritz) PERLS volt. Perls azért adta módszerének a Gestalt terápia nevet, mert korának nagy pszichológiai irányzatai közül a lelki működés egészlegességének törvényeit kutató Gestaltlélektan szellemisége állt legközelebb az ő saját emberképéhez. A Gestalt-elmélet legfontosabb gondolata, hogy noha az ember részfolyamatokból tevődik össze, az egész organizmus több, mint a részek összege. Az ember egy olyan „holisztikus egység”, amely az „egész” törvényei szerint működteti és fejleszti önmagát. Ebből következően csupán a részek feltérképezésével soha nem érthetjük meg az „egész” működését. A holisztikus nézőpont szerint probléma esetén nem holmi „meghibásodott részt” kell keresnünk, hanem mindig az egész rendszert kell szem előtt tartanunk, ha a rendszer egészséges működését akarjuk elősegíteni.

Fritz PERLS (1893-1970) szakmai pályafutása orvosi, pszichiátriai és pszichoanalitikus kiképzéssel indult. Bár több éven át dolgozott a Freud-féle pszichoanalitikus technikával, sem a módszer, sem Freud elmélete nem ejtette úgy rabul, mint a Gestalt elveket hirdető neurológus, Kurt Goldstein tanai.

Amikor Perls a fasizmus miatt családjával Dél-Afrikába, majd Amerikába emigrált, – és így fizikailag is távol került az ortodox pszichoanalitikus köröktől – egyre inkább eltávolodott Freud tanaitól, és elkezdte megfogalmazni a saját pszichológiai nézeteit, és kidolgozni a saját terápiás módszerét.

Perls Amerikában szellemi értelemben hazatalált, hiszen az ott egyre népszerűbbé váló humanisztikus és egzisztenciális pszichológia a sajátjához nagyon hasonló emberképet hirdetett. Perls ebben a közegben – jóllehet pszichoanalitikus alapokon, de erőteljes Gestaltés humanisztikus pszichológiai hatásra – formálta egyre pontosabbá terápiás elméletét és 2 terápiás technikáját. Szakmai bázishelyéül a humanisztikusok fellegvárát, a kaliforniai Esalen Intézetet választotta, ahol egyéni és csoport-terápiát folytatott, és Gestalt-terapeutákat képzett. Ebből a műhelyből kerültek ki azok a tanítványai, akik napjainkra világszerte – így hazánkban is – ismertté tették, és a gyakorlatban is meghonosították a Gestalt terápiát.

Magyarországon a Gestalt Egyesület keretei között dolgoznak a Perls-féle módszerben kiképzett szakemberek.

A Gestalt-terápia kulcsfogalma az „egészlegesség”.

Ennek a fogalomnak a jelentősége bárki előtt világossá válik, ha belegondol, vajon nála mennyire vannak harmóniában a testi, érzelmi, fogalmi és viselkedéses folyamatai. Gondoljunk csak néhány jól ismert magyar szólásra: „Bort iszik és vizet prédikál”, „Néz, de nem lát”, vagy hogy pozitív jelentésű példánk is legyen: „Ami a szívén, az a száján”. Hiteles, egészséges személyiségnek egyértelműen csak azt az embert tarthatjuk, aki képes az utolsó példa szerint élni. És ami ehhez még ugyancsak hozzá tartozik: egy közösség is csak akkor tartható egészségesnek, ahol a közösség tagjai őszinték lehetnek. Ahol az embereknek sem önmagukat, sem másokat nem kell becsapniuk ahhoz, hogy érvényesüljenek.

Perls számos kiváló technikát dolgozott ki, amelyek segítségével felismerhetjük, hol és hogyan bomlik fel a folyamataink egysége – pl. hogyan és mikor üzen mást a testünk, mint a szavaink, anélkül, hogy ezt mi magunk észrevennénk –, és hogyan lehet ezeket összhangba hozni.

A Gestalt terápia – még, ha csoporttal dolgozik is – mindenek előtt az egyének belső folyamatait segít rendezni. A fókuszban tehát az egyének belső folyamatai állnak. A különös és izgalmas azonban éppen az, hogy amikor az egyén harmonizálódik, akkor a kapcsolatok, a más emberekhez való viszonyok is rendeződnek.

Perls, más humanisztikus pszichológusokhoz hasonlóan azt hirdette, hogy akkor működik egészségesen egy közösség (egy társadalom), ha az egyén a maga egyediségének teljességében illeszkedhet be a többiek színes, sokarcú világába. A Gestalt terápia ehhez próbál segítséget adni.

Írta:

V. Komlósi Annamária PhD
egyetemi docens
ELTE PPK
Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék

Kelemen Béla: A Gestalt-ciklus megjelenése coaching közben (2009.11.06)

A Gestalt típusú coachingnak, azon túl, hogy alapfelfogása rendszer szemléletű, van néhány sarkallatos alapelve. Közülük részletesebben a Gestalt ciklus coaching közbeni megjelenését szeretném kifejteni, egyúttal utalni az egyes fázisok során fellépő elakadásokra.

A Gestalt pszichológia és a coaching

A Gestalt pszichológia, mint alaklélektan alapjait még a múlt század elején Max WERTHEIMER (1880-1943) a mozgásészlelés tanulmányozásával alapozta meg. Egyértelműen bebizonyította, hogy már a megismerés kezdetén is az összbenyomás áll észlelésünk középpontjában, nem pedig egyedi érzeteink adódnak össze teljes képpé. A pszichológiai irányzat lényegi eleme, hogy a megismerés során az elemi részek kusza halmazát úgy szervezzük és kapcsoljuk össze, hogy egy „értelmes egész” egy „teljes kép” egy „értelmezhető alak” jöjjön létre. Ennek a megközelítésnek nagyon fontos következménye, hogy mind a pszichológia irányzat, mind az ilyen alapon működő coaching vagy tanácsadás alapvetően rendszer szemléletű. Minden egyént, csoportot, szervezetet rendszerként kezel, s annak a környezetével való kölcsönhatását, kapcsolatát vizsgálja.Hogyan is működik a Gestalt típusú megközelítés coaching közben?

Alapvetően a Gestalt típusú coachingnak, azon túl, hogy alapfelfogása rendszer szemléletű van néhány sarkallatos alapelve, amelyek közül néhányat kiemelnék a teljesség igénye nélkül:

 • a rendszer és környezete közötti kapcsolat hatékonyságának javítására törekszik,
 • itt és most történik, azaz jelenközpontú,
 • a Gestalt tapasztalati vagy élmény modellt (cycle of experience) , azaz a Gestalt ciklust, mint egészséges folyamat modellt követi,
 • a változás paradoxona jellemzi (a változás akkor következik be, amikor valaki azzá válik ami, és nem, amikor az próbál lenni, ami nem” Arnold Beisser),
 • szelíden konfrontatív,
 • az ellenállást támogatja .

A fentiek közül részletesebben a Gestalt ciklus coaching közbeni megjelenését szeretném kifejteni, egyúttal utalni az egyes fázisok során fellépő elakadásokra.

A Gestalt ciklus (cycle of experience)

A Gestalt tapasztalati modellt, amely egy nagyon egyszerű átlátható folyamatot tükröz, s minden típusú rendszerre (egyén, csoport, szervezet stb) jól alkalmazható, a clevelandi Gestalt intézet dolgozta ki. (1. ábra)A tapasztalati modell, illetve az egész folyamat ű fő elemre osztható és az egyes részek különböző energia állapotokkal jellemezhetőek. Gyakorlatilag az energiaszint emelkedése majd visszaesése az eredeti szintre, adja, adhatja a folyamat ciklikus jellegét. Ha az energia oldaláról közelítjük meg a folyamatot, akkor egy alacsony energiaszinten az érzékeléssel kezdődik minden. Az érzékszerveink segítségével befogadjuk az információt, amik ebben a fázisban még csak adatok. Amikor ezeknek az adatoknak jelentést adunk, értelmezzük őket, akkor megtörténik a tudatosítás. Ahhoz, hogy ennek hatására bármiféle akciót kezdeményezzünk először energiát /energiánkat kell mobilizálni, majd ezt követően jöhet az akció. A sikeres akció eredménye a kontaktust, ami ha valódi kontaktus, akkor tanulást, változást von maga után. A ciklus során egyértelműen az akció és kontaktus fázisokban a legmagasabb az energiaszint. Ha a kontaktus során, után sikerül is értelmezni/tudatosítani a történéseket (gestalti értelemben látjuk az alakot), akkor eljutunk a lezáráshoz, ami elengedhetetlenül szükséges, hogy elérjük az elégedettség érzését. Ekkor tud igazán elkezdeni csökkenni az energiaszint. A lezárás teszi lehetővé az „unfinished business” elkerülését és megszabadít attól, hogy hiányérzetünk maradjon. Az egyre csökkenő energiaszint innét már viszonylag egyszerűen vezet a visszavonuláshoz és a teljes ciklus befejezéséhez.

Természetesen ezt a ciklust álatlánosságban megtaláljuk, alkalmazzuk különböző rendszerekben, nemcsak a coaching során érhető tetten, hanem egyének, csoportok, szervezetek működésében is.

A Gestalt ciklus coaching közben

Tekintsünk egy klasszikus coaching ülést, és próbáljuk az egyes történéseket a tapasztalati modell alapján beazonosítani. Önmagában az, hogy az ügyfél és a coach találkoznak, már ez komplex rendszert eredményez, hiszen vehetjük az ügyfelet egy rendszernek, de ugyanúgy a coach önmagában is rendszer. Természetesen a találkozásból fakad, hogy ketten együtt is alkotnak egy rendszert. A továbbiakban az ügyfél-coach rendszert tekintsük a rendszernek, az ügyfelet magát, illetve a coachot magát, pedig egy-egy alrendszernek.

Melyik rendszerben is zajlik a fenti Gestalt ciklus? Tulajdonképpen mindegyikben. Hacsak a legérdekesebb és legkritikusabb részt tekintjük, a kontaktust, akkor kivel is kell, hogy az ügyfél kontaktusba kerüljön? Kézenfekvőnek tűnik a válasz, hogy elsősorban a coach-csal, hiszen azért is választott coachot, hogy ő segítsen neki bizonyos változások elérésében, felmerülő problémák leküzdésében. Ha jobban belegondolunk és elfogadjuk, hogy az ügyfél önmaga is egy alrendszer, akkor már nem is olyan furcsa, hogy az ügyfélnek saját magával is kontaktusba kell kerülnie. (Eddigi tapasztalataim alapján, amit coachként szereztem, azt gondolom, ez legalább olyan nehéz, mint a kontaktus megteremtése a coach-csal. Ugyanakkor, ha az ügyfél nem tud kontaktusba kerülni saját magával, akkor nagy valószínűséggel a coach-csal való kontaktus is elmarad.) Ez teszik ! És én annyit még hozzátennék, hogy a tapasztalataim alapján a coach-al való kontaktus eredménye lehet az, hogy az ügyfél magával is kontaktusba kerül. Igaz nem feltétlenül az ülésen…én úgy hiszem a változáshoz muszáj, hogy magunkkal kontaktusba kerüljünk. Természetesen a coach kontaktusa saját magával is nagyon lényeges, hisz ennek hiányában kevéssé lesz tisztában saját érzéseivel, észleléseivel és nehezen elképzelhető ilyen helyzetben az erős kapcsolat létrejötte a rendszer többi tagjával, a többi alrendszerrel. Már pedig ez lenne a coaching ülés egyik legfontosabb célja. Egy biztos, hogy a Gestalt modell alapján, a kontaktus esetén van a rendszernek energia maximuma. Ez természetesen előfordulhat akkor is, ha egyes alrendszerek esetleg alacsonyabb energiaszinten állnak, de nem ez a jellemző. Az igazán sikeres kontaktus akkor történik, ha a coach és ügyfél között megvan a kontaktus, és ezt megelőzően, vagy ezzel közel egyidőben az ügyfél is kontaktusba kerül önmagával. Ezeket a momentumokat a coach ülés során legtöbbször csend (hosszabb-rövidebb) övezi, vagy lassuló, halkuló beszéd jellemzi. Itt látszik igazán, hogy a találkozás a lényeges és nem a kommunikáció, az érzelmek találkozása válik elsődlegessé és nem az értelmek összekapcsolódása.

Érzékelés

De térjünk vissza a ciklus szisztematikus elemzéséhez. A coach elsődleges feladata nem a „mit mond az ügyfél” megértése, hanem a „hogyan mondja” és „miről beszél” detektálása. Az egész folyamat az érzékeléssel kezdődik. Nagyon fontos, hogy belépjünk a rendszerbe, és az érzékszervi úton észlelt adatokat tudjuk megosztani az ügyféllel. Különösen nehéz úgy visszajelezni, hogy ne adjunk értelmezést, s főleg ne mondjunk ítéletet. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a pillanatnyi érzéseinket meg tudjuk osztani. (A legtöbb esetben ez egy olyan visszajelzés, amit az ügyfél a mindennapok során nem kap meg, esetleg most szembesül ezekkel először szemtől szembe, illetve most van az a helyzet, amikor „nem tud elugrani” ezek elől.) Természetesen a szelektivitásnak nagy jelentősége van ebben a fázisban, hiszen nem tudunk és nem is akarhatunk mindent egyenlő mértékben az ügyféllel megosztani. Nem is lenne szerencsés, mert a jó szelektálás segíti egyértelműen a folyamat során a megfelelő Gestaltok meglátását. Ugyanakkor már ebben a fázisban is a ciklust akadályozó „elakadások” keletkezhetnek, ami itt elsősorban érzéketlenségben, bizonyos érzelmek, megnyilvánulások figyelmen kívül hagyásában nyilvánul meg.

Tudatosítás

Az érzékelések természetes velejárója, hogy értelmezést akarunk ezeknek adni. Nemcsak a coach, de sok esetben az ügyfél is. Ebben a fázisban minél több érzékelésnek tudunk értelmezést adni, annál jobb, annál könnyebb helyzetbe kerül a coach. A jó értelmezések elősegítik az ügyfél energiájának mobilizálását, s innét kezdve az ügyfél szinte maga elvégzi a „dolgát”.(Ahogy már említettem a Gestalt ciklus tovább vitelét minden a fázisában számos tényező akadályozhatja, ezért aztán szükséges a coach további ténykedése is, ezért sem állhat fel egy jól sikerült tudatosítási fázis után.)

Tipikus elakadás lehet ebben a szakaszban a kitérés, amely többféleképpen megnyilvánulhat. A konfliktus elől való kitérés, mint a békés megoldás és kompromisszum keresés záloga, egyéb szakmai kérdésekben lehet jó megoldás, de a coaching helyzetben ez egyértelműen elakadás. A kitérés (deflection) egyébként egy általános védőeszköz mindennemű változás ellen. Ez garantál(hat)ja értékeink védelmét is, ugyanakkor egyértelműen akadályoz, amikor a rendszer és a változó környezet közötti kapcsolatot kellene hatékonyabbá tenni. Hasonló védelmi mechanizmus a benyelés. Saját kultúránkból természetszerűleg benyelünk dolgokat, ugyanakkor ezzel megakadályozzuk a többféle értelmezést, és gyengítjük a tudatosítás lépését.

Energia mobilizálás/Akció

A jó érzékelés és tudatosítás a legjobb előkészítése az energia mobilizálásának, hiszen ebből nyilvánvalóan adódnak az ügyfél kérdései:Mit akarok tenni? Mik az opcióim? Mik lesznek a következmények? S ha erőlködés nélküli a „flow”, ha nem nehézkes a kommunikáció, ha hagyjuk az ügyfelet dolgozni, akkor szinte észrevétlenül emelkedik az energia a rendszerben, az ügyfélben és könnyedén juhatunk el a kontaktusig. Ugyanakkor ebben a fázisban az izgatottságnak az elkerülése, illetve az ebbe az irányba tett erőfeszítések, vagy a szorongás még kitéríthetik. Itt fontos, hogy ne a saját ötleteinket próbáljuk az ügyfélre rákényszeríteni akció gyanánt. Ezek elől az ügyfél könnyedén ki fog térni.

Kontaktus

A valódi kontaktus ennek a modellnek a leglényegesebb pontja. Ez az a pont, ahonnét tanultan, újabb értelmezéssel, bizonyosfokú elégedettséggel jövünk ki, ekkor van a valódi történés. Az előzőekben már szó volt róla, hogy itt nemcsak az ügyfél-coach kontaktusra, hanem az ügyfél és a coach sajátmagával létrehozott kontaktusára is gondolni kell. Annak ellenére, hogy a folyamat talán leglényegesebb eleme, ennek sikeres realizálása nagy mértékben az előző lépések minőségétől függ. (érzékelés-tudatosítás-energia mobilizálás). Tapasztalataim szerint a görcsös és a minden áron való kontaktus keresés nem vezet jó eredményre. Sokszor eredményesebbek vagyunk, ha „észre sem vesszük direkt módon” a kontaktust, s csak az ügyfél visszajelzéséből tudunk ennek sikeres voltára következtetni. A kontaktus lényeges része a tanulás és a változás folyamatának, egyben saját magunkról és a világról alkotott képünk változását is jelenti. (Az adatok itt nyernek új értelmezést.) Ha eljutottunk a kontaktusig, természetesen még itt is lehetnek elakadások, elsősorban a visszafojtás, vagy a kitérés az elégedettség elől. A visszafojtás legjobban érzékelhető megnyilvánulása a zárt testhelyzet. És ne feledjük: „…az emberek semmire sem vágynak jobban, mint egy jelentésteli kontaktusra, és semmit sem akarnak jobban megakadályozni…”

Lezárás/visszavonulás

Ahhoz, hogy teljes legyen a ciklus még két nagyon fontos lépés hiányzik. Sajnos általános gyakorlat, hogy napi életünkben ez a két lépés, nevezetesen a lezárás és a visszavonulás nagyon gyakran elmarad. Az eredmények elismerése, az ünneplés, a dolgok lezárása, illetve a tanulságok levonása, egyszerűen visszavonulás a történésből a legtöbb esetben elmarad, vagy csak tessék-lássék módon zajlik. A befejezésnek a hiánya, legyen az üzlet, beruházás, szerelmi kapcsolat rengeteg fölösleges terhet hagy a vállunkon, amit nagyon sokáig cipelhetünk. Szóval a lezárás a coaching folymatban már egy alacsonyabb energiaszinten történik, ennek ellenére végérvényesen itt tudatosulnak, itt tisztulnak le a dolgok. Ha ebben a fázisban megvan az „AHA élmény”, akkor mondható leginkább sikeresnek a folyamat. Itt a legnagyobb veszély, ha nem sikerül az adatoknak más jelentést adni, az ügyfél nem tudja/akarja a más jelentést magában tudatosítani.A visszavonulás igazán a pihenés fázisa, a végső lelassulásé, itt érünk vissza az eredeti alacsony energiaszintünkre. A visszavonulás teszi lehetővé, hogy más téma, más terület felé forduljunk, illetve egy újabb ciklus elé nézzünk. A befejezés fázisában az egyik jellemző akadály lehet a sodródás.

Természetesen az elakadások, a blokkolások különböző fajtái, bármelyik fázisban előjöhetnek és eltéríthetik az egészséges folyamatot, de a coach egyik lényeges feladata, hogy ezeken segítse át az ügyfelét. A coach alapvetően nem a tartalomért, hanem a folyamatért, a tényleges fejlődési folyamatért kell, hogy felelős legyen. Azonban nem elég az egészséges folyamaton, a gestalt cikluson végig vinni, végig kísérni az ügyfelet, a lényeg az, hogy coaching ülés után az ügyfél mit visz magával. Nem az fontos mit mondtak neki, hanem igazán az, amit ő magával visz.

Irodalomjegyzék

 1. John Leary-Joyce, To be or not to be, A Getsalt Approach to Coaching Published in Coaching at Work, Volume 2 Issue 5, 200ű
 2. Dorothy E. Siminovitch, Ann M. Van Eron, The Pragmatics of Magic, The Work of Gestalt Coaching, OD Practioner Vol. 38. No 1. 2006.
 3. Erős Ilona, Bernd C. Leygraf, Racionalitás és varázslat a szervezetben, Néhány szó a Gestalt alapú tanácsadásról, Alkalmazott Pszichológia 2003
 4. Kieran Duignan, Coaching and Gestalt, The Enabling Coach

Goldschmidt Liza – Sáfrány Kinga: Pár gondolat a terápiás módszerek közötti különbségről (2010.03.25)

Milyen elméleti kereteket ad a pszichoanalízis, a tranzakció-analízis és a Gestalt?

A pszicoanalízis a pszichoterapeuta számára ad egy stabil struktúrát, ami a kliens számára nem feltétlen tudatosodik, mégis nagyon jó önismereti tudást ad a terápia során. Elsősorban a múlt eseményeire fókuszál, kora gyermekkori élményeket felhozva a kliensben élő anya- és apaképpel dolgozik. A terapeuta elsősorban jól átgondolt, rendszerszemléletű gondolatokat oszt meg kliensével.
A tranzakció- analízis is ugyanezt nyújtja, annyi különbséggel, hogy a pszichoterapeuta megtanítja az elméleti hátteret a kliensnek, ezzel is egyenragú kapcsolatot építve kliens és terapeuta viszonylatában. Ez az elméleti háttér biztonságot jelenthet a kereteket igénylők számára.
A Gestalt nem ad ilyen jellegű keretet. A keret a kliens és a terapeuta között kialakuló kapcsolat maga. Az egymásra utaltságuk és ahogyan hatnak egymásra. A gestalt terapeuta a jelenre – itt és mostra – reagál, és a beszélgetés során történő megfigyeléseivel, megérzéseivel dolgozik. Szelektíven saját testi-lelki élményeit is megosztva adhat visszajelzést a kliensnek, ha ez támogatja az ő folyamatát. Mindig az kerül a figyelem fókuszába, ami éppen történik: öröm, fájdalom, düh, elakadás, csend…stb. Majd ennek megnézik együtt a háttér okát – ha ez fontos akkor és ott. De nem ragad bele a múlt elemzésébe, analizálásába, hanem a kliensre teszi a felelősséget: mit kezd mindezzel a tudással az itt és most-ban? Továbbá jelentős figyelem kerül az energiára: segíti a klienst megfigyelni saját energia-változásait, s kísérletezésre bíztatja a jelenben, hogy nézze meg, mit tud tenni önmagáért, a mélypontokból való kimozdulásért. Használja a humort, támogatja a kliens ellenállását, s ha szükséges, gyengéd, ha kell, provokatív. Felmutatva ezzel is az élet alapdinamikáját, miszerint minden mindig változásban van.

 

Pintér Zoltán

Pintér Zoltán

Hiszem, hogy a valódi változás alapja önmagunkban van. Ahhoz azonban, hogy velünk született erőforrásaink kibontakozzanak, szükség lehet külső támogatásra, amely segítségével ezek elérhetővé válnak, életre kelnek. Munkám során ezért kifejezetten figyelek arra, hogy saját szakértelmemet egyenrangú partnerként nyújtsam, elfogadó és biztonságos környezetet teremtve, mert hiszem, hogy a másik fél saját magára irányuló szakértelme így tud a legjobban kibontakozni.

20 éve dolgozom trénerként, tanácsadóként, coachként itthon és nemzetközi szinten egyaránt. Ebből 17 éve vagyok a Grow csoportnál, ahol a Grow trénerképző alapítója és vezető trénere vagyok. 2014-ben végeztem a Norvég Gestalt Intézet (Norsk Gestaltinstitutt) Gestalt-terápia képzésén, azóta dolgozom egyénekkel Gestalt konzulensként, 2017 óta szupervizorként. (Gestalt alapú és trénereknek szóló szupervíziót is tartok.) Jelenleg heti 2,5 napban foglalkozom egyéni támogatással, személyesen és online, magyarul és angolul.

Elérhetőségeim:
zoltan.pinter07@gmail.com
Tel.: 336 20-359-2970
www.lifelearning.hu

Kun Andrea

Kun Andrea

A Gestalt számomra a hazatalálás útja. Hazatalálás önön magunkhoz. Az út néha nehéz, de azt gondolom nincs ennél örömtelibb folyamat. Ezen az úton támogatom klienseimet.

Mentálhigiénés szakemberként az önismeret fejlesztésén keresztül a lelki egészség fenntartásáért dolgozom. Munkám során a Gestalt és a Mindfulness megközelítését ötvözöm.

Legnagyobb erősségemnek azt a képességemet tartom, amivel rá tudok hangolódni ügyfeleimre, biztonságot tudok teremteni és támogatni tudom klienseimet. S ez a támogatás mindig valami nagyon egyedit jelent, ami ott és akkor születik meg. Executive coachként erősségem a rendszer-szemléletem, valamint az üzleti és pszichológiai tudásom ötvözése.

Helyszín: Budapest, Székesfehérvár és a Velencei tó környéke

Elérhetőségeim:
andrea.1.kun@gmail.com
+36-20-7770670

www.kunandrea.hu

Hegedűs Dóra

Hegedűs Dóra

ICF akkreditált executive és team coachként 2007 óta dolgozom hazai és nemzetközi vezetőkkel és csapatokkal, kommunikációs, majd banki karriert követően, jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel, immár több mint 3000 órányi szakmai tapasztalattal. Az ICF Magyar Tagozatának, valamint a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének alapítójaként és elnökeként, valamint az ICF EMEA Regionális Tanácsadó Testületének tagjaként szolgáltam évekig. A coaching szakmáért végzett munkámért 2012-ben megkaptam az egyik legnagyobb elismerésnek számító ICF President’s Award-ot.

A 2008-ban alapított, üzleti coach képzésben piacvezető Coach Akadémia ACTP, valamint a Bossert International Executive Coach Training ACTP egyik alapítója, oktatója vagyok, képzett PCC assessor. Többezer órányi coach képzési és mentor coaching tapasztalatot gyűjtöttem az elmúlt 13 év során.

Az EAGT által akkreditált Gestalt konzulensként dolgozom egyéni kliensekkel.

Tagja vagyok a Nemzetközi Coach Szövetségnek (ICF), az Európai Coaching and Mentoring Tanácsnak (EMCC), az Európai Gestalt Terápia Szövetségnek (EAGT) és az Európai Pszichotherápia Szövetségnek (EAP).

„Látni akarlak
és találkozni veled
vékony jégre lépve.” (Mayuzumi Madoka)

Elérhetőségeim:
contact@hegedusdora.hu
+36/ 20/ 966 16 36
https://www.hegedusdora.hu/

Skype: dorahegeduscoach

dr. Lukács Erzsébet

dr. Lukács Erzsébet

Lukács Erzsébet

Gyakorló orvosként (1987-1996) már pályám kezdetén embertársaimhoz közel kerültem, megtanultam hogyan nyújtsak megoldást gondjaikra. Kommunikációs szakemberként és trénerként (2004 óta az EGIS Gyógyszergyár NyRt. Tréning Osztályánk vezetője) feltárultak előttem az emberi kapcsolatok mozgatórugói és a személyiségformálás útjai. 25 éve orvosként és trénerként egyaránt emberekkel foglalkozom, az emberi kapcsolatokat elemzem és javítom. Munkám célja mindig is az ember testi és szellemi egészségének megőrzése volt. Ehhez fontos, hogy rendelkezzünk önismerettel, fejlesszük személyiségünket, találjuk meg a megfelelő társakat, kapcsolatokat.A több mint 400, általam vezetett tréning során mindig tudtam erőt, motivációt átadni. Gestalt egységbe kovácsolta eddigi tapasztalataimat, szilárd elméleti alapja és új módszerei az emberekkel való munkámban új dimenziót nyitottak számomra. Én jól érzem magam a Gestalt-tal s szeretném, ha sokan mások is jól éreznék magukat.

Tovább

Antal Olívia

Antal Olívia

Antal Olívia

A Gestalt filozófia és módszertan, a mentálhigiénés megközelítés és a rajzvizsgálat intuitív kombinálásával az ügyfelemmel együtt hozzuk létre azt az egyedi és megismételhetetlen folyamatot, amiben megláthat egy tisztább képet a működéséről és önmagáról. Az elhivatott  kliens, aki valóban vágyik a változásra, és benne tud maradni a konzulensi vagy coaching kapcsolatban, egyre kifinomultabban dolgozva a tudatossága növelésén, gyorsan elérheti a Fritz Perls idézetben megjelenő egyéni kiteljesedést:  „Virágok vagyunk. Mindannyiunkban ott van a kiteljesedésünk magja. Ahogy szárba szökkenünk,  a lehetőségeinkhez mérten növekszünk.”

Közös munkánk számomra olyan, mint egy kaleidoszkóp. Egy zárt rendszer, amelynek a részei, a színes, mozgó szemcsék állandóan változnak és átrendeződnek, csodálatos önszerveződésben: újabb és újabb képeket láthatok meg a folyamatban az ügyfelemről és magamról.

A Gestalt módszertan fókuszáltan az egyén tudatosságának növelésére helyezi a hangsúlyt. Az ügyfél maga találja meg a saját megoldását, amely sokkal izgalmasabb új kép lesz, mint amit egy tanácsadó valaha is adni tud. Mégis a szakember kísérése elengedhetetlen támogató rendszer. Minél tudatosabbak vagyunk, annál több választási lehetőséget látunk meg és annál jobb döntéseket tudunk hozni.

Különlegességem:

Bölcsész végzettségem és rajzvizsgálati megközelítésem sokat hozzátesz a művészeti érdeklődésű és az átlagosnál kreatívabb ügyfeleimmel való munkámban. Ismereteim és tapasztalatom van a magyarországi Kis- és Középvállalkozások működtetésével és hátterével kapcsolatban. Van rálátásom az USA kiskereskedelmi működésére. Korom, cégvezetői múltam, tanulmányaim és négy gyerekem felnevelése olyan élettapasztalatot adott, amelyek kincsként vannak jelen a munkám során.

Executive coaching, coaching, önismereti munkára nyitott, magánéleti vagy szakmai válságban elakadásban lévő ügyfeleket várok, illetve olyanokat, akik a kreativitásukat nem tudják sikerre váltani.

Publikációim: Vetkőző lelkek, recenzió, Álommunka a Gestalt terápiában

Akkreditált Gestalt Terápia Képzés 2016. szeptemberétől

Akkreditált Gestalt Terápia Képzés <2016-2020>
A Magyar Gestalt Egyesület 2016 őszétől újra Gestalt Terápia Képzést indít. A képzést – a Magyar Gestalt Egyesület megbízásából – az NGI (Norsk Gestaltinstitutt AS) tartja, akkreditált programja szerint, norvég és magyar trénerek közreműködésével.  A képzés az EAGT (European Association for Gestalt Therapy) és az EAP (European Association for Psychotherapy) által akkreditált.

Tovább

Gestalt Hétfő: 2016. június 13. hétfő 18:00-21:00

A ‘Táncolható kapcsolatok’ módszer célja a tudatosságunk, érzékenységünk és kommunikációnk erôsítése a kapcsolatainkban.

Elsõsorban párterápiában és csoportmunkában alkalmazza, az empátiás, az egymáshoz viszonyulás, éber tudatállapot, és a legbelsôbb érzéseinkre való hallgatás képességeivel dolgozik.
Mindezek gyógyító hatásúak mind az egyénre, mind a párkapcsolati és csoportdinamikára, fejleszti a jelenlét képességét mindennapi életünk egyéb területein is.
Testtudat-gyakorlatok, elsôsorban az argentín tango alapmozdulataival, reflexió és a tapasztalások megosztása jellemzi az estet, amelynek során a ” 8 lépés az ideális kapcsolódáshoz – tangóval” folyamattal, valamint egyéb páros-kapcsolódási módszerekkel dolgozunk.
A bemutató workshop nyelve angol.
Ideje: 2016. június 13. hétfő 18:00-21:00
Várunk minden érdeklõdõt, az est MAG tagoknak ingyenes, egyébként 1000,- Ft hozzájárulást kérünk.
Ha többet szeretnél megtudni, kattints a következô linkre:http://www.feuerbach.biz/praxis/beziehung-die-man-tanzen-kann/danceable-relationships.html
Johannes Feuerbach – tanári diploma (Diplom-Pädagoge)
erediteleg párterápiás fókusszal dolgozta ki a “„Beziehung, die man tanzen kann“ (Danceable Relationships) módszert a a Lomi-Bodywork, Gestalt Terápia, Contemplation és tangó elemeinek felhasználásával.
1979 óta tart ilyen workshopokat.
Berlini magánpraxisában szupervizorként, csoport és párterapeutaként dolgozik.
—————
Johannes Feuerbach, master degree in education (Diplom-Pädagoge) — Drawing from Lomi-Bodywork, Gestalt Therapy, Contemplation and Tango, he developed „Beziehung, die man tanzen kann“ (Danceable Relationships) as a therapeutic method for couples. He has conducted workshops since 1979. In his private practice in Berlin he works as a supervisor, group- and couple-therapist. He is qualified in Lomi Bodywork (Lomi School Ca.), Gestalt Therapy (EAP) and Supervision (DVG) and trained in Family Therapy and System Constellation. He is practicing contemplation since his youth.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Kálmán Andi
a Gestalt Est házigazdája

Gestalt Hétfő: Táncolható kapcsolatok -Johannes Feuerbach 2016 06 13

A ‘Táncolható kapcsolatok’ módszer célja a tudatosságunk, érzékenységünk és kommunikációnk erôsítése a kapcsolatainkban.

Johannes Feuerbach Berlinben élő Gestalt-terapeuta, elsősorban párterápiában és csoportmunkában alkalmazza ezt a módszert, amelyben, az empátiával, az egymáshoz viszonyulás, éber tudatállapot, és a legbelsőbb érzéseinkre való hallgatás képességeivel dolgozik.
Mindezek gyógyító hatásúak mind az egyénre, mind a párkapcsolati és csoportdinamikára, fejleszti a jelenlét képességét mindennapi életünk egyéb területein is.
Testtudat-gyakorlatok, elsősorban az argentín tango alapmozdulataival, reflexió és a tapasztalások megosztása jellemzi az estet, amelynek során a ” 8 lépés az ideális kapcsolódáshoz – tangóval” folyamattal, valamint egyéb páros-kapcsolódási módszerekkel dolgozunk.
A bemutató workshop nyelve angol.
Ideje: 2016. június 13. hétfô 18:00-21:00
Várunk minden érdeklődőt, az est MAG tagoknak ingyenes, egyébként 1000,- Ft hozzájárulást kérünk.
Ha többet szeretnél megtudni, kattints a következô linkre:http://www.feuerbach.biz/praxis/beziehung-die-man-tanzen-kann/danceable-relationships.html
Johannes Feuerbach – tanári diploma (Diplom-Pädagoge)
erediteleg párterápiás fókusszal dolgozta ki a “„Beziehung, die man tanzen kann“ (Danceable Relationships) módszert a a Lomi-Bodywork, Gestalt Terápia, Contemplation és tangó elemeinek felhasználásával.
1979 óta tart ilyen workshopokat.
Berlini magánpraxisában szupervizorként, csoport és párterapeutaként dolgozik.
—————
Johannes Feuerbach, master degree in education (Diplom-Pädagoge) — Drawing from Lomi-Bodywork, Gestalt Therapy, Contemplation and Tango, he developed „Beziehung, die man tanzen kann“ (Danceable Relationships) as a therapeutic method for couples. He has conducted workshops since 1979. In his private practice in Berlin he works as a supervisor, group- and couple-therapist. He is qualified in Lomi Bodywork (Lomi School Ca.), Gestalt Therapy (EAP) and Supervision (DVG) and trained in Family Therapy and System Constellation. He is practicing contemplation since his youth.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Kálmán Andi
a Gestalt Est házigazdája

Horosz Réka beszámolója a Gestalt Terápia Képzésről

Daan szemlélődő tisztánlátással teremt teret a vele terápiában dolgozónak és néző-tanulónak egyaránt. Egyértelmű feladatkiadás segíti, hogy bele merjem engedni magam a kísérletezésbe.
Marina kaotikus ösztönös reakciói kiperdítenek az elvárások hálójából. Rendszere messze van a linearitástól és a logikától. Életszerű és szagú az, ahogyan dolgozik, ahogyan terápiát tart. Megérint, amivel és ahogy dolgozik eddig kivétel nélkül. Erőteljes érzelmeket élek egyéni munkái nyomán. A hétvége végére menthetetlenül összeáll, amiről tanulunk, közben nekem nem érdemes próbálkoznom e kérdéssel, számomra reménytelen.

Gro merészsége lepett meg, és talán ebből tanultam a legtöbbet, ahogy mer nem lépni semerre, amikor nem tudja 100%-osan, merre van az arra. Ez számomra teljesen új megközelítés. Megkönnyebbülök tőle. Nem kell tudnom, nem kell lépnem. Kiderül, vagy ha nem, az is lehet izgalmas. A kontakt improvizáció és argentin tangó tapasztalataim mozgásban már tudatosították bennem ezt, és mégis, a verbalitás keretein belül új élmény ez.

Virág Orsolya beszámolója a Gestalt Terápia Képzésről

Több tényező is motivált arra, hogy emellett a fejlődési folyamat mellett tegyem le a voksom. Először is maga a Gestalt irányzat, ami már évek óta formálja a szemléletemet, és ami számomra a legtermészetesebb közeget nyújtja a fejlődéshez és a fejlesztéshez. Másrészt alkalmam volt találkozni Daan-nal – az egyik trénerrel – egy bemutatkozó alkalmon, és a rövid beszélgetés során megtetszettek a reakciói, a válaszai és a feltett kérdései is. Pár óra alatt „ráéreztem” a sokévnyi és sokféle tapasztalatára, és arra, hogy még ennyi élménnyel és megszerzett tudással a háta mögött is mennyire rugalmasan és nyitottan kezeli a helyzeteket, embereket, az újat. Az „i”-re az tette fel a pontot, amikor a GTK 1 képzés harmadéves hallgatói nyíltestet szerveztek, aminek a keretében 20-30 perc erejéig be lehetett ülni „mini-terápiákba”. Számomra rendkívül meggyőző volt az a magabiztosság, módszertani sokszínűség és hitelesség, ahogy alkalmazni tudták a már elsajátított tudásukat.
Most 2013. december 16-a van, és jelenleg 3 tréningalkalmon vagyunk túl. 18-an vagyunk a csoportban, ami először kissé ijesztő volt a számomra, de ez már az első alkalommal átfordult, és elkezdtem élvezni azt a sokszínűséget, amit ez a csapat nyújt. Mindenki különböző háttérrel, élet- és szakmai tapasztalattal, motivációval van jelen, ami folyamatosan frissen tart, és nemegyszer olyan gondolatokkal, kérdésekkel találkozom, amik számomra merőben új megközelítést, rálátást biztosítanak egy-egy témára. Nagyon gazdagnak és a termékenynek érzem ezt a közeget a fejlődés szempontjából.
A három hétvége alatt két trénerrel találkozhattunk eddig. Izgalmas volt megfigyelni azt, hogy miközben az értékrendszerük, alapfeltevéseik nagyon hasonlóak, és mindketten a Gestalt irányzat képviselői, mégis mennyire máshogy közelítenek meg egy-egy helyzetet, kérdést személyiségükből, természetükből fakadóan. Ez rám felszabadítóan hatott, és rámutatott arra is, hogy hogyan tudok hitelesen, magamon „átszűrve” dolgozni adott megközelítésekkel, módszertanokkal stb., úgy hogy az tényleg az enyém legyen.
Az eddigiek során az elméleti tudásátadás mellett az idő túlnyomó részében saját élményeken keresztül dolgoztunk, megélve azt, amiről éppen tanultunk. Ez nekem rengeteget segít abban, hogy az elméletet összekapcsoljam a gyakorlattal, ami a megtapasztaláson keresztül élet közelivé, könnyebben értelmezhetővé válik. Mindeközben magamról is újabb és újabb élményeket szerzek, mélyítve ezzel önismeretemet, új megvilágításba helyezve az elakadásaimat, amik közül néhányon már sikerült is továbblendülnöm.
Sok képzésen részt vettem már, de az a folyamatos kíváncsiság és előremutató energia, amit ez a folyamat ébreszt bennem, az eddig számomra egyedülálló.

Horosz Réka beszámolója a Gestalt Terápia Képzésről 2.

A tanulási, alakulási folyamat gyors kivetülése. Kinek miben. Játékban, drámában, csendben, táncban. Egy-egy csoportszintű öröm tapsviharba torkollott. Karakteres névjegyként álltak a megnyilatkozások. Biztonságos volt, úgy gondolom, talán ezért tudott végletesen jellegzetes lenni. A zárás alatt is van idő a tanulásra. Tapinthatóvá vált, hogy túl a jón és a rosszon valami igaz, könyörtelen őszinteség tud megszületni. És mert csupán igaz, nem fáj, nem mar, csak van. Egy év szépsége és fájdalma és megértése sűrűsödött össze egy-egy képben.
A zárásul kapott feladat és a kivitelezés módjának szabadsága is megdolgoz. Láthatóvá és látóvá tesz. Sokan engednek magukból sokat láttatni. Könnyebb így.
Nem búcsúzik senki, úgy tűnik, folytatjuk.

MAG 2020 – Alkossuk meg együtt a jövőnket II. Etap

Kedves MAG Tagtársak!

Ne felejtsétek el, hogy március 21-én találkozunk megint a stratégia-alkotás III. fordulója alkalmából.

Fontos: változott a helyszín, mert a Kőleves sajnos nem tud bennünket megfelelő méretű különteremben fogadni 21-én.
Az új helyszín: New Code, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.

Gyertek minél többen! Várunk mindenkit nagy szeretettel.
Gyereksarok az új helyszínen is lesz!

Üdvözlettel a szervezők:

Szepesi Zsuzsa és Zajkás Gergő

Tavasszal indul a Gestalt Alapképzés 12. csoportja

“Van egy ember, aki néha jófej, néha viszont idegesítő.
Néha ok nélkül aggódik, lehangolt, hülyeségeket csinál, elpazarolja az idejét.
Nem tudom, mit kezdjek vele.
Legszívesebben hetekig feléje sem néznék, de nem tehetem.
Ez az ember ugyanis én vagyok.
Mit kezdjek vele?
Mit kezdjek az ügyfeleimmel, klienseimmel, akik hasonló cipőben járnak?”

Erről szól a Gestalt: tudni nevetni, amikor örülök, és sírni, amikor szomorú vagyok.

Gyere, és nyerj betekintést a Gestalt érdekes világába, lásd, mi az, ami miatt hazánkban is egyre többen nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a tanácsadás, a szervezetfejlesztés, a mentálhigiénés munka területén, vagy éppen a saját életükben.

A Magyar Gestalt Egyesület 2007-ben tartotta első alapképzését. Eddig tíz csoport végezte el, közel 130 ember. A tréneri gárdát a legkiválóbb hazai gestaltos szakemberek alkotják, akik rendszeresen találkoznak, hogy tovább fejlesszék a képzést.  Olyan nívós tréninget akarnak létrehozni, amely tükrözi közös szemléletüket, ugyanakkor megtartja mindegyikük egyéni nézőpontját.   A képzés egy sajátélményre alapozó, önismereti és módszerismereti csoport: arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a megértést és a megtapasztalást. Számíthatsz rá, hogy megismerkedsz gestaltos alapfogalmakkal és elméletekkel, ill. ezek működését különböző gyakorlatok során meg is élheted.  Akkor érdemes jelentkezned, ha nyitott vagy rá, hogy a saját önismereti folyamatodon és megéléseiden keresztül tanulj.

A képzésről bővebb információt és a modulok leírását innen töltheted le: Gestalt Alapkézés általános tudnivalók, Gestalt Alapképzés modulok leírása, Gestalt Alapképzés Trénerek;

Jelentkezni, kérdezni, informálódni Viga Orsinál és Petka Krisztánál lehet: orsi@let.hukrisztina.petka@gestalt.hu
Jelentkezési határidő: 2016. március 20.
A képzés alapdíja: 115.000 Ft + ÁFA
SZMT-tagoknak 10% kedvezményt adunk: 104.000 Ft + ÁFA
MaG-tagoknak és nappali tagozatos diákoknak 20% kedvezményt adunk: 92.000 Ft + ÁFA 

Jelentkezni ezen a webes felületen lehet:

https://docs.google.com/forms/d/14taE3HKcXQpPJ06vHKMwDRmWcokZ7j7Fqd5sOIxRlTI/viewform?formkey=dEloMmRTWVlJSVYxWEdPVS1vX1laeHc6MQ

Ha Magyarországon Gestaltot szeretnél tanulni, ismerkedni az elméleti alapokkal, ill. sok sajátélményen keresztül belekóstolni a Gestalt gyakorlatába, akkor várunk szeretettel az alapképzésen.
Viga Orsi, az alapképzés vezetője

Gestalt Est: Dőlés és döntés, avagy vezetési gyakorlatok a weight-flow contact nyelvén

Kedvcsináló:

„A weight-flow contact egy mozgásra és fizikai kontaktusra épülő tréning, mely tényleges megtapasztalás útján segít megérteni és fejleszteni mindazt, ami egy dinamikus és harmonikus partneri viszony megteremtéséhez szükséges. Ilyen a támasz, a bizalom, az önállóság, a felelősség, a tolerancia és a kockázat. A tréning célja, hogy megtapasztaljuk, hogy a dinamikus partneri viszony harmóniája a toleranciában, az adás-elfogadás egyensúlyában és a szükségszerűen felmerülő instabil helyzetek együttes megoldásában van. Megélhetjük, hogy egy dinamikus viszony olykor elkerülhetetlenül az egyensúly elvesztéséhez vezet, ami önmagában nem veszélyezteti a kapcsolatot, sőt lendületet adhat, hogy váratlan helyzetekben, ismeretlen utakon, kreatív módon kereshessük meg közös súlypontunkat és egyensúlyunkat. A Gestalt alapokon praktizálóknak ez a bemutató ízelítőt ad egy olyan világból, amely lehetővé teszi számos fontos Gestalt koncept megtapasztalását a terek, a mozdulatok és az érintések síkján.”

„Két éve járunk a Gáborhoz rendületlen lelkesedéssel a nejemmel. Imádjuk. Nekem a weight-flow, a mozgásélményen felül, kimeríthetetlen tárháza a Gestalt analógiáknak.” Szabó V. László

MaG Rendkívüli Közgyűlés, 2016. Január 25. 17:00

A Közgyűlésen két elnökségi tag választására kerül sor, mivel Bozsogi Dia és Bence Judit az elnökségi munkában töltött hosszú évek után elköszönnek. Ezúton is szeretném elismerésemet, köszönetemet , hálámat kifejezni feléjük, azért a rengeteg figyelemért, energiáért és munkáért, amit mindketten beletettek az  Egyesület életébe. Igyekszem, de közben érzem, hogy szinte lehetetlen  szavakkal mélységében megjeleníteni mennyi mindent adott  nekünk mint egyesületnek , és személyesen nekem is az ő munkájuk, jelenlétük. Ahogy erről írok nagyon megérint, hogy valami lezárul és már nem fogunk szorosan együtt dolgozni.
Hatalmas köszönet Dia és Judit mindazért, amit  tettetek, adtatok, teremtettetek! Maradjatok közel!
Megújul tehát az elnökség, egyszerre két tagot is választunk. Kérlek, ha gondolsz valakire, akiben bíznál, akiről azt gondolod, hogy  “bonus et diligens pater familias “ módjára, azaz a jó gazda gondosságával és szorgalmával szívesen részt venne  az elnökségi munkában, vagy akár Te magadban érzed  a motivációt erre, írd meg Antal Liviának a jelölt (ek) nevét: antalivi@gmail.com.
Livia a közgyűlés előtt tájékoztatni fog arról, hogy kikre érkezett jelölés , de még a közgyűlésen is tudtok jelöléseket tenni.
Természetesen, ha nem  jelöltök senkit, akkor is  gyertek el minél többen a Közgyűlésre, mert a jelenlétetekkel, szavazatotokkal tudjuk közösen alakítani, formálni a jövőnket!
Közgyűlés után ( kb 18.30-kor )  folytatjuk a MaG 2020 Stratégia alkototó workshopot, amire szintén nagyon várunk Benneteket.
Találkozzunk 2016. január 25-én!
Üdvözlettel: Malatinszky Judit
az egyesület elnöke

Magyar Gestalt Egyesület Rendkívüli Közgyűlés 2016

Kedves Tagok,
A Magyar Gestalt Egyesület Rendkívüli Közgyűlést tart, amelyre szeretettel meghívunk Benneteket.

A Közgyűlés időpontja: 2016 január 25., 17.00 ( Figyelem, fél órával korábban, mint eddig hirdettük!)

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2016 január 25., 17.30 ( Figyelem, fél órával korábban, mint eddig hirdettük!)

A Közgyűlés helyszíne: Kőleves Étterem, 1075 Budapest, Kazinczy u 37-41.

A Közgyűlés napirendi pontja: Elnökségi tagok választása

A Közgyűlésen két elnökségi tag választására kerül sor, mivel Bozsogi Dia és Bence Judit az elnökségi munkában töltött hosszú évek után elköszönnek. Ezúton is szeretném elismerésemet, köszönetemet, hálámat kifejezni feléjük, azért a rengeteg figyelemért, energiáért és munkáért, amit mindketten beletettek az Egyesület életébe. Igyekszem, de közben érzem, hogy szinte lehetetlen szavakkal mélységében megjeleníteni, mennyi mindent adott nekünk, mint egyesületnek, és személyesen nekem is az ő munkájuk, jelenlétük. Ahogy erről írok, nagyon megérint, hogy valami lezárul és már nem fogunk szorosan együtt dolgozni.

Hatalmas köszönet Dia és Judit mindazért, amit tettetek, adtatok, teremtettetek. Maradjatok közel!

Megújul tehát az elnökség, egyszerre két tagot is választunk. Kérlek, ha gondolsz valakire, akiben bíznál, akiről azt gondolod, hogy „bonus et diligens pater familias” módjára, azaz a jó gazda gondosságával és szorgalmával szívesen részt venne az elnökségi munkában, vagy akár Te magadban érzed a motivációt erre, írd meg Antal Líviának a jelölt(ek) nevét: antalivi@gmail.com

Lívia a közgyűlés előtt tájékoztatni fog arról, hogy kikre érkezett jelölés , de még a közgyűlésen is tudtok jelöléseket tenni.

Természetesen, ha nem jelöltök senkit, akkor is gyertek el minél többen a Közgyűlésre, mert a jelenlétetekkel, szavazatotokkal tudjuk közösen alakítani, formálni a jövőnket!

A Közgyűlés után (kb 18.30-kor) folytatjuk a MaG 2020 Stratégia alkotó workshopot, amire szintén nagyon várunk Benneteket.

Erről a részletes információkat a szervezőktől Szepesi Zsuzsától és Zajkás Gergőtől fogjátok megkapni.

Találkozzunk 2016 január 25-én!

Üdvözlettel:

Malatinszky Judit, az egyesület elnöke

MAG 2020 – Alkossuk meg együtt a jövőnket – FOLYTATÁS

Kedves MAG tagtársak!Ezt a felhívást (ismét) Szepesi Zsuzsával közösen jegyezzük.

Tavaly novemberben egy workshop keretében, a tagságból közel 20-an elkezdtünk dolgozni a MAG hosszú távú stratégiáján. A workshop eredményét, egy 2015. november 20-án kelt levélben megosztottuk veletek, valamint létrehoztunk egy felületet, hogy bárki hozzátehessen gondolatokat utólag is. Most csatolva újra megosztjuk veletek a jövőkép-alkotás eredményét, valamint egy külön dokumentumban a később hozzátett gondolatokat.

2016. január 25-én Közgyűlést tart a MAG. A Közgyűlést követően, kb. 18 órától pedig folytatjuk a tavaly elkezdett stratégia-alkotást, ahol megálmodtuk milyennek szeretnénk látni a MAG-ot 2020-ban. Afolytatásban azon kezdünk el dolgozni, hogy az elképzelt jövőt hogyan valósítsuk meg és miként építsünk hidat a jelen értékei és a jövő kihívásai között.

A módszertani kereteket, Bíró Ágota személyében, ezúttal is külsős moderátor biztosítja, és lesznek grafikusok megint, akik az eredményeket kreatív eszközökkel rögzítik.

Mi továbbra is hiszünk abban, hogy a MAG-ot a tagjai alkotják és teszik azzá, amivé lesz. Reméljük, hogy te is így gondolod és eljössz a Kőlevesbe január 25-én a közös jövőkép-alkotás 2. fordulójára.

Kérjük, hogy részvételi szándékodat jelezd az alábbi e-mail címen:

Kedves anyukák és apukák figyelem!

Annak érdekében, hogy gyermeked ne tarthasson vissza téged a részvételtől és a közös jövőkép-alkotástól, kialakítunk egy gyerek sarkot a helyszínen. Két, 9 és 10 éves leányzó már biztosan jelen lesz és részt vesz a rajzolós, festős, társasozós kalandokban. Bátran hozd te is a gyermeked, hogy ne maradj ki a folyamatból!

Helyszín: Kőleves Vendéglő, Kazinczy u. 37-41

Dátum: 2016. január 25.

Kezdés: 18 óra

Üdvözlettel

Zajkás Gergely és Szepesi Zsuzsa

MAG 2020 – Alkossuk meg együtt a jövőnket

Kedves MAG tagtársak!

Ezt a felhívást Szepesi Zsuzsával közösen jegyezzük.
Sokan, sokféle okból vagyunk tagjai a Magyar Gestalt Egyesület közösségének. Mi például azért, mert van egy víziónk: az Egyesület egyszer olyan központtá növi ki magát, amely egyfelől biztosítani fogja a minőségi és biztonságos szakmai és jogi kereteket a terápiás és szervezetfejlesztői munkához Magyarországon, másfelől hathatósan tenni fog azért, hogy a Gestalt széleskörűen elérhető legyen olyan társadalmi csoportok számára, akik ezt a megközelítést, módszertant hasznosítani akarják.
Pár héttel ezelőtt felvetettük az elnökségnek, hogy szívesen segítünk elindítani egy folyamatot az Egyesület hosszú távú stratégiai céljainak és a hozzátartozó cselekvési tervnek a meghatározásához, kialakításához.  Az elnökségi tagok nagyon pozitívan fogadták az ötletet és biztosítottak minket teljes támogatásukról. A projektet MAG 2020-nak neveztük el és az elnökséggel partnerségben visszük végig a folyamatot.
Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül a tagságban azzal, hogy van elképzelésünk a MAG jövőjéről és tenni is akarunk érte. A stratégiakészítés folyamatának (MAG 2020) első lépéseként arra hívunk, várunk minden egyesületi tagot, hogy közösen hozzuk felszínre értékeinket, sikereinket, erősségeinket és álmodjuk meg együtt a közös jövőnket.
E közös vízióépítésre 2015. november 16-án kerül sor a Kőleves Vendéglőben. A módszertani kereteket egy külsős facilitátor biztosítja annak érdekében, hogy mi csak a tartalomra koncentrálhassunk. A folyamat kb. 2 órát vesz igénybe, előtte lesz egy kis hangolódás, utána zárás fél-fél órában, összesen 3 óra közös munkára számítsatok.
Hiszünk abban, hogy a MAG-ot a tagjai alkotják és teszik azzá, amivé lesz. Reméljük, hogy te is így gondolod és eljössz a Kőlevesbe november 16-án a közös jövőkép-alkotásra.
Kérünk, hogy részvételi szándékodat jelezd az alábbi e-mail címen Zajkás Gergelynek.
zajkasg@gmail.com
Helyszín: Kőleves Vendéglő, Kazinczy u. 37-41
Dátum: 2015. november 16.
Kezdés: 18 óra

Üdvözlettel
Zajkás Gergely és Szepesi Zsuzsa

Gestalt Alapképzés 2015 ősz

A GESTALT ALAPKÉPZÉS 12. CSOPORTJA!
“Van egy ember, aki néha jófej, néha viszont idegesítő. Néha ok nélkül aggódik, lehangolt, hülyeségeket csinál, elpazarolja az idejét. Nem tudom, mit kezdjek vele. Legszívesebben hetekig feléje sem néznék, de nem tehetem.
Ez az ember ugyanis én vagyok. Mit kezdjek vele? Mit kezdjek az ügyfeleimmel, klienseimmel, akik hasonló cipőben járnak?”images/mag/file/Gestalt_alapkepzes_2015osz.pdf
Erről szól a Gestalt: tudni nevetni, amikor örülök, és sírni, amikor szomorú vagyok.
Gyere, és nyerj betekintést a Gestalt érdekes világába, lásd, mi az, ami miatt hazánkban is egyre többen nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a tanácsadás, a szervezetfejlesztés, a mentálhigiénés munka területén, vagy éppen a saját életükben.

A Magyar Gestalt Egyesület 2007-ben tartotta első alapképzését. Eddig tíz csoport végezte el, közel 130 ember. A tréneri gárdát a legkiválóbb hazai gestaltos szakemberek alkotják, akik rendszeresen találkoznak, hogy tovább fejlesszék a képzést. Olyan nívós tréninget akarnak létrehozni, amely tükrözi közös szemléletüket, ugyanakkor megtartja mindegyikük egyéni nézőpontját.

A képzés egy sajátélményre alapozó, önismereti és módszerismereti csoport: arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a megértést és a megtapasztalást. Számíthatsz rá, hogy megismerkedsz gestaltos alapfogalmakkal és elméletekkel, ill. ezek működését különböző gyakorlatok során meg is élheted. Akkor érdemes jelentkezned, ha nyitott vagy rá, hogy a saját önismereti folyamatodon és megéléseiden keresztül tanulj.

 • A képzés 3×1,5 + 2 napból áll, kéthetente, hétvégi időpontban (A konkrét időpontokat ld. a következő oldalon.)
 • Jelentkezni, kérdezni, informálódni Bozsogi Diánál lehet: dia@let.hu
 • Jelentkezési határidő: szeptember 4.
 • A képzés alapdíja: 115.000 Ft + ÁFA
 • SZMT-tagoknak 10% kedvezményt adunk: 104.000 Ft + ÁFA
 • MaG-tagoknak és nappali tagozatos diákoknak 20% kedvezményt adunk: 92.000 Ft + ÁFA

Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:docs.google.com/forms/d/1kbbz64YeFxJTeONTwseuYrSgoYO7OFrb8gB8X40SvSM/viewform

Ha Magyarországon Gestaltot szeretnél tanulni, ismerkedni az elméleti alapokkal, ill. sok sajátélményen keresztül belekóstolni a Gestalt gyakorlatába, akkor várunk szeretettel az alapképzésen.
Viga Orsi, az alapképzés vezetője
Bozsogi Dia és Moldován Edit, a 2015. őszi csoport szervezői

Részletek: pdf

Egészséges Agresszió és Ego Funkciók 2015

Személyes Folyamatokban Gestalt megközelítéssel
2015. május 28. – 30. (3 nap)
A Magyar Gestalt Egyesület (MaG) szervezésében Jay Levin tart tréninget 3 napban Gestalt alapú személyes folyamatok témában. Jay szerte a világban tart Gestaltterápia képzéseket és workshopokat. Az EAGTnél regisztrált szupervizor.

Kiknek ajánljuk?
Ezt a workshopot ajálnjuk:
1. Gestalt alapon dolgozó terapeutáknak és terapeuta gyakornokoknak.
2. Gestalt alapon egyéni folyamatokkal dolgozó coachoknak.
3. Bárkinek, aki ismerkedni szeretne a Gestalt-terápiás irányzattal

A program tartalma:
A workshopon az egyéni munkán lesz a fókusz. Megismerkjük milyen kreatív módokon nyilvánul meg ellenállásunk különböző helyzetekben. Mit akartunk elérni ezekkel a ma már inkább önmagunkat akadályozó viselkedésekkel? Hogyan tudjuk ezeket elengedni és új, használhatóbb megoldásokat találni? Akvárium helyzeteken keresztül ismerkedünk meg azzal, hogyan dolgozzunk Gestalt alapokon az egészséges agresszióval. A gyakorlatok után rátekintünk mi is történt a Gestaltterápiás
elmélet szemüvegén keresztül.
Aki ezt szeretné lehetősége lesz szupervízióra is Jaytől. Jay az EAGTnél regisztrál szupervizor, kérésre a szupervízióról igazolást is ad.
A tréning angolul zajlik. Az a tapasztalatunk Jay nagyon szépen, lassan és érthetően beszél angolul. A program végén a résztvevők a képzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak.

Az alábbi linken található videóban Jay mesél kicsit arról mit is fogunk csinálni és mire számíthattok tőle a workshopon: youtu.be/GueXavzIm1I

Résztvevők mondták a tavalyi workshopról

Jayjel együtt értünk a bejárati kapuhoz az első reggelen és azonnali spontán beszélgetésbe kezdtunk. Persze, nem emlékszem, miről. A teremben, amint leült közénk az az érzésem támadt, hogy ezer éve ismerem. Talán a szakáll miatt Perlsre emlékeztetett. Amint megszólalt, tudtam, hogy azt az amerikai vonalat képviseli, amit korábbi online kutakodásaimban a Gestalt utan már ismertem és ami nagyon vonzott. Szeretetteli, laza jelenlét, mégis fókuszált figyelem és teljes megértés. Ebben éreztem magam három napig. Ami a legkiemelkedőbb élményem volt az a professzionalizmus, ahogyan egyéni és csoport munkában is emelte a jelenlét értékét.”
Antal Lívia

“Engem leginkább azzal fogott meg, hogy amikor velem dolgozott, akkor valódi érdeklődésként és kíváncsiságként éltem meg az odafordulását, nem éreztem, hogy “dolgozik”. Sokat tanultam Tőle, hozzám nagyon közel áll a humora, melegsége és odaadó jelenléte. Legértékesebb számomra a lezárásról szóló folyamata volt.”
Moldován Edit

“Nekem az maradt meg a legerősebben, hogy Jay milyen szerettetelien és kíváncsian fordult felénk. Megunhatatlanul tudott újra és újra rákérdezni arra, hogy “hogy csinálod?” és “milyen érzés?” és ebből mindig nagyon érdekes és váratlan dolgok jöttek elő. Erőteljesen volt jelen, amitől én is erőteljesen éltem meg a különböző érzéseimet. Módszertanilag új dolgokat láttam tőle, és vittem is el magammal olyan gyakorlat ötleteket, amiket később egyéni terápiás helyzetben illetve tréningen használtam.”
Jókay Rita

A tréning vezetője
Jay Levin
Jay runs a successful private practice in Sarasota, Florida and is an international psychotherapy trainer and supervisor. Jay has been a long standing Guest Faculty member (more than 20 years) of the well regarded GATLA (Gestalt Associates Training Los Angeles) European Summer Residential Training Program. The Summer Residential programs have been run by GATLA for 41 years with Hungary being the host country in 2012. The GATLA Residential will be held in Split, Croatia in 2014. Jay’s interests extend to the “wider field” which includes the meaning, politics, aesthetics and culture of psychotherapy in its social milieu. His curiosity in how values shape personal behavior and therapeutic interventions is mirrored in published articles that reflect his vision of a more hospitable world.

Jelentkezés:
A tréningre az alábbi linken jelentkezhettek: docs.google.com/forms/d/11W9wShGYDtgX16rQWCIAfvMikX30yvReUzltgcwPA/viewform

Árak, kedvezmények:
A 3 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet és a kávészünetek költségeit:
2015 május 4-ig való jelentkezés esetén:

 • MAG Tagoknak 20% kedvezmény*: 80,000 Ft + ÁFA
 • SZMT Tagoknak 10% kedvezmény: 90,000 Ft + ÁFA
 • Kedvezmény nélkül: 108,000 FT + ÁFA

2015 május 4 után való jelentkezés esetén:

 • MAG Tagoknak 20% kedvezmény*: 96,000 Ft + ÁFA
 • SZMT Tagoknak 10% kedvezmény: 108,000 Ft + ÁFA
 • Kedvezmény nélkül: 120,000 FT + ÁFA

* Akkor is érvényes, ha a képzésre való jelentkezéssel egy időben lépsz be az Egyesületbe.

Belépés a Magyar Gestalt Egyesületbe

A kedvezményes jelentkezési díj akkor vehető igénybe, ha a jelentkezéskor MAG tag vagy, vagy a jelentkezéssel egy időben tagnak jelentkezel. A Belépési Nyilatkozat letölthető:
www.gestalt.hu/belepekamagba , és Somogyi Andreának, a MaG adminisztrátorának kell elküldeni az andrea.somogyi@gestalt.hu címre.

Az éves tagdíj 12.000 Ft (áfamentes). Az év utolsó negyedében történő belépés esetén a tagdíjat egy összegben kérjük kifizetni az adott negyedévre és a következő teljes évre (15.000 Ft)
Miért érdemes belépni a MaGba?
● kedvezményesen vehetsz részt a MaG által szervezetett, vagy a MaG által támogatott képzéseken, tréningeken;
● ingyen vehetsz részt a Gestalt Esteken;
● pályázhatsz támogatásért egyegy tréning vagy konferencia kapcsán ;
● használhatod a MaG könyvtárát (ahol megtalálható a legtöbb Gestaltos „alapmű”, negyedévente megjelenő Gestalt Review; DVD felvétel Gestalt Estekről);
● a MaG levelezőlistán értesítést kapsz a hazai és nemzetközi Gestaltos rendezvényekről, konferenciákról, képzésekről;
● tagja lehetsz a hazai Gestaltos közösségnek, részt vehetsz az elnökségi üléseken, beleszólhatsz az Egyesület életébe, aktívan alakíthatod annak működését;
● felkerülhetsz a MaG honlapjára, mint Gestalt alapon dolgozó szakember, amennyiben megfelelsz a szükséges feltételeknek.

A MaGtagok az egyesület pályázati rendszerében meghatározott módon kedvezményes részvételre pályázhatnak . A pályázati lap letölthető: www.gestalt.hu/tamogatastkerekamagtol . Ezzel kapcsolatban az egyesület elnökségét keresd az elnokseg@gestalt.hu címen.

A tréninggel kapcsolatos további információért keresd nyugodtan a tréning szervezőjét:
Vattay Dániel
elnökségi tag,
Magyar Gestalt Egyesület
+36.70.2206191 daniel.vattay@gmail.com

„Élet a termékeny ürességnél” logo Milyen kihívásokkal jár megmaradni az ürességnél? Szervezetfejlesztés Gestalt megközelítéssel 2015. október 1. – 3. (3 nap)

A Magyar Gestalt Egyesület (MaG) szervezésében Talia Bar-Yoseph Levine tart tréninget 3 napban Gestalt alapú szervezetfejlesztés témában. Talia szerte a világban tart Gestalt szervezetfejlesztési képzéseket, és számos szervezetnek dolgozik szervezetfejlesztőként, trénerként.
Kiknek ajánljuk?

Ezt a szakmai fejlesztési programot ajánljuk
1.Olyan tanácsadóknak, akik szeretnék a Gestalt megközelítéssel kiegészíteni szakmai ismereteiket és készségeiket,
2.Gestalt alkalmazóknak, akik szeretnék a tudásukat szervezeti munkákban is alkalmazni, és
3.vezetőknek és szervezetekben dolgozóknak, akik szeretnék fejleszteni tudásukat a szervezeti működésről.
4.Csoportokkal dolgozó segítőknek

A program tartalma:

A termékeny üresség, mint a neve is sugallja, az a hely ahol megpihenünk befejezetlen ügyek nélkül miután egy szükségletet kielégítettünk. Az üresség akkor válik terméketlenné mikor befejezetlen ügyekkel érkezünk oda.

Gyakran úgy tűnik, mintha egy termékeny állapotban várnánk, hogy a következő alak kiemelkedjék, miközben a nélkül, hogy ennek tudatára ébrednénk éppen terméketlenné alakítjuk az ürességet.

A tréningen az üresség kezelésének sokrétűségével fogunk megimserkedni – legyen az akár termékeny akár terméketlen az adott pillanatban – szervezetekben és szervezetekkel folytatott munka során. Megvizsgáljuk a személyes vonatkozásait, milyen benne maradni az ürességben, hogy érinti ez szervezeteinket és a dialógust vagy épp annak hiányát a kettő között.

Más szavakkal – mit várhatunk egy vezető tanácsadótól, hogyan támogathat az üresség fenntartásában.

Lesz helye a személyes felfedezésnek, teoretikus beszélgetésnek, kísérletezésnek és amire a csoport vágyik és az idő engedi.

A tréning angolul zajlik, tolmácsolással. A program végén a résztvevők a képzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak.

A tréning vezetője: Talia Bar-Yoseph Levine

1981 óta dolgozik klinikai pszichológusként. A Jeruzsálemi Gestalt Intézet társalapítója, a londoni Metanoia Intézet Gestalt pszichoterápiás M.Sc. programjának, valamint a jeruzsálemi Héber Egyetem posztgraduális Gestalt képzésének igazgatója volt évekig. Izraelben, Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ázsiában is dolgozik szervezetfejlesztő tanácsadóként, és több nemzetközi képzésben is oktat. A British Gestalt Journal főszerkesztőségében az elmúlt években dolgozott, jelenleg a Gestalt Review főszerkesztőségének a tagja. Számos cikket, tanulmányt publikált, valamit két könyv is az ő szerkesztősége alatt jelent meg (The Bridge – Dialogue Across Cultures and Gestalt Therapy: Advances in Theory and Practice).

Jelentkezés:
A tréningre az alábbi linken jelentkezhettek: docs.google.com/forms/d/1tCcvmn2Yxa9lloQqLBZXZviEL4imqtVUUuEFLXbEy0I/viewform

Árak, kedvezmények:

A 3 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet, a kávészünetek és a tolmács költségeit:

Jelentkezés
2015. szeptember 4-ig 2015. szeptember 5-től
MaG-tagoknak: 20% * 88 000 + ÁFA 101 000 + ÁFA
SZMT-tagoknak: 10% 97 000 + ÁFA 111 000 + ÁFA
kedvezmény nélkül 110 000 + ÁFA 126 000 + ÁFA

* Akkor is érvényes, ha a képzésre való jelentkezéssel egy időben lépsz be az Egyesületbe.

Belépés a Magyar Gestalt Egyesületbe

A kedvezményes jelentkezési díj akkor vehető igénybe, ha a jelentkezéskor MAG tag vagy, vagy a jelentkezéssel egy időben tagnak jelentkezel. A Belépési Nyilatkozat letölthető: www.gestalt.hu/belepekamagba, és Petka Krisztinának, a MaG adminisztrátorának kell elküldeni az krisztina.petka@gestalt.hu címre.

Az éves tagdíj 12.000 Ft (áfamentes). Az év utolsó negyedében történő belépés esetén a tagdíjat egy összegben kérjük kifizetni az adott negyedévre és a következő teljes évre (15.000 Ft)

Miért érdemes belépni a MaG-ba?

•kedvezményesen vehetsz részt a MaG által szervezetett, vagy a MaG által támogatott képzéseken, tréningeken;
•ingyen vehetsz részt a Gestalt Esteken;
•pályázhatsz támogatásért egy-egy tréning vagy konferencia kapcsán ;
•használhatod a MaG könyvtárát (ahol megtalálható a legtöbb Gestaltos „alapmű”, negyedévente megjelenő Gestalt Review; DVD felvétel Gestalt Estekről);
•a MaG levelezőlistán értesítést kapsz a hazai és nemzetközi Gestaltos rendezvényekről, konferenciákról, képzésekről;
•tagja lehetsz a hazai Gestaltos közösségnek, részt vehetsz az elnökségi üléseken, beleszólhatsz az Egyesület életébe, aktívan alakíthatod annak működését;
•felkerülhetsz a MaG honlapjára, mint Gestalt alapon dolgozó szakember, amennyiben megfelelsz a szükséges feltételeknek.

A MaG-tagok az egyesület pályázati rendszerében meghatározott módon kedvezményes részvételre pályázhatnak. A pályázati lap letölthető: www.gestalt.hu/tamogatastkerekamagtol. Ezzel kapcsolatban az egyesület elnökségét keresd az elnokseg@gestalt.hu címen.

A tréninggel kapcsolatos további információért keresd nyugodtan a tréning szervezőjét:

Vattay Dániel
elnökségi tag,
Magyar Gestalt Egyesület
+36.70.2206191 daniel.vattay@gmail.com

TAVASSZAL INDUL A GESTALT ALAPKÉPZÉS 11. CSOPORTJA! 2015

“Van egy ember, aki néha jófej, néha viszont idegesítő. Néha ok nélkül aggódik, lehangolt, hülyeségeket csinál, elpazarolja az idejét. Nem tudom, mit kezdjek vele.
Legszívesebben hetekig feléje sem néznék, de nem tehetem.
Ez az ember ugyanis én vagyok.
Mit kezdjek vele? Mit kezdjek az ügyfeleimmel, klienseimmel, akik hasonló cipőben járnak?”
Erről szól a Gestalt: tudni nevetni, amikor örülök, és sírni, amikor szomorú vagyok.
Gyere, és nyerj betekintést a Gestalt érdekes világába, lásd, mi az, ami miatt hazánkban is egyre többen nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a tanácsadás, a szervezetfejlesztés, a mentálhigiénés munka területén, vagy éppen a saját életükben.

A Magyar Gestalt Egyesület 2007-ben tartotta első alapképzését. Eddig tíz csoport végezte el, közel 130 ember. A tréneri gárdát a legkiválóbb hazai gestaltos szakemberek alkotják, akik rendszeresen találkoznak, hogy tovább fejlesszék a képzést. Olyan nívós tréninget akarnak létrehozni, amely tükrözi közös szemléletüket, ugyanakkor megtartja mindegyikük egyéni nézőpontját.

A képzés egy sajátélményre alapozó, önismereti és módszerismereti csoport: arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a megértést és a megtapasztalást. Számíthatsz rá, hogy megismerkedsz gestaltos alapfogalmakkal és elméletekkel, ill. ezek működését különböző gyakorlatok során meg is élheted. Akkor érdemes jelentkezned, ha nyitott vagy rá, hogy a saját önismereti folyamatodon és megéléseiden keresztül tanulj.

 • A képzés 5 + 2×0,5 napból áll, kéthetente szombatonként 1 napban valósul meg. (A konkrét időpontokat ld. a következő oldalon.)
 • Jelentkezni, kérdezni, informálódni Viga Orsinál lehet: orsi@let.hu
 • Jelentkezési határidő: március 8.
 • A képzés alapdíja: 105.000 Ft + ÁFA
 • SZMT-tagoknak 10% kedvezményt adunk: 94.500 Ft + ÁFA
 • MaG-tagoknak és nappali tagozatos diákoknak 20% kedvezményt adunk: 84.000 Ft + ÁFA

Ha Magyarországon Gestaltot szeretnél tanulni, ismerkedni az elméleti alapokkal, ill. sok sajátélményen keresztül belekóstolni a Gestalt gyakorlatába, akkor várunk szeretettel az alapképzésen.

Jelentkezés: docs.google.com/forms/d/14taE3HKcXQpPJ06vHKMwDRmWcokZ7j7Fqd5sOIxRlTI/viewform

Ha bármi kérdéses van fordulj Viga Orsihoz, a az alapképzés vezetőjéhez:

viga.orsi@flowcsoport.hu

A képzés felépítése: pdf

Shame szupervízi​ós Gestalt workshop – beszámoló 2015

Résztvevők mondták a 2014 májusi workshopról:

Jayjel együtt értünk a bejárati kapuhoz az első reggelen és azonnali spontán beszélgetésbe kezdtunk. Persze, nem emlékszem, miről. A teremben, amint leült közénk az az érzésem támadt, hogy ezer éve ismerem. Talán a szakáll miatt Perlsre emlékeztetett. Amint megszólalt, tudtam, hogy azt az amerikai vonalat képviseli, amit korábbi online kutakodásaimban a Gestalt utan már ismertem és ami nagyon vonzott. Szeretetteli, laza jelenlét, mégis fókuszált figyelem és teljes megértés. Ebben éreztem magam három napig. Ami a legkiemelkedőbb élményem volt az a professzionalizmus, ahogyan egyéni és csoport munkában is emelte a jelenlét értékét.”
Antal Lívia

“Engem leginkább azzal fogott meg, hogy amikor velem dolgozott, akkor valódi érdeklődésként és kíváncsiságként éltem meg az odafordulását, nem éreztem, hogy “dolgozik”.
Sokat tanultam Tőle, hozzám nagyon közel áll a humora, melegsége és odaadó jelenléte. Legértékesebb számomra a lezárásról szóló folyamata volt.”
Moldován Edit

“Nekem az maradt meg a legerősebben, hogy Jay milyen szerettetelien és kíváncsian fordult felénk. Megunhatatlanul tudott újra és újra rákérdezni arra, hogy “hogy csinálod?” és “milyen érzés?” és ebből mindig nagyon érdekes és váratlan dolgok jöttek elő. Erőteljesen volt jelen, amitől én is erőteljesen éltem meg a különböző érzéseimet. Módszertanilag új dolgokat láttam tőle, és vittem is el magammal olyan gyakorlat ötleteket, amiket később egyéni terápiás helyzetben illetve tréningen használtam.”
Jókay Rita

Angolul

“Jay and I arrived at the same time in the first morning of the workshop and we instantly started talking. Of course I don’t remember what it was about. As soon he sat down with us I got the feeling as if I had known him for ages. Maybe his beard reminded me of Perls. As he started I instantly recognized the American School mentality that I’ve encountered earlier as I was looking into Gestalt and which attracts me a lot. He radiated relaxed and loving presence and yet a focused attention and I felt completely understood.
It struck me how his professionalism in working with both individuals and the group made this workshop a very valuable experience.”
Lívia Antal

“As he was working with me I felt genuine interest and curiosity as he listened to me. I did not feel like it was “work” for him at all. I learned a lot from him. His humor, warmth and devoted presence are close to me. The most valuable part for me was the model he shared about the process of closure.”
Edit Moldován


“My most prominent memory is how loving and curious Jay was towards us. It never got boring as he kept asking ‘And how do you do that?’ and ‘How does this feel to You?’ again and again. And these questions always yielded interesting and unexpected results. His strong presence allowed me to strongly live through my sensations. He showed me new methodologies and I took away ideas and exercises which I used both in individual therapy and in trainings.”
Rita Jóka
y

„Élet a termékeny ürességben” Milyen kihívásokkal jár megmaradni az ürességnél? Szervezetfejlesztés Gestalt megközelítéssel 2015. február 20. – 22. (3 nap)

A Magyar Gestalt Egyesület (MaG) szervezésében Talia Bar-Yoseph Levine tart tréninget 3 napban Gestalt alapú szervezetfejlesztés témában. Talia szerte a világban tart Gestalt szervezetfejlesztési képzéseket, és számos szervezetnek dolgozik szervezetfejlesztőként, trénerként.
Kiknek ajánljuk?
Ezt a szakmai fejlesztési programot ajánljuk
1. Olyan tanácsadóknak, akik szeretnék a Gestalt megközelítéssel kiegészíteni szakmai ismereteiket és készségeiket,
2. Gestalt alkalmazóknak, akik szeretnék a tudásukat szervezeti munkákban is alkalmazni, és
3. vezetőknek és szervezetekben dolgozóknak, akik szeretnék fejleszteni tudásukat a szervezeti működésről.
4. Csoportokkal dolgozó terapeutáknak

A program tartalma:

A termékeny üresség, mint a neve is sugallja, az a hely ahol megpihenünk befejezetlen ügyek nélkül miután egy szükségletet kielégítettünk. Az üresség akkor válik terméketlenné mikor befejezetlen ügyekkel érkezünk oda.
Gyakran úgy tűnik, mintha egy termékeny állapotban várnánk, hogy a következő alak kiemelkedjék, miközben a nélkül, hogy ennek tudatára ébrednénk éppen terméketlenné alakítjuk az ürességet.
A tréningen az üresség kezelésének sokrétűségével fogunk megimserkedni – legyen az akár termékeny akár terméketlen az adott pillanatban – szervezetekben és szervezetekkel folytatott munka során. Megvizsgáljuk a személyes vonatkozásait, milyen benne maradni az ürességben, hogy érinti ez szervezeteinket és a dialógust vagy épp annak hiányát a kettő között.
Más szavakkal – mit várahtunk egy vezető tanácsadótól, hogyan támogathat az üresség fenntartásában.
Lesz helye a személyes felfedezésnek, teoretikus beszélgetésnek, kísérletezésnek és mire a csoport vágyik és az idő engedi.
A tréning angolul zajlik, tolmácsolással. A program végén a résztvevők a képzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak.

A tréning vezetője:

Talia Bar-Yoseph Levine

1981 óta dolgozik klinikai pszichológusként. A Jeruzsálemi Gestalt Intézet társalapítója, a londoni Metanoia Intézet Gestalt pszichoterápiás M.Sc. programjának, valamint a jeruzsálemi Héber Egyetem posztgraduális Gestalt képzésének igazgatója volt évekig. Izraelben, Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ázsiában is dolgozik szervezetfejlesztő tanácsadóként, és több nemzetközi képzésben is oktat. A British Gestalt Journal főszerkesztőségében az elmúlt években dolgozott, jelenleg a Gestalt Review főszerkesztőségének a tagja. Számos cikket, tanulmányt publikált, valamit két könyv is az ő szerkesztősége alatt jelent meg (The Bridge – Dialogue Across Cultures and Gestalt Therapy: Advances in Theory and Practice).

Jelentkezés:
A tréningre az alábbi linken jelentkezhettek:
https://docs.google.com/forms/d/1XlnN9WMcYVihxE0JxfzuusRIYZcT6GWisLOn8e2cN6Y/viewform

Árak, kedvezmények:
A 3 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet, a kávészünetek és a tolmács költségeit:

2015. január 31-ig való jelentkezés esetén:

 • MaG-tagoknak: 20% * 79 000 + ÁFA
 • SZMT-tagoknak: 10% 89 000 + ÁFA
 • kedvezmény nélkül 99 000 + ÁFA

2015. január 31-e utáni jelentlezés esetén:

 • MaG-tagoknak: 20% * 91 000 + ÁFA
 • SZMT-tagoknak: 10%  103 000 + ÁFA
 • kedvezmény nélkül 114 000 + ÁFA

* Akkor is érvényes, ha a képzésre való jelentkezéssel egy időben lépsz be az Egyesületbe.

Belépés a Magyar Gestalt Egyesületbe
A kedvezményes jelentkezési díj akkor vehető igénybe, ha a jelentkezéskor MAG tag vagy, vagy a jelentkezéssel egy időben tagnak jelentkezel. A Belépési Nyilatkozat letölthető: www.gestalt.hu/belepekamagba, és Somogyi Andreának, a MaG adminisztrátorának kell elküldeni az andrea.somogyi@gestalt.hu címre.

Az éves tagdíj 12.000 Ft (áfamentes). Az év utolsó negyedében történő belépés esetén a tagdíjat egy összegben kérjük kifizetni az adott negyedévre és a következő teljes évre (15.000 Ft)

Miért érdemes belépni a MaG-ba?
• kedvezményesen vehetsz részt a MaG által szervezetett, vagy a MaG által támogatott képzéseken, tréningeken;
• ingyen vehetsz részt a Gestalt Esteken;
• pályázhatsz támogatásért egy-egy tréning vagy konferencia kapcsán ;
• használhatod a MaG könyvtárát (ahol megtalálható a legtöbb Gestaltos „alapmű”, negyedévente megjelenő Gestalt Review; DVD felvétel Gestalt Estekről);
• a MaG levelezőlistán értesítést kapsz a hazai és nemzetközi Gestaltos rendezvényekről, konferenciákról, képzésekről;
• tagja lehetsz a hazai Gestaltos közösségnek, részt vehetsz az elnökségi üléseken, beleszólhatsz az Egyesület életébe, aktívan alakíthatod annak működését;
• felkerülhetsz a MaG honlapjára, mint Gestalt alapon dolgozó szakember, amennyiben megfelelsz a szükséges feltételeknek.

A MaG-tagok az egyesület pályázati rendszerében meghatározott módon kedvezményes részvételre pályázhatnak. A pályázati lap letölthető: www.gestalt.hu/tamogatastkerekamagtol. Ezzel kapcsolatban az egyesület elnökségét keresd az elnokseg@gestalt.hu címen.

A tréninggel kapcsolatos további információért keresd nyugodtan a tréning szervezőjét:

Vattay Dániel
elnökségi tag,
Magyar Gestalt Egyesület
+36-70-2206191
daniel.vattay@gmail.com

Gestalt Plusz – Dönt és?

Idén ősztől új néven, Gestalt Plusz-ként folytatjuk a korábbi Alapképzés Plusz sorozatot.

A következő workshop időpontja: 2014. november 22-23.
A téma pedig a döntéseink háttere és egyénenként változó működése. A 2 nap során a középpontban a saját, valós igényeken alapuló, autentikus döntés áll.
A program trénerei: Szabó Andrea és Moldován Edit.

A képzésre ezen a webes felületen tudtok jelentkezni:
https://docs.google.com/forms/d/1pMSxJ3m419MlQqgfetq5ZNmbdIfUuOz0l0884D6F-3M/viewform

A kedvezményes jelentkezési határidő: 2014. november 11.

Árak és kedvezmények:
A 2 napos program díja, amely magába foglalja a képzés, a terembérlet és a frissítők költségeit:

 • MAG tagoknak*
  • November 11 ig történő jelentlezés esetén: 37,000 HUF + ÁFA
  • Ezután: 48,000 HUF + ÁFA
 • SZMT tagoknak
  • November 11 ig történő jelentlezés esetén: 41,000 HUF + ÁFA
  • Ezután: 54,000 HUF + ÁFA
 • Kedvezmény nélkül
  • November 11 ig történő jelentlezés esetén: 46,000 HUF + ÁFA
  • Ezután: 61,000 HUF + ÁFA

*Akkor is érvényes, ha a képzésre való jelentkezéssel egy időben lépsz be az Egyesületbe, további info a www.gestalt.hu oldalon.

Részletes tájékoztató: pdf

Ősszel induló Gestalt Alapképzés

Erről szól a Gestalt: tudni nevetni, amikor örülök, és sírni, amikor szomorú vagyok- Gyere, és nyerj betekintést a Gestalt érdekes világába, lásd, mi az, ami miatt hazánkban is egyre többen nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a tanácsadás, a szervezetfejlesztés, a mentálhigiénés munka területén, vagy éppen a saját életükben- A Magyar Gestalt Egyesület 2007-ben tartotta első alapképzését- Eddig kilenc csoport végezte el, közel 120 ember- A tréneri gárdát a kiváló hazai gestaltos szakemberek alkotják, akik rendszeresen találkoznak, hogy továbbfejlesszék a képzést- Olyan nívós tréninget hoznak létre, amely tükrözi közös szemléletüket, ugyanakkor megtartja mindegyikük egyéni nézőpontját- A képzés egy sajátélményre alapozó tanulócsoport: arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a megértést és a megtapasztalást- Számíthatsz rá, hogy megismerkedsz gestaltos alapfogalmakkal és elméletekkel, ill- ezek működését sajátélményű gyakorlatok során meg is élheted- Akkor érdemes jelentkezned, ha nyitott vagy rá, hogy a saját önismereti folyamatodon és megéléseiden keresztül tanulj-

 • A képzés 5 + 2×0,5 napból áll, kéthetente szombatonként 1 napban valósul meg- (A konkrét időpontokat ld- a következő oldalon-)
 • Jelentkezni, kérdezni, informálódni Viga Orsinál lehet: orsi@let-hu
 • Jelentkezési határidő: szeptember 10-
 • A képzés alapdíja: 105-000 Ft + ÁFA
 • SZMT-tagoknak 10% kedvezményt adunk: 94-500 Ft + ÁFA
 • MaG-tagoknak és nappali tagozatos diákoknak 20% kedvezményt adunk: 84-000 Ft + ÁFA

Időpontok:

 • 2014- október 4-5: Nyitó alkalom + Bevezetés a Gestaltba, Érzékelés; Trénerek: Bozsogi Dia és Moldován Edit
 • 2014- október 18: Gestalt ciklus; Trénerek: Moldován Edit és Molnár Tibor
 • 2014- november 8: Polaritások; Trénerek: Malatinszky Judit és Szabó Andrea
 • 2014- november 22: Testtudat; Trénerek: Malatinszky Judit és Sárfány Kinga
 • 2014- december 6-7: A szituáció gestaltja + Záró alkalmom; Trénerek: Bozsogi Dia és Erős Ila

Részletek: pdfTrénerek: pdfJelentkezés: https://docs-google-com/spreadsheet/viewform?formkey=dEloMmRTWVlJSVYxWEdPVS1vX1laeHc6MQHa Magyarországon Gestaltot szeretnél tanulni, ismerkedni az elméleti alapokkal, ill- sok sajátélményen keresztül belekóstolni a Gestalt gyakorlatába, akkor várunk szeretettel az alapképzésen-Viga Orsolya, az alapképzés vezetője

Gestalt Alapképzés plusz

 • 2014. február 14-15. „Testünk bölcsessége élményműhely” Fekete Erikával – 1,5 napos képzés a jelenlétről és önazonosságról önmagunk és mások tükrében.
 • 2014. március 29. „A Gestaltos megfigyelés avagy mondani könnyű, csinálni nehéz” Dr. Kozák Olivérrel – a tréning során az adatszintű megfigyelés készségét tanuljuk az „itt és most”-ban.
 • 2014. május 30-31. „Interakciók a csoportban; ami látszik és ami nem” Jókay Ritával és Moldován Edittel.

Részletes információval január elején jelentkezünk, addig is be tudjátok foglalni a naptárban.

Gestalt Alapképzés Plusz – Interakciók a csoportban, ami látszik és ami nem

Időpontja: 2014- május 30-31-, péntek:10-18h, szombat 9-17h- A tréningre ezen a webes felületen tudtok jelentkezni: docs-google-com/forms/d/1lc4iDEUGyY7XRccnSq9vUOXGcu0YIy6TIyGnF-mdwG8/viewformA kedvezményes jelentkezési határidő: 2014- május 5- hétfőÁrak és kedvezmények:A 2 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet és a frissítők költségeit:Május 5 ig való jelentkezés esetén:

 • MaG-tagoknak: 20%: 33,000 HUF + ÁFA
 • SZMT-tagoknak: 10%: 37,000 HUF + ÁFA
 • Kedvezmény nélkül: 41,000 HUF + ÁFA

Május 5 ei jelentkezés után:

 • MaG-tagoknak: 20%: 43,000 HUF + ÁFA
 • SZMT-tagoknak: 10%: 48,000 HUF + ÁFA
 • Kedvezmény nélkül: 53,500 HUF + ÁFA

Ha bővebben érdekel, hogy mit jelent a Gestaltos megközelítés szerinti csoport, akkor meghívunk egy 2 órás ingyenes bemutatóra ahol személyes tapasztalatokat szerezhetsz és benyomást kaphatsz a májusi tréningről is- Kérdéseiddel fordulj Edithez és Ritához bizalommal, e-mailben vagy a lenti telefonszámokon- További információ: pdf A Gestalt csoport bemutatójának időpontja: április 29- 18-00-20-00A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött- Részvételi szándékotokat közvetlenül Editnek vagy Ritának jelezzétek- Jókay Rita: 06 30 5605584, rita-jokay@gmail-comMoldován Edit: 06 30 9902569, medmoldi@gmail-comA trénerekkel, Moldován Edittel és Jókay Ritával együtt szeretettel várunk Benneteket!üdvözlettel,Sarkadi Tünde

Gestalt Alapképzés Plusz – Interakciók a csoportban, ami látszik és ami nem

Időpontja: 2014- május 30-31-, péntek:10-18h, szombat 9-17h- A tréningre ezen a webes felületen tudtok jelentkezni: docs-google-com/forms/d/1lc4iDEUGyY7XRccnSq9vUOXGcu0YIy6TIyGnF-mdwG8/viewformA kedvezményes jelentkezési határidő: 2014- május 15- csütörtökÁrak és kedvezmények:A 2 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet és a frissítők költségeit:Május 5 ig való jelentkezés esetén:

 • MaG-tagoknak: 20%: 33,000 HUF + ÁFA
 • SZMT-tagoknak: 10%: 37,000 HUF + ÁFA
 • Kedvezmény nélkül: 41,000 HUF + ÁFA

Május 5 ei jelentkezés után:

 • MaG-tagoknak: 20%: 43,000 HUF + ÁFA
 • SZMT-tagoknak: 10%: 48,000 HUF + ÁFA
 • Kedvezmény nélkül: 53,500 HUF + ÁFA

Ha bővebben érdekel, hogy mit jelent a Gestaltos megközelítés szerinti csoport, akkor meghívunk egy 2 órás ingyenes bemutatóra ahol személyes tapasztalatokat szerezhetsz és benyomást kaphatsz a májusi tréningről is- Kérdéseiddel fordulj Edithez és Ritához bizalommal, e-mailben vagy a lenti telefonszámokon- További információ: pdfA Gestalt csoport bemutatójának időpontja: április 29- 18-00-20-00A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött- Részvételi szándékotokat közvetlenül Editnek vagy Ritának jelezzétek- Jókay Rita: 06 30 5605584, rita-jokay@gmail-comMoldován Edit: 06 30 9902569, medmoldi@gmail-comA trénerekkel, Moldován Edittel és Jókay Ritával együtt szeretettel várunk Benneteket!üdvözlettel,Sarkadi Tünde

Shame szupervízi​ós Gestalt workshop

A tréningen erősen szupervíziós fókuszú, azaz a résztvevőknek lehetősége lesz konkrét kliens esetek feldolgozására (saját terápiás praxisból hozott esetek), illetve a tréningen szupervíziós támogatással dolgozni- Kiknek ajánljuk?Ezt a szakmai fejlesztési programot ajánljuk1- Praktizáló Gestalt-terapeutáknak és Gestalt-terapeuta gyakornokoknak, akik tanulják a Gestalt-terápiát2- olyan terapeutáknak, pszichológusoknak, akik szeretnék a Gestalt-terápiás megközelítéssel kiegészíteni szakmai ismereteiket és készségeiket,3- Gestalt alkalmazóknak, akik szeretnék a tudásukat egyéni munkákban is alkalmazni, és4- Gestalt vagy más alapon dolgozó coachoknak, akik mélyíteni szeretnék szakmai tudásukat és felkészültségüket- A tréning angolul zajlik, várhatóan tolmácsolás nélkül- (A személyes tapasztalataink alapján Jay lassan és nagyon jól érthetően beszél angolul)- A program végén a résztvevők a képzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak-A tréning interaktív jellege miatt a maximális létszám 20 fő- A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el, a jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik véglegessé- A tréning vezetője:Jay LevinJay runs a successful private practice in Sarasota, Florida and is an international psychotherapy trainer and supervisor- Jay has been a long standing Guest Faculty member (more than 20 years) of the well regarded GATLA (Gestalt Associates Training Los Angeles) European Summer Residential Training Program- The Summer Residential programs have been run by GATLA for 41 years with Hungary being the host country in 2012- The GATLA Residential will be held in Split, Croatia in 2014- Jay’s interests extend to the “wider field” which includes the meaning, politics, aesthetics and culture of psychotherapy in its social milieu- His curiosity in how values shape personal behavior and therapeutic interventions is mirrored in published articles that reflect his vision of a more hospitable world- A részleteket megtaláljátok a mellékelt hirdetésben, jelentkezni pedig itt tudtok:https://docs-google-com/forms/d/1BwIfDpRQLUZ58vzPZHlzQ5V77wIlxXDT4d3AdT6y7O4/viewformHa bármi kérdésetek van, keressetek nyugodtan! Üdvözlettel, DiaBozsogi Dia dia@let-hu

Tavaszi Gestalt Alapképzés

Erről szól a Gestalt: tudni nevetni, amikor örülök, és sírni, amikor szomorú vagyok- Gyere, és nyerj betekintést a Gestalt érdekes világába, lásd, mi az, ami miatt hazánkban is egyre többen nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a tanácsadás, a szervezetfejlesztés, a mentálhigiénés munka területén, vagy éppen a saját életükben- A Magyar Gestalt Egyesület 2007-ben tartotta első alapképzését- Eddig nyolc csoport végezte el, kb- 100 ember- A tréneri gárdát a legkiválóbb hazai gestaltos szakemberek alkotják, akik rendszeresen találkoznak, hogy tovább fejlesszék a képzést- Olyan nívós tréninget akarnak létrehozni, amely tükrözi közös szemléletüket, ugyanakkor megtartja mindegyikük egyéni nézőpontját- A képzés egy sajátélményű tanulócsoport: arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a megértést és a megtapasztalást- Számíthatsz rá, hogy megismerkedsz gestaltos alapfogalmakkal és elméletekkel, ill- ezek működését sajátélményű gyakorlatok során meg is élheted- A megéléseiden keresztül várhatóan gazdagodni fog az önismereted-Ha részt veszel, tanulásodat több tényező fogja segíteni- A képzés elejétől része leszel egy kisebb támogató csoportnak, amely végigkíséri az egész képzést- A sajátélményű blokkok után esszét írsz, amelyben az átélteket dolgozod fel a tanult fogalmak segítségével- Erről egy trénertől és a támogatócsoportod tagjaitól kapsz visszajelzést-

 • A képzés 5 + 2×0,5 napból áll, kéthetente szombatonként 1 napban valósul meg- (A konkrét időpontokat ld- a következő oldalon-)
 • Jelentkezni, kérdezni, informálódni Viga Orsinál lehet: orsi@let-hu
 • Jelentkezési határidő: április 6-
 • A képzés alapdíja: 105-000 Ft + ÁFA
 • SZMT-tagoknak 10% kedvezményt adunk: 94-500 Ft + ÁFA
 • MaG-tagoknak és nappali tagozatos diákoknak 20% kedvezményt adunk: 84-000 Ft + ÁFA

Időpontok:

 • 2014- április 26-27- Nyitás, Trénerek: Jókay Rita és Kis- Tamás Lóránd; Modul leírás: pdf
 • 2014- május 10- Ciklus, Trénerek: Kis- Tamás Lóránd és Molnár Tibor, Modul leírás: pdf
 • 2014- május 24- Polaritások, Trénerek: Malatinszky Judit és Szabó Andrea; Modul leírás: pdf
 • 2014- június 7- Testtudat, Trénerek: Jókay Rita és Moldován Edit; Modul leírás: pdf
 • 2014- június 21-22- Co-creaction, Trénerek: Viga Orsolya és Bozsogi Dia; Modul leírás: pdf

Helyszín:Anahata Központ, VII kerület- Hernád utca 40-Jelentkezés: Trénerek: pdfJelentkezés:A következő linken lehetséges:https://docs-google-com/spreadsheet/viewform?formkey=dEloMmRTWVlJSVYxWEdPVS1vX1laeHc6MQHa Magyarországon Gestaltot szeretnél tanulni, ismerkedni az elméleti alapokkal, ill- sok sajátélményen keresztül belekóstolni a Gestalt gyakorlatába, akkor várunk szeretettel az alapképzésen-Viga Orsi, az alapképzés vezetője

Virág Orsolya beszámolója a Gestalt Terápia Képzésről 2.

Az előző írásom óta eltelt 4 hónap, és mostanra már túl vagyunk a 6. hétvégén. Az 6. közös alkalom az úgynevezett „Vezető nélküli csoport”, ami számomra rendkívül izgalmas tapasztalás volt. A vezető nélküli csoport annyit jelent, hogy a Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei közül senki sincs jelen, hanem a csoport önállóan dolgozik két napon át. Természetesen ez esetben is él a csoporttitok, úgyhogy nem tudok részletekbe menően írni arról, hogy mi zajlott ezen a hétvégén, de annyi bizonyos, hogy mind mélységében, mind intenzitásában magasan felülmúlta az elvárásaimat.

Az a fajta érettség és tisztelet, ahogy a csoport tagjai egymás felé tudtak fordulni, nagyon fontossá és meghatározóvá vált számomra. Nagyon tetszett, ahogy felbukkantak az eddig tanultak, nem feltétlenül magasröptű elméleti érvelések vagy viták formájában, hanem egy-egy mondat vagy tett erejéig ott voltak abban, ahogy működünk. Volt szó elméleti kérdésekről is, nekem mégis minden eddig tanult dolog a dinamikában, a hétvége általunk keltett és aztán megdolgozott hullámaiban jelent meg leginkább.

A másik számomra érdekes dolog az anyanyelvünk használata volt. A magyar nyelv gazdagsága és árnyalatai, a reakcióink sebessége, a szavak átgondolása vagy éppen nem átgondolása, sok különbséget hozott nekem az eddigi „angol nyelvű” működésünkhöz képest. Sok mindenkire máshogy láttam most rá, és a humor is egészen másként volt jelen, kifejezetten élveztem.

Bár a hétvégét megelőzően ezt nem érzékeltem, de úgy gondolom, hogy személy szerint nagy szükségem volt erre a közös időre a csoporttal, arra, ami most számomra ebből kiemelkedik: a figyelemre, türelemre, egymás felé fordulásra, a különböző visszajelzések, dilemmák, gondolatok megjelenésére és esetenként közös feldolgozására.

MaG Alapképzés Plusz – Adatszintű megfigyeléssel

A képzés trénere dr-Kozák Olivér, aki 2005 óta foglalkozik Gestalttal, IOSD –t végzett, nemzetközi gestaltos szervezetfejlesztő képzést a Gestalt Institute of Cleveland (USA) keretében- A csatolt anyagban találjátok a részletes tréningismertetőt és Olivér bemutatkozó anyagát is-Olivér tréningismertetőt tart 2014- március 10-én 20h-tól- Ha kíváncsi vagy, hogy kinek jó, érdemes-e rá elmenni, miről lesz szó és vannak kérdéseid is akkor kapcsolódj! A webinár időtartama fél óra, de ha van még kérdés tovább is tarthat- Olivér pontosan kezd de később is be tudsz kapcsolódni:Tréningismertető webinar2014- Márc- 10- hétfő este- 20-00-20-30join-me/fitlearninglabsBetárcsázás interneten keresztül, vagy telefonon keresztül-(Webinar = audio kapcsolaton lehet hallgatni/beszélni, miközben a résztvevők a képernyőn látják a szervező képernyőjét-)”A Gestaltos Megfigyelés”— Mondani könnyű, csinálni nehéz-”Időpont:2014- március 28-29- péntek:10-18h, szombat 9-17hHelyszín: Serendo, 1114 Budapest, Bartók Béla út- 9-A tréningre ezen a webes felületen tudtok jelentkezni: docs-google-com/forms/d/1lc4iDEUGyY7XRccnSq9vUOXGcu0YIy6TIyGnF-mdwG8/viewformA kedvezményes jelentkezési határidő: 2014- március 19-Kiknek: Bárkinek akit a Gestalt érdekel-Ha ennél több Gestalt szakmai tudással rendelkezel, akkor is jöhetsz, számodra az elméleti részek ismétlés lesz- Viszont a tréning szerkezete olyan lesz, hogy a gyakorlati részen saját szintendről fejlődhetsz tovább- Én különben minél több Gestaltot tanultam, annál inkább szeretek visszatérni az alapokhoz, és gyakorolni azt, hogy itt és most- Ezáltal egyre jobban jelen vagyok-Ha a részvétellel kapcsolatban kérdésed lenne, nekem írj- A program végén a résztvevők a képzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak- Árak és kedvezmények:A 2 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet és a frissítők költségeit:Ha jelentkezésed 2014 Március 19 ig megtörténik:

 • MAG tagoknak, 20% kedvezmény: 33,000 HUF plusz ÁFA
 • SZMT tagoknak, 10% kedvezmény: 37,000 HUF plusz ÁFA
 • kedvezmény nélkül: 41,000 HUF plusz ÁFA

Ha jelentkezésed 2014 Március 19 után történik:

 • MAG tagoknak, 20% kedvezmény: 43,000 HUF plusz ÁFA
 • SZMT tagoknak, 10% kedvezmény: 48,000 HUF plusz ÁFA
 • kedvezmény nélkül: 53,500 HUF plusz ÁFA

Részletesebb kedvcsináló: pdfEmlékeztetőül az első félév további modulja:2014- május 30-31- „Interakciók a csoportban; ami látszik és ami nem” A tréninget Jókay Rita és Moldován Edit vezeti- Bővebb információ hamarosan-Ha bármi kérdésetek lenne keressetek a tundesarkadi1@gmail-com címen- A tréning vezetőjével, dr- Kozák Olivérrel együtt szeretettel várunk Benneteket! üdvözlettel,Sarkadi Tünde

Alapképzés plusz – ”Megtestesült jelenlét” – ”Testünk bölcsessége a jelenlét kapuján át”

A műhely során az egyéni, páros és csoportos gyakorlatok váltakoznak a légzéssel, hanggal, mozgással kiegészült Gestalt megközelítésekben- Megtapasztalhatjuk – többek között – a légzésünk és figyelmünk irányítását, tanúként látni önmagunkat a jelenben, saját testünket támaszként és megtartó erőként érzékelni, felismerni a Gestalt ciklusokat önmagunkban és kapcsolódásainkban, érzelmeinket magabiztosabban kifejezni, nagyobb tudatosságot szerezni jelenlétünkben és még több, fontos gestaltos folyamatot amikről részletesen olvashattok a csatolt programban- A tréningre ezen a webes felületen tudtok jelentkezni: https://docs-google-com/forms/d/1lc4iDEUGyY7XRccnSq9vUOXGcu0YIy6TIyGnF-mdwG8/viewformA képzésre gestaltos alapokkal bárki jelentkezhet, pl- MaG Gestalt alapképzés vagy ezzel egyenértékű gestaltos képzés pl: Flow Coaching School, Gestalt Terápia Képzés, IOSD, GATLA képzés- Ha a részvétellel kapcsolatban kérdésed lenne, nekem írj- A program végén a résztvevők a képzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak- További információ: pdfÁrak és kedvezmények:A 1,5 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet és a frissítők költségeit:

Jelentkezés 2014február 2-ig Jelentkezés2014- február 2-a után
MaG-tagoknak: 20% * 25 000 + ÁFA 33 000 + ÁFA
SZMT-tagoknak: 10% 28 000 + ÁFA 37 000 + ÁFA
kedvezmény nélkül 31 000 + ÁFA 41 5000 + ÁFA
* Akkor is érvényes, ha a képzésre való jelentkezéssel egy időben lépsz be az Egyesületbe,

Emlékeztetőül a további modulok témája és időpontja, hogy már most be tudjátok foglalni a naptárotokba:2014- március 28- 29- „A Gestaltos megfigyelés avagy mondani könnyű, csinálni nehéz” a tréning vezetője Dr- Kozák Olivér- A képzés során az adatszintű megfigyelés készségét tanuljuk az „itt és most”-ban- Figyelem az eredeti program 2 naposra bővült! Részletes információkkal és jelentkezési lappal hamarosan jelentkezünk-2014- május 30-31- „Interakciók a csoportban; ami látszik és ami nem” A tréninget Jókay Rita és Moldován Edit vezeti- Bővebb információ hamarosan-Ha bármi kérdésetek lenne keressetek a tundesarkadi1@gmail-com címen- A „Megtestesült jelenlét” tréning vezetőjével, Fekete Erikával együtt szeretettel várunk Benneteket! üdvözlettel,Sarkadi Tünde

Gestalt Alapképzés plusz

Jó hírünk van, 2014-ben elindul a „Gestalt Alapképzés plusz”! </b></p><p>A  képzésen a már korábban megszerzett gestaltos alapokat lehet  továbbfejleszteni, elmélyíteni, és persze találkozni egymással. Bárki  részt vehet, akinek van gestaltos alapja mint pl: Alapképzés, Flow  Coaching School, Gestalt Terápia képzés, vagy más gestalt alapú képzés.  Önálló modulok lesznek, a jövő év első felében 3 különböző témában.

 • 2014. február 14-15. „Testünk bölcsessége élményműhely” Fekete Erikával – 1,5 napos képzés a jelenlétről és önazonosságról önmagunk és mások tükrében.
 • 2014. március 29. „A Gestaltos megfigyelés avagy mondani könnyű, csinálni nehéz” Dr. Kozák Olivérrel – a tréning során az adatszintű megfigyelés készségét tanuljuk az „itt és most”-ban.
 • 2014. május 30-31. „Interakciók a csoportban; ami látszik és ami nem” Jókay Ritával és Moldován Edittel.

Részletes információval január elején jelentkezünk, addig is be tudjátok foglalni a naptárban.

Gestalt Terápia Képzés 2014-2018 Kóstoló

Számunkra fontos az, hogy addig is amíg a következő Akkreditált Gestalt Terápia Képzés elindul, megtapasztaljátok a Gestalt terápiát saját élményen keresztül.

Ez a program akkor is érdekes lehet számodra, ha csak ismerkedsz a Gestalt terápiával és ezzel az irányzattal!

Helyszín: Kérlek érdeklődjetek ezügyben Szabó Andreánál és ő válaszlevélben elküldi nektek. Elérhetősége: aszabo@szaboandpartner.hu

Időpont: 2014. február 6. 17.30-20.30-ig

Gyertek, várunk Benneteket szeretettel!
Ha ismersz valakit aki szintén érdeklődik és nem MaG-tag, így nem látja ezt a levelet, hívd el őt is!
Kérlek, jelezz vissza, ha jönnél!

Üdvözlettel:
Szabó Andrea és a GTK 2010-2014 hallgatói

Gestalt Terápia Képzés 2014-2018 Kóstoló

Számunkra fontos az, hogy addig is amíg a következő Akkreditált Gestalt Terápia Képzés elindul, megtapasztaljátok a Gestalt terápiát saját élményen keresztül.

Ez a program akkor is érdekes lehet számodra, ha csak ismerkedsz a Gestalt terápiával és ezzel az irányzattal!

Helyszín: Kérlek érdeklődjetek ezügyben Szabó Andreánál és ő válaszlevélben elküldi nektek. Elérhetősége: aszabo@szaboandpartner.hu

Időpont: 2014. február 6. 17.30-20.30-ig

Gyertek, várunk Benneteket szeretettel!
Ha ismersz valakit aki szintén érdeklődik és nem MaG-tag, így nem látja ezt a levelet, hívd el őt is!
Kérlek, jelezz vissza, ha jönnél!

Üdvözlettel:
Szabó Andrea és a GTK 2010-2014 hallgatói

„Rend és káosz” – Hogyan dolgozzunk polaritásokkal a szervezetekben? – Szervezetfejlesztés Gestalt megközelítéssel

Kiknek ajánljuk?

Ezt a szakmai fejlesztési programot ajánljuk

1- olyan tanácsadóknak, akik szeretnék a Gestalt megközelítéssel kiegészíteni szakmai ismereteiket és készségeiket,

2- Gestalt alkalmazóknak, akik szeretnék a tudásukat szervezeti munkákban is alkalmazni, és

3- vezetőknek és szervezetekben dolgozóknak, akik szeretnék fejleszteni tudásukat a szervezeti működésről-

A program tartalma:

Az élet minden területén megtalálhatjuk a polaritásokat, az egymásnak feszülő minőségeket- Az üzleti életben, a szervezetek esetében is fontos kihívás az ellentétes igények összehangolása, és hogy mit kezdünk a különbségekkel- Munkahelyi kötelességek feszülnek az otthoni elvárásoknak; igényünk van a gyors előrehaladásra, miközben ismerjük a lelassulás értékét és előnyeit; a kemény gazdasági környezetben való túlélés közepette is figyelmembe akarjuk venni az emberi tényezőt-

A tréningen megismerkedünk a polaritásokkal kapcsolatos elméletekkel, foglalkozunk a résztvevők által behozott valós esetekkel, a polaritások szemüvegén keresztül közösen ránézünk a csoportfolyamatra, és valós időben vizsgáljuk meg, milyen lehetőségeink vannak-

A tréning angolul zajlik, tolmácsolással- A program végén a résztvevők a képzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak

A tréning vezetője:

Talia Bar-Yoseph Levine

src=/images/mag/image/Talia-jpg1981 óta dolgozik klinikai pszichológusként- A Jeruzsálemi Gestalt Intézet társalapítója, a londoni Metanoia Intézet Gestalt pszichoterápiás M-Sc- programjának, valamint a jeruzsálemi Héber Egyetem posztgraduális Gestalt képzésének igazgatója volt évekig- Izraelben, Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ázsiában is dolgozik szervezetfejlesztő tanácsadóként, és több nemzetközi képzésben is oktat- A British Gestalt Journal főszerkesztőségében az elmúlt években dolgozott, jelenleg a Gestalt Review főszerkesztőségének a tagja- Számos cikket, tanulmányt publikált, valamit két könyv is az ő szerkesztősége alatt jelent meg (The Bridge – Dialogue Across Cultures and Gestalt Therapy: Advances in Theory and Practice)

A programra jelentkezni ezen a linken tudtok:https://docs-google-com/forms/d/1HAJYdQppAW-CYNHAVeEiPeTRD1zP6pwCrcLOE7_OTmQ/viewformÁrak, kedvezmények:

A 3 napos program díja, amely magába foglalja a tréning, a terembérlet, a kávészünetek és a tolmács költségeit:

Jelentkezés

2013- december 20-ig

2013- december 20-a után

MaG-tagoknak: 20% *

62 000 + ÁFA

71 500 + ÁFA

SZMT-tagoknak: 10%

69 500 + ÁFA

80 000 + ÁFA

kedvezmény nélkül

78 000 + ÁFA

89 000 + ÁFA

* Akkor is érvényes, ha a képzésre való jelentkezéssel egy időben lépsz be az Egyesületbe-

Goldschmidt Liza: Ez valami más: Gestalt­-terápia/részlet (2014.01.17)

Én arra voltam kíváncsi, hogy az állandó szorongásaim mennyire eredeztethetőek a szüleimmel való viszonyomból, illetve szerettem volna bizonyos dolgokat, amiket nem tudok előhozni az emlékeimből, „visszakeresni”. Elmondtam azt is, hogy nem szeretek más emberekhez hozzáérni, ezért örülnék, ha érintéses gyakorlatok nem lennének. Rögtön kiderült, hogy arra nincs mód, hogy mindenre választ leljek, indító lökéseket viszont kaphatok, amivel már el tudok indulni, és hogy – mivel a többiek az érintéstől nem zárkóznak el – lehetnek ilyen feladatok, de abban nekem nem kell majd részt vennem, ha nem akarok. Az egyik lány azt fogalmazta meg, hogy sírni semmiképp nem szeretne.

„A szerződés biztonságot ad és konkrét célokat fogalmaz meg, ezáltal is az önállóságot erősíti – mondja erre Goldscmidt Liza –, én is kifejtem, mi az, amit én nem tudok vállalni. A sírás elkerülését nem támogathatom, ugyanúgy, ahogy az érintését sem. Terapeutaként abban tudok segíteni, hogy egy olyan elfogadó közeget biztosítok a másik számára, amelyben a fájdalom és a könnyek kinyilvánítása megértésre, elfogadásra talál. Azt mondtam, ez az a hely, ahol szabad sírni és rendjén van sírni. A csoportban a fájdalom együttérzésre talál, hiszen mindannyian hordozunk sérüléseket.”

A sérülések igen hamar előkerülnek, akármilyen óvatosan, tapogatózva is próbálunk eleinte válaszolgatni. Az egyik gyakorlatban például valódi gyökerek fotói (fa, zöldségek) közül kellett kiválasztani mindenkinek egyet, ami szerinte leginkább jellemzi az ő családját. Először a tagok mondják el, mire asszociálnak a képről, aztán ki-ki a maga verzióját tálalja, miért épp azt érezte hozzá közelállónak. Én egy olyan fát választottam, ami kidőlt, de pár hajtást azért még hoz. Fura volt azzal szembesülnöm, hogy mások nem azt látják benne, amit én, tehát alapvetően a pusztulást és szenvedést, hanem éppen hogy az erőt, ami egy beteg növényből is ki tud törni, mindennek ellenére.

 

A teljes cikk itt olvasható

MI AZ AZ ENERGIA ÉS HOGYAN DOLGOZZUNK VELE COACHINGBAN?

Rövid kedvcsináló:

A Gestalt alapú coachingban az energia figyelése és követése az egyik legfontosabb készség- Valahányszor a Gestalt alapfogalmakról beszélek, amikor az energiához érek, mindig ugyanazok a kérdések hangzanak el: Mi az az energia? Hogy lehet látni? Hogy lehet vele dolgozni?Tény, hogy az energia önmagában láthatatlan, viszont nagyon is jól látható jelei vannak- Minden coaching ülésen minimum három rendszer energiája hat egymásra: az ügyfélé, a coaché és a kettejük kapcsolatáé- Arról fogok beszélni az előadás során, hogy miről lehet felismerni az energiát, hogyan tudunk különbséget tenni különbözőminőségű energiák között, valamint mit tehetünk annak érdekében, hogy a rendszerben meglévő – vagy hiányzó – energiákat arra fordítsuk, hogy ügyfelünk elérje az általa kitűzött célokat- Az Estnek része lesz egy rövid coaching ülés valakivel, amelynek során ki fogom hangosítani, hogy mi történik a saját energiámmal, illetve mit észlelek az ügyfél, valamint a kapcsolatunk energiájával kapcsolatban- Teszem mindezt azzal a szándékkal, hogy eloszlassam azt a misztikumot, ami a Gestalt alapú coachingban az energiával való munkát körbeveszi Várlak benneteket szeretettel, Horváth Tünde, MCC Jelentkezés e-mailben az : est@gestalt-hu címen- Kérjük, jelezd ha jössz, hogy tudjuk, hány résztvevőre készüljünk! Az est belépődíjai:Teljes ár: 1200 Ft MaG tagoknak ingyenes SzMT tagoknak: 1000 Ft Diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek: 600 Ft Várunk szeretettel:Horváth Tünde és Malatinszky Judit

Őszi Gestalt Alapképzés

október 5-6- Nyitás- Bevezetés a Gestaltba- Érzékelés- (Erős Ila és Kis-Tamás Loránd)

 • október 12- Gestalt ciklus- (Malatinszky Judit és Molnár Tibor)
 • október 26- Testtudat- (Jókay Rita és Viga Orsi)
 • november 9- Polaritások- (Szabó Andi és Viga Orsi)
 • noveber 23-24- Co-creation – A szituáció Gestaltja- Zárás- (Sáfrány Kinga és Schmideg Ádám)

  Helszín:Budapest, 1068, Benczúr utca, IntactJelentkezési határidő:2013- szeptmber 15- Itt tudtok jelentkezni:https://docs-google-com/spreadsheet/viewform?formkey=dEloMmRTWVlJSVYxWEdPVS1vX1laeHc6MQÁrak:

  • A képzés alapdíja: 105,000 Ft + ÁFA
  • SZMT tagoknak 10% kedvezmény adunk, 94,500 Ft + ÁFA
  • MaG tagoknak, nappali tagozatos diákoknak 20% kedvezményt adunk, 84,000 Ft + ÁFA

  További részletek:pdfKérdéssel, érdeklődéssel, jelentkezéssel továbbra is engem, Viga Orsit kereshettek-orsi KUKAC let PONT huÜdv,Orsi

 • Csoportos szupervízió

  Annak nincs jelentősége, hogy milyen irányzat szerint dolgozol, ha emberekkel foglalkozol, és/vagy kiváncsi vagy, ez már jó ok lehet arra, hogy gyere. A menetrend úgy néz ki, hogy mindenki elmondja röviden a témáját, közösen döntünk, hogy milyen sorrendben foglalkozzunk a témákkal, és két témán dolgozunk. Mivel decemberben újra indul a Flow Coaching School, ha meg akarod élni a Gestaltos működést, mielőtt döntesz, hogy tanulsz-e Gestaltos coacholást, akkor ezek az esték jók lehetnek erre.

  Korlátos a létszám, 12-en jöhetnek. Aki előbb szól …

  Helye: 1114. Bartók Béla út 9. 6-os csengő (Serendo) fszt. 4. (balra az udvarba, aztán jobbra középen)
  Ideje: 2013. augusztus 1. 6-8 között

  Díja: 3000 Ft; MaG, SzMT, FCS, OHE tagoknak: 2500 Ft; nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, nappalis diákoknak, Gyed-en lévőknek: 2000; ha nem tudsz fizetni, akkor ingyenes.

  Nálam jelentkezz be, lécci!

  Erős Ila
  ilona.eros@flowinternational.eu

  Gestalt Est: A változás paradoxona (filmvetítés és beszélgetés)

  Az estet vezeti: Fekete Erika Kérlek, jelezd egy válasz e-mailben, ha tervezel jönni, hogy tudjuk, hány résztvevőre készüljünk!Rövid kedvcsináló:Egy ragyogó tehetségű ember életéről szól a dokumentumfilm, aki intelligenciában, sportban, energiában, humorban, emberségben és lelkierőben olyat mutatott, ami sokaknak erőt adott, és ad még ma is- Aki életművét azután alkotta meg, miután 25 évesen, csillogó ifjú orvos titánként a koreai háborúba ment önkéntesnek, ahol a gyermekbénulás vírusától tetőtől talpig lebénult- Évekig feküdt mozdulatlanul, fájdalmak között- Később már napi 6 órát tudott ülni tolószékben, de a testi fájdalmak végigkísérték minden percét- Mindeközben fejben és lélekben újraírta élete könyvét, és 65 éves koráig elismert terapeutaként, egy terápiás intézet és módszer megalkotójaként és vezetőjeként dolgozott, valamint boldog férjként és több általunk is ismert Gestalt kiképző terapeuta inspiráló jóbarátjaként élte életét- No, de nem szeretnék mindent előre elmesélni—Arnie Beisser élete a gyakorlati és hiteles példája annak az alapvető Gestalt elméletnek, amit a Változás Paradox Elmélete-ként ő maga foglalt össze 1970-ben-A változás akkor történik meg, amikor valaki azzá válik, aki, és nem akkor, amikor azzá akar válni, aki nem-Ez a téma bőven ad muníciót arra, hogy a változás paradoxonát boncolgassuk, igy a filmet megelőző órában erről fogunk beszélgetni- Megismerjük, átgondoljuk, megrágjuk, emésztgetjük a változást és paradoxonát különböző nézőpontokból- Kb- 7-től megnézzük az egy órás filmet, majd utána zárásképp megoszthatjuk élményeinket- A dokumentumfilm ANGOLUL van, de a látvány, képek szavak nélkül is beszédesek, és a film utáni beszélgetésben is feltehetitek kérdéseiteket- Mélyen megérintő és felemelő filmélmény, könnyek könnyen kicsordulhatnak! Bennem teljesen újraírta a képtelenség és képesség kérdéseit-Várunk minden érdeklődőt szeretettel, Fekete ErikaTest-tudat központú Gestalt terapeuta és coachés a Citibank képzési-fejlesztési vezetőjeAz est belépődíjai:teljes ár: 1200 FtMaG tagoknak: ingyenes (belépési lehetőség a helyszínen is)SzMT tagoknak: 1000 Ftdiákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek: 600 FtSok szeretettel várunk!Az Est házigazdája: Fekete ErikaValamint a szervezők: Malatinszky Judit és Bozsogi Dia

  Alapképzés – 2013 Tavaszi Alapképzés

  Mit kezdjek vele? Mit kezdjek másokkal, akik hasonló cipőben járnak? A munkatársaimmal, az ügyfeleimmel-Erről szól a Gestalt: tudni nevetni, amikor örülök, és sírni, amikor szomorú vagyok-Gyere, és nyerj betekintést a Gestalt érdekes világába, lásd, mi az, ami miatt hazánkban is egyre többen nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a tanácsadás, a szervezetfejlesztés, a mentálhigiénés munka területén, vagy éppen a saját életükben-A Magyar Gestalt Egyesület 2007-ben tartotta első alapképzését- Eddig hat csoport végezte el, közel 90 ember- A tréneri gárdát a legkiválóbb hazai gestaltos szakemberek alkotják, akik rendszeresen találkoznak, hogy tovább fejlesszék a képzést- Olyan nívós tréninget akarnak létrehozni, amely tükrözi közös szemléletüket, ugyanakkor megtartja mindegyikük egyéni nézőpontját-A képzés arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a megértést és a megtapasztalást-Ha részt veszel, tanulásodat több tényező fogja segíteni- A képzés elejétől része leszel egy kisebb támogató csoportnak, amely végigkíséri az egész képzést- A sajátélményű blokkok után esszét írsz, amelyben az átélteket dolgozod fel a tanult fogalmak segítségével- Erről a támogatócsoportod tagjaitól kapsz visszajelzést-Kedvcsináló:http://www-gestalt-hu/index-php?show=BlogEntry&ID=136&parentPage=ReportsA képzés trénerei:Bence Judit, Erős Ila, Jókay Rita, Kis-Tamás Loránd, Malatinszky Judit, Molnár Tibor, Sáfrány Kinga, Schmideg Ádám, Viga OrsolyaA trénerek személyes bemutatkozását elolvashatod itt: TrénerekA képzés időpontja:

  • április 13-14- Nyitás + Bevezetés a Gestaltba- Észlelés- (Kis-Tamás Loránd és Viga Orsolya)
  • április 27- Gestalt ciklus és ellenállások (Malatinszky Judit és Molnár Tibor)
  • május 11- Polaritások (Bence Judit és Erős Ilona)
  • május 25- Testtudat (Erős Ilona és Sáfrány Kinga)
  • június 1-2- Co-creation- A szituáció gestaltja- + Zárás (Jókay Rita és Schmideg Ádám)

   Egy-egy szombati alkalom 9-30-tól 18-00-ig tart, vasárnap: 9:30-12:301- Bevezetés a Gestaltba: Mi is az a Gestalt? Miben hasonló és miben más, mint a többi megközelítés? Észlelés: Hogyan érzékeljük a körülöttünk lévő világot és embereket? Mit veszünk észre és mit kezdünk mindazzal? beharangozó2- Gestalt ciklus és ellenállások: Hogyan változunk? Milyen fázisai vannak a tapasztalati ciklusnak? Hol és hogyan tud/szokott a ciklusunk elakadni? Hogyan támogatjuk vagy gátoljuk a fejlődésünket? beharangozó3- Polaritások: Hogyan kezeljük az egymásnak ellentmondó érzéseket, szükségleteket, gondolatokat? Hogyan támogat az ambivalencia? beharangozó4- Testtudat: Mit és hogyan érzékelünk a testünkben? Mi van a szavak mögött/helyett? Mit kezdünk a bennünk lévő energiákkal? beharangozó 5- Co-creation: Hogyan hozunk létre közösen helyzeteket? Hogyan hatunk egymásra és mások hogyan hatnak ránk? beharangozóA képzés helyszíne:Serendo, XI, ker- Bartók Béla út 9-A képzés alapdíja: 105-000 Ft + ÁFAMaG-tagoknak és nappali tagozatos diákoknak 20% kedvezményt adunk: 84-000 Ft + ÁFA SZMT-tagoknak 10% kedveményt adunk: 94-500 Ft + ÁFAJelentkezési határidő: 2013- március 25-Jelentkezési lap:https://docs-google-com/spreadsheet/viewform?formkey=dEloMmRTWVlJSVYxWEdPVS1vX1laeHc6MQ#gid=0Bővebb információért, és jelentkezésért keresd a képzés szervezőjét, Viga Orsit az orsi@let-hu e-mail címen-

  Gestalt Est: Rólad mondom…Rád vetítem ? Visszajelzem?

  Célja: egy rövid ízelítőt, betekintést adni a fenti témák Gestaltos megközelítésébe

  Amit várhattok, ha eljöttök:
  – a témák feldolgozásához kapcsolódó izgalmas gyakorlatokat
  – a témák értelmezését, definiálását gestaltos megközelítésben
  – a témák értelmezését mindennapi életünkhöz, kapcsolatainkhoz, munkánkhoz kapcsolódóan

  Ha felkeltettük az érdeklődésed, gyere el a következőGestalt Estre!

  Az est belépődíjai:

  teljes ár: 1200 Ft
  MaG tagoknak ingyenes
  SzMT tagoknak: 1000 Ft
  diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek: 600 Ft

  Jelentkezés e-mailben a andrea.somogyi@gestalt.hu mail címen

  Kérjük, jelezz vissza, ha jössz, hogy tudjuk, hány emberre készüljünk!

  Szeretettel várunk!

  Az est házigazdái és szervezői :Judit, Orsi, Rita

  Gestalt Est: Éberen együtt álmodva

  Az előadóról néhány szóban:Az én világképem transzperszonális (ha úgy tetszik, zen vagy sámáni) és végre rátaláltam a Gestaltra : ez segít dönteni ebben a hatalmas univerziumban-Jelenleg harmadéves vagyok a Norvég Gestalt intézet akkreditált magyarországi Gestalt-terapeuta képzésén, a Magyar Gestalt Egyesület tagjaként-Önkéntes munkám részeként éveken át voltam a Magyar Transzperszonális Egyesület elnöke és jelenleg is a Perinatus Alapítvány felügyelő bizottságának tagja, amelynek célja a születési minták és az ebből eredő tapasztalások széleskörű elterjesztése- (bővebben : http://www-anahata-hu/?page_id=270)Időpontja: 2013- február 27- (szerda), 18:00-20:00Helye: Serendo, XI- ker- Bartók Béla út 9- csengő: Serendo, földszint balra, aztán jobbraElőadó: Mondok ÁrpádHa felkeltettük az érdeklődésed, gyere el a következő Gestalt Estre!Az est belépődíjai:teljes ár: 1200 FtMaG tagoknak ingyenesSzMT tagoknak: 1000 Ftdiákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek: 600 FtJelentkezés e-mailben az est@gestalt-hucímen-Kérjük, jelezz vissza, ha jössz, hogy tudjuk, hány emberre készüljünk!Szeretettel várunk!Az est házigazdája: ÁrpádValamint a szervezők: Andi, Judit, Zsófi és Attila

  Gestalt Est: A nyers adatoktól a tápláló visszajelzésig

  „A beszéd a valót kövesse…“ (Lao-ce)

  A fenomenológiai nézőpont az a megközelítés a pszichológiában, amikor az ülés során a szubjektív élményeket hangsúlyozzuk, és azokat az ügyfél egyedi nézőpontjából próbáljuk meg leírni-

  És itt rögtön bele is ütközünk néhány alapvető problémába- Hiszen hogyan tudom én egy másik ember szubjektív élményét megragadni? A csalódottságát, a lelkesedését, a kétségbeesését vagy a szenvedélyességét? És még ha sikerül is megragadnom, hogyan tudom szavakba önteni mindazt, amit érzékelek?

  Ha csupán a nyers adatokra támaszkodom, az ügyfelem udvariasan másra fogja terelni a szót- Rosszabb esetben vitába bonyolódunk, hogy melyikünk érzékelése a valódibb- „Úgy tűnik feldühít ez a helyzet“, mondja a coach- „Egyáltalán nem vagyok dühös“, mondja az ügyfél- „Pedig az állad és a szemed körüli izmok megfeszülése azt mutatja, hogy dühös vagy-“ „Értsd meg, én egyáltalán nem érzek semmilyen dühöt-“ Ismerős?

   

  A Gestalt alapú coaching célja, hogy olyan módon adjak visszejelzést az ügyfelemnek arról, ami ott és akkor benne, bennem vagy kettőnk között zajlik, hogy az emészthető, sőt tápláló legyen számára- A szeptemberi Gestalt Esten ezeknek a coaching készségeknek a tovább mélyítéséhez a művészetet hívjuk segítségül, többek között Picasso festményeit és a barokk opera világát-

   

  Ha felkeltettük az érdeklődésed, gyere el a következő Gestalt Estre!

   

  Az est belépődíjai:

  teljes ár: 1200 Ft

  MaG tagoknak ingyenes

  SzMT tagoknak: 1000 Ft

  diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélküleknek: 600 Ft

   

  Jelentkezés e-mailben az est@gestalt-hu címre- Kérjük, jelezz vissza, ha jössz, hogy tudjuk, hány emberre készüljünk!

   

  Szeretettel várunk!

  Az est házigazdája: TündeValamint a szervezők: Andi, Zsófi, Attila

  Beszámoló a 2012-es Gestalt Alapképzésről

  A tanfolyamot úgy kezdtem el, hogy nagyon kevés ismeretem volt arról, mit is jelent a Gestalt, mire alapoz, mivel dolgozik. A bemutatkozásnál kiderült számomra, hogy a többiek már rendelkeznek némi előzetes információval, olvastak „gestaltos” könyveket, de egyáltalán nem éreztem hátrányát annak, hogy én most ismerkedtem meg mindazzal, amit a Gestalt jelent. Sőt, talán amiatt, hogy nem voltak elvárásaim, elképzeléseim, még nyitottabb és befogadóbb tudtam lenni.
  A képzés elméletből, és annál több gyakorlati elemből, sajátélményből épület fel. Amikor pszichológiáról van szó, nehéz meghúzni a határt a módszertani képzés és a terápiás csoport között. Többször hangsúlyozták, hogy ez a csoport nem terápiás csoport, bár előfordult, hogy olyan témát érintettünk, ami mélyen megmozgatott embereket és lehetőség is volt arra, hogy valamelyik trénerrel négyszemközti beszélgetést folytassunk, de az alapvető cél az volt, hogy a Gestalt-terápia módszertanát ismerjük meg a saját tapasztalatainkon keresztül.
  Az egyes modulok részben egymásra épültek, de jellemzően önálló egységként is működtek. Az alábbi témakörökkel ismerkedtünk meg az 5 modul alatt:
  – Az első alkalommal az alapképzés csoport résztvevőinek megismerése, az egymással való ismerkedés volt a fő cél, és emellett elméleti síkon áttekintettük magának a Gestaltnak a fogalmát, a Gestalt-terápia alapvetéseit.
  – Második alkalommal a számomra egyik legérdekesebb témát vettük, a Gestalt-ciklust. A Gestalt-felfogás szerint az ember élete, szükségletei, tapasztalatai egy jól meghatározható ciklus mentén haladnak. Egészséges és teljes ciklus esetén nincs elakadás, az aktuális szükséglet, tapasztalat előtérbe kerül, majd a ciklus lezárul és háttérbe vonul. Probléma akkor keletkezik, ha a ciklusban elakadás van, mely gátolja a továbblépést és a ciklus lezárását, a „forma” előtérben marad. Vannak ellenállások, énvédő és elhárító mechanizmusok, melyekkel akadályozzuk a szükségleteink kielégítését, a tapasztalásunkat, illetve a másokkal való kapcsolatba kerülést. Ennek a ciklusnak és az ellenállásoknak a tudatosítása sokban segít abban, hogy felismerjük azokat a helyzeteket, problémákat az életünkben, melyek időről időre előjönnek, és megoldatlanul szinte folyamatosan jelen vannak. Ez a téma még többször előkerült a képzés során, mert nagyon sok kérdést vetett fel, egy olyan téma, mellyel akár napokat is lehetne foglalkozni.
  – Ezt követte a testtudat modul, mely segített tudatosabbá tenni a kapcsolódást, legyen az akár saját magunk, akár a környezetünk, amellyel kapcsolódunk. Számos gyakorlatot végeztünk annak megtapasztalására, hogy mi zajlik bennünk, hogyan hat ránk a környezetünk, a külvilág.
  – A polaritások témaköre az ellentmondásokkal, a bennünk lévő ambivalens érzésekkel foglalkozott. A fejlődés, lelki gazdagodás útja, ha felismerjük, milyen ellentmondásosak, szélsőségesek tudunk lenni, és elfogadjuk ezt önmagunkban. A téma legérdekesebb része számomra a Top Dog – Under Dog polaritás volt, mely a hatalom és alárendeltség két pólusát testesíti meg.
  – A legutolsó alkalommal pedig megismerkedhettünk a szituáció Gestaltjával, mely arra tanít, hogy mennyire mások tudunk lenni egy-egy különböző helyzetben, az Én-t mennyire befolyásolja az, hogy milyen a Te. Közösen hozunk létre helyzeteket, együtt vagyunk benne az általunk létrehozott szituációban.
  Minden alkalommal más trénerek tartották nekünk a képzést, mely lehetőséget adott arra, hogy különböző megközelítéseket, szemléletmódot sajátítsunk el, és azt is megtapasztalhattuk, hogy a csoport is mennyire más tud lenni különböző trénerek hatására, mennyire különböző dolgokat tud kihozni a csoportból egy tréner.
  A csoportunk nagyon különböző emberekből állt. Voltak benne az egészen határozott véleménnyel rendelkező, irányító típusú emberektől egészen a nagyon csendes, inkább csak szemlélődő, kívülálló típusokig. Számomra nehezen volt kezelhető egy-egy olyan ember, aki a képzés elejétől fogva mindennek ellenállt, és ennek rendszeresen hangot is adott. A trénerek által felkínált feladatokat elutasította, és erős kritikát fogalmazott meg a csoporttal, trénerekkel, programmal kapcsolatban. Később, ahogy egyre több alkalommal gyűlt össze a csoport és töltötte együtt a szombati napot, úgy alakult egyre inkább közösséggé, ahová jó volt alkalomról alkalomra menni. Úgy éreztem, hogy az elfogadás is egyre erősebb lett a csoporttagok között, már nem volt furcsa az, hogy az egyik embernek egy dologgal kapcsolatban teljesen más véleménye van, és ennek hangot is ad, míg egy másik részvevő ennek a teljesen ellentétjét éli meg. Számomra nagyon sokat adott az, hogy őszintén kimondtunk gondolatokat, érzéseket, véleményeket még akkor is, ha ezek nem voltak pozitívak, vagy szöges ellentétben álltak mások elképzeléseivel, véleményével. Nekem nagyon sokat adott ez a sokszínűség, az, hogy milyen mások tudunk lenni egy adott szituációban, milyen más tapasztalatot tudunk hozzákapcsolni, beletenni, vagy éppen kivenni belőle. Sokat tanultam azoktól az emberektől, akik az elején nem voltak igazán szimpatikusak, ők késztette a legerősebben arra, hogy elgondolkodjak a saját álláspontomon, és egyfajta tükröt tartottak felém abban, hogy mi az, amit nem tudok saját magamban, saját magamtól elfogadni.
  Megtanultam még azt is, hogy legyek tekintettel saját magamra minden helyzetben, mert teljesen más, teljesen más minőségű tud lenni a kapcsolatom emberekkel akkor, ha őszinte vagyok saját magammal és velük szemben is. Sok gondolatot, érzést ki lehet mondani, csak meg kell hozzá találni a megfelelő stílust, időt, hogy a másik ember elfogadja azt, és sokkal őszintébb és tartalmasabb lehet két vagy több ember kapcsolata ettől.
  Véleményem szerint a Gestalt nagyon jó eszközt és alapot szolgáltat ahhoz, hogy megtanuljunk új szemszögből tekinteni az életünkre és a körülöttünk lévő világra, nyitottságra, elfogadásra tanít, illetve más módon kapcsolódni.

  Juhász Judit, Budapest, 2013. február 4.

  Akkreditált Gestalt Terápia képzés 2012-2016

  A képzés felépítése:

  • Évente 8×2,5 nap, ebből 7×2,5 nap norvég trénerrel, 1×2 nap vezető nélküli csoport;
  • A harmadik és a negyedik évben 8×4 óra szupervízió
  • 70 óra kötelező saját élményű terápia
  • Kliens terápiás folyamatok vezetése a 3- évtől

  /A képzés elvégzéséhez a képzési napokon kívül hozzátartozik:

  • Évente hozzávetőlegesen 1000 oldal angol nyelvű szakirodalom feldolgozása;
  • Évente egy esszé megírása angol nyelven;

  Trénerek, szupervizorok:

  • A képzési napokat a Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei: Daan van Baalen, Svein Johansen, Kristin Austheim, Mette Kjeldahl tartják- (A mellékletben részletes önéletrajz olvasható róluk)
  • A szupervíziós folyamatok tanári gárdája még kialakulóban van- A Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei mellé szándékaink szerint szeretnénk magyar Gestalt tanácsadókat is bevonni-

  Tolmácsolás: Az 1- évben a képzési program tolmácsolás mellett zajlik majd- A tapasztalatok és a résztvevők igényei alapján később kerül eldöntésre, hogy a tolmácsolás a további években is folytatódik-e-Csoportlétszám: A minimum csoportlétszám és egyben a képzés elindításának feltétele 15 résztvevő jelentkezése- A csoport maximális létszáma 18 fő- A képzés előfeltétele

  • Felsőfokú diploma – A diplomát helyettesítheti releváns területeken szerzett sok éves munkatapasztalat- Releváns területek közé tartozik: egészségügyi/szociális munka, oktatási/tréning, emberi erőforrás menedzsment tapasztalat, vezetési tanácsadás- A kritérium teljesítését a jelentkezőnek a megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania-
  • Minimum 20 óra Gestalthoz kapcsolódó tapasztalat, ez lehet valamilyen Gestalt alapú tréningen, vagy Gestalt alapú egyéni terápiában való részvétel- A kritérium teljesítését a jelentkezőnek megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania-
  • Angol nyelvtudás – Bár a képzés 1- évében lesz tolmácsolás a programon, a képzés részeként megadott szakirodalom angol nyelvű, feldolgozásához szükséges a megfelelő angol nyelvtudás-
  • A fentieken túl minden jelentkező egy felvételi beszélgetésen vesz részt- A beszélgetés célja a résztvevő előképzettségének, felkészültségének megismerése, esetleges kizáró tényezők feltárása- A beszélgetésekre a jelentkezésekhez igazodva előreláthatólag májusban és augusztus végén kerül sor-

  Kik jelentkezzenek?

  • Gyakorló tanácsadók, pszichológusok, életvezetési tanácsadók, akik módszerspecifikus képzést szeretnének végezni
  • Gyakorló terapeuták, pszichoterapeuták, akik saját eszköztárukat szeretnék bővíteni
  • Olyan szakemberek, akik terápiát és life coachingot akarnak végezni, vagyis a coaching folyamatok munkahelyi irányultsága mellett a magánéletre kiterjedően is támogatni szeretnék az egyén működését-
  • Coachok vagy leendő coachok, akik szélesebb tudásra és mélyebb önismeretre vágynak annál, mint amit az üzleti coaching tanulása és végzése során szereztek-

  Gestalt Képző KözpontA Gestalt Terápia Képzés norvég közreműködői, a Norsk Gestaltinstitutt AS és a Magyar Gestalt Egyesület egy olyan hosszú távú megállapodást írt alá, mely célul tűzi ki, hogy a Gestalt Terapeuta Képzés magyar nyelven is elérhető legyen- A mostani képzés résztvevőinek a tervek szerint hosszabb távon lehetősége lesz arra, hogy az oktatói munkába is bekapcsolódjanak-Időpontok az 1- évben2012- szeptember 28-30 2012- október 26-28 2012- november 30- December 2 2013- január 12-13 (vezető nélküli csoport) 2013- március 1-32013- április 5-7 2013- május 3-52013- május 31- június 2 Egy-egy 2 napos képzési alkalom menetePéntek: 15:45 – 21:00 Szombat: 9:00 – 20:30Vasárnap: 9:00 – 15:30A képzés helyszíne: New Code OktatóközpontBp- VI- ker- Munkácsy M- u- 27- I- 3– A képzés nem bentlakásos – Részvételi díj:A képzés díja és a kedvezmények a képzés első évére vonatkozóan az alábbiak

   

  * Ha a jelentkezés május 31-ig megtörténik

  Ha a jelentkezés május 31-a után történik

  MaG tagoknak

   

   

  Egyösszegű befizetés esetén

  770-000 + 27% áfa

  810-000 + 27% áfa

  Részletfizetés esetén

   

   

  1- részlet (szept- 3-ig)

  450-000 + 27% áfa

  450-000 + 27% áfa

  2- részlet (január 31-ig)

  360-000 + 27% áfa

  400-000 + 27% áfa

  Nem MaG tagoknak

   

   

  Egyösszegű befizetés esetén

  810-000 + 27% áfa

  850-000 + 27% áfa

  Részletfizetés esetén

   

   

  1- részlet (szept- 3-ig)

  450-000 + 27% áfa

  450-000 + 27% áfa

  2- részlet (január 31-ig)

  400-000 + 27% áfa

  450-000 + 27% áfa

  • *  A képzés 2- 3- és 4- évének díjai is hasonlóan alakulnak, viszont a tolmács nélküli években 50-000 + 27% ÁFA -val csökken-
  • Mivel a részvételi díj jelentős része EUR alapú költség, ezért a HUF-EUR árfolyam jelentősebb +/- 5%-os változása esetén a részvételi díj korrigálásának jogát fenntartjuk-
  • A résztvevők jelentkezése 70-000 Ft előleg befizetése mellett válik véglegessé-

  Ösztöndíj:Lehetőség van ösztöndíjra pályázni, a megkapható összeg az éves képzési díj 15-30%-a lehet, amely függ a pályázók számától és a pályázat tartalmától- Az ösztöndíjra évente lehet pályázni- Tájékoztató:Letölthető ittElérhetőség:A képzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű kérdéssel Fülöp Sándort a 20/53 55 626-os számon vagy az terapiakepzes@gestalt-hu e-mail címen lehet keresni- Jelentkezési lap: Letölthető itt:Melléklet: A tanárok rövid bemutatásaDaan van BaalenDaan was a founding member of Norwegian Gestaltinstitutt in 1986, and is currently co-owner of NGI AS- He is principal and has professional responsibility, and in addition gestalt therapist, supervisor and teacher at the institute- He holds the European Certificate of Psychotherapy (ECP)- Daan is an MD (1971 in the Netherlands), gestalt therapist (1975 in the Netherlands), Group Analyst (1983) and psycho-therapist (1981 in London)- He has 10 years experience in general practice as a physician and psychotherapist- From 1987 he worked with the research project Cancer and Psychotherapy at Erasmus University, Rotterdam, where he among other things had psychotherapeutic work with chronically ill patients- In the period of 1979 to 1995 he was director and teacher at the Hollandsk-Belgian Gestaltinstitutt Multi-di-Mens- Svein JohansenSvein is co-owner of NGI AS- He is toxicologist with work experience in cancer and environmental research- In 1990 he graduated as a gestalt and psycho-therapist- In addition to many years of full-time practice as gestalt therapist he has been a teacher and supervisor since 1994- Svein is a member of EAGT and EAP, and has long experience working with the group, couples and individual therapy-In addition to therapist education, he has 3-year continuing education from the multi-di-While in the Netherlands, education in bioenergy and transactional analysis (TA), and was apprenticed to Joseph Zinker and Miriam and Erving Polster- In 2004 he completed his MSc in Gestalt Psychotherapy at the University of Derby, UK-Kristin AustheimKristin is a gestalt therapist and a teacher at NGI’s therapist training and coaching / organizational development program- She is also a part-time student in a Master program in value-based management- Kristin is interested in self-management, employment issues and leadership development- “Coaching as a tool is something I’m passionate about-”Mette KjeldahlMette is a gestalt therapist and a teacher at NGI’s therapist training and coaching / organizational development program- She has many years experience working in schools, mainly special educational work with multicultural children with emotional problems- Since 1995 she has run her own practice as a therapist- Mette has also worked as a supervisor at NGI since 1998-She has also held several business courses and offers coaching and consulting services in connection with the change processes in companies-

  GATLA párterápia tréning 2012

  Erős Ila beszámolója:
  Két hete voltam a GATLA (Gestalt Associates Training Los Angeles) párterápia tréningjén (http://gatla.org/european-summer-residential/2012-european-residential/). Gondoltam, írok egy pár szót, mert bár nem kértem a MaG-tól kedvezményt, amiért cserébe kellene írnom, kértem viszont a GATLA-tól, és így fele díjért tudtam képződni. Ezt akkor most a helyi szervezést vállaló egyesület felé hálálom meg.
  A tréninget Bob Resnick és Rita Resnick vezeti, ez volt a 41. nyári európai programjuk. Rita és Bob több évtizedes házaspár. Ennek ellenére vagy éppen ezért a munkájuk legerősebb üzenete a különbségek megtámogatása. A mottójuk: “Kettő eggyé válik, és aztán senkivé” (Two Become One & Then There Are None). Már a terápiás elhelyezkedés is az eltávolodást, szembenézést támogatja. A pár két tagja szemben ül egymással, ugyanígy a terapeuták is, a székekkel mintegy keresztet formálva. Ez lényegesen eltér a megszokott párterápiás elrendezéstől.

  Szemben a Cape Cod-os felfogással, ők nem törekszenek arra, hogy kiegyensúlyozottan figyeljenek a pár mindkét tagjára, és végig egy rendszernek tekintsék őket. Mindig azzal foglalkoznak többet, amelyik tagnál a téma van. Azt mondják egy ezt feszegető kérdésre, hogy majd később többet foglalkoznak a pár másik tagjával. Az ő felfogásuknak az a kiinduló pontja, hogy a pároknál legtöbbször az a probléma, hogy a másiktól azt várják, hogy úgy gondolkodjanak, ahogyan ők, és ennek hatására vagy feladja az egyik vagy mindkettő a saját énjét, hogy összeolvadhasson a másikkal, vagy küzdenek. Amire ők tanítják a párt, az az, hogy fogadják el a másikat másnak, és így keressenek közös megoldást a problémákra. Felfogásuk szerint jó az összebújás, együtt-sodródás, de hosszú éveket nem lehet így leélni.

  Az ő modelljük szerint a visszavonultság <———> kontaktus <————-> intimitás <———–> sodródás <———-> visszavonultság kör során van oda-visszamozgás. Vagyis a fentiek mindegyike jó, feltéve, hogy csak egy darabig tart, és átmegy a másikba. Az elszigeteltség az, ami körön kívül van, a határok megkeményedtek, onnan nemigen van kimozdulás.

  A tréning felépítése olyan, hogy délelőtt nagycsoportban van elmélet, benne akvárium gyakorlat valamelyik bejelentkezett modellpárral, délután esetleg még egy akvárium, utána kiscsoportos gyakorlás, amelyben összeállt párok szerepjátékot játszanak, pontosabban a pár egyik tagja önmagát, a másik pedig egy szerepet játszik. Én egy befutott, sikeres ügyvéd voltam, aki erőszakosan ki akarja sajátítani a barátnőjét. Nagyon élveztem a játékot, különösen, amikor a terapeuták valami hülyeséget mondtak, előszeretettel nyomtam le őket, rávilágítva a hülyeségre. Érdekes volt látni, ahogy ülésről ülésre a partnerem egyre magabiztosabb az elhatározásában, hogy nem enged többet közel magához. Én általában nem szeretem a szerepjátékot, de most izgalmas volt megtudni, hogy ismeretlenül is hozzuk ugyanazokat a reakciókat, mint az eredetink. Családállításban tapasztaltam hasonlót.

  Az előadások között volt szó a fenti modellről, neurobiológiáról a párkapcsolatokban, és a meleg párok párterápiájáról. Ez utóbbit egy írországi meleg terapeutapár (és élettársak) egyik tagja adta elő. Meglehetősen felszabadító hatása volt rám. Én a Gestalt-terápia tanulása kezdetétől nagyon sokáig nem érdeklődtem az elméletek iránt, úgy látszik, most elérkezett erre az idő, mert most érdekelnek már.

  Késő délutánonként folyamatcsoportnak nevezett nyolc fős csoportokban voltunk, ezt már megszoktam, minden Gestalt bentlakásos tréningen van ilyen, vagy otthon-csoport, vagy horgonycsoport, vagy más néven. A célja az, hogy segítsen feldolgozni az aznapi élményeket.

  Örülök, hogy rászántam magam, hogy elmenjek. Remélem, tudtam most nektek valami kicsit és érdekeset nyújtani a beszámolómmal.

  További kellemes nyarat:

  Erős Ila

  Gestalt Est: A Szent Gestalt törvénykönyve,

  Az Estet vezeti és a kérdésekre választ keres: Schmideg ÁdámEgy kis ízelítő Ádámtól az Esttel kapcsolatban:

   Van egy könyv, amely felsorolja, melyek a jó gestaltos kötelességei, és mit nem szabad tennie- Ez a könyv természetesen az én fejemben létezik- Azt a címet adtam neki: A Szent Gestalt törvénykönyve, és úgy képzelem, egy szigorú tekintetű, szakállas férfi van a borítón, a kötés jó kemény, hogy mutassa a dolog súlyát, és oda lehessen csapni vele- Íme néhány bejegyzés belőle:

  • Dolgozz meg azért a pénzért, amit az ügyfeled kifizet neked-
  • Ne tegyél fel miért kezdetű kérdéseket- Hogy miért? Mert az az ok-okozati gondolkodásba visz-
  • Ne mondd meg, mit tegyen vagy ne tegyen a kliens- Meg kell tanulnia a saját erőforrásait használni- A kívülről jött tanácsokat úgysem fogadja meg-

  Néha bosszankodom ezeken a szabályokon, olyan jólesne olykor elsztorizni vagy elemezni egy helyzetet- De közben azt gondolom, az igazi gestaltos lazább, nem köti meg a saját kezét- Igen, az utolsó bejegyzés a könyvben éppen ez: az igazi gestaltos laza, nem követ fölösleges szabályokat-

  Van neked is ilyen törvénykönyved? Ha van, mit kezdesz vele? Szerinted egyáltalán milyen szabályokat kell követnie egy gestaltosnak? 

  Ha felkeltette az érdeklődésed, gyere el a következő Gestalt Estre!

  Az est belépődíjai:MaG tagoknak ingyenesTeljes ár: 1200 FtSzMT tagoknak: 1000 FtDiákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek: 600 Ft

  Jelentkezés e-mailben az est@gestalt-hu címen- Kérjük, jelezz vissza, ha jössz, hogy tudjuk, hány emberre készüljünk!

   

  Szeretettel várunk!

  Az est házigazdája: Ádám

  Valamint a szervezők: Andi, Zsófi és Attila

  Gestalt Alapképzés 2012 május

  A program 5 + 2 modulból áll, 5 egynapos tréningből, kéthetente szombatonként, előtte egy nyitó és a végén egy záró alkalomból a teljes tanári gárda részvételével (ezeket Ádám vezeti)-

  • Május 12- Boros András és Kis-Tamás Loránd: Bevezetés a Gestaltba- Érzékelés-
  • Május 26- Malatinszky Judit és Molnár Tibor: Gestalt ciklus és ellenállások-
  • Június 9- Sáfrány Kinga és Viga Orsolya: Testtudat-
  • Június 23- Jókay Rita és Schmideg Ádám: Co-creation-
  • Július 4- Bence Judit és Bozsogi Dia: Polaritások-

  Jelentkezni ezen a webes felületen lehet:

  https://docs-google-com/spreadsheet/viewform?formkey=dEloMmRTWVlJSVYxWEdPVS1vX1laeHc6MQ

  Ha bármi kérdésed/kérésed van, keress nyugodtan engem, mint a képzés szervezőjét-Az alábbi linken töltheted le a tájékoztató anyagunkat: pdf

  Üdv,Viga Orsiorsi@let-hu

  Gestalt Est: Mi is az a Gestalt?

  Tavaly az indított el minket, hogy azt láttuk, a Gestaltos programokat általában nagyon élvezik a résztvevők, és mégis kérdés marad a végére: mi az a Gestalt? Azt szeretnénk, hogy egyre tisztábban tudjuk ezt magunknak és másoknak megfogalmazni – ehhez egy lépés nekünk ez a Gestalt Est-Az Esthez van a tarsolyunkban jópár kurzusnyi tapasztalat a Gestaltról, különböző emberektől tanultunk különböző országokban, témákban és fókuszokkal- Azt kezdtük el keresni, hogy ezekben mi a közös, mi az, ami összeköti őket, mi az a néhány fontos alapvetés, ami meghatározza a Gestalt megközelítést-Az a szándékunk, hogy elinduljunk egy konkrétabb Gestaltos értelmezés és definíció felé-Az Esten arra számíthatsz, hogy elmondjuk, hol tartunk ebben most,szerintünk mi az a Gestalt, és ennek kapcsán beszélgetünk és tapasztalunk veletek közösen-Az est belépődíjai:teljes ár: 1200 FtMaG tagoknak ingyenesSzMT tagoknak: 1000 Ftdiákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélküleknek: 600 FtJelentkezés e-mailben az est@gestalt-hu címre- Kérjük, jelezz vissza, ha jössz, hogy tudjuk, hány emberre készüljünk!Időpontja:2012- április 11- (szerda) 18:00 óraHelye:Sziddhárta Közösségi Ház, Budapest, VI-ker- Andrássy út 98- fsz- (MagNet Bank épületében)Boróka terem a földszintenSzeretettel várunk!Az est házigazdái: Rita és DiaValamint a szervezők: Andi, Zsófi és Attila

  Újból Gestalt est!

  Kedvcsináló:“Júniusban újraindítjuk a Flow Coaching Schoolt, immár a nyolcadik csoportot, amelyben Gestalt alapú executive coacholást lehet tanulni- Egy“nyílt nap” (nyílt est) keretein belül mutatjuk meg, milyen a Gestalt-terápia alapú coacholás, és beszélünk az iskoláról-Bármelyik érdekel, szívesen látunk!”A következőket tervezzük:

  • A Gestalt-terápia alapú coacholás jellemzői
  • Megmutatjuk, hogyan coacholunk, ha van rá érdeklődés és egy vállalkozó kedvű ügyfél
  • Hasonlóságok és különbségek más Gestaltos programakkal, más coach képzésekkel
  • Információk a Flow Coaching Schoolról
  • Bármilyen felmerülő kérdésre válaszolunk

  Terveink szerint előadás, beszélgetés, gyakorlatok és akvárium gyakorlat lesz-Ott lesz Bozsogi Dia, Kormányos Attila és Lukács András, akik velem együtt azon lesznek, hogy minél teljesebb és zavartalanabb legyen a tanulás a Flow Coaching Schoolban-Időpontja:          2012- március 6- 17 órától 20 óráigHelyszíne:          New Code – 1063 Budapest, Munkácsy u- 27-, 1-em- (csengő: New Code) – közel az Andrássy úthozSzívesen látunk, ha gondolkodsz azon, hogy jönnél az iskolába, és akkor is, ha csak meg akarod tudni, miről is beszélünk- Vagy ha már elvégezted az iskolát, és kicsit még fürdőznél a hangulatában-Ez most egy kivételes Gestalt est lesz, a belépés nem MaG-tagoknak is ingyenes- Örömmel vesszük, ha továbbítod olyannak, akit érdekelhet-Jelentkezés e-mailben Ilánál ilona-eros@flowinternational-eu, vagy az est@gestalt-hu címenSzeretettel várunk!Erős Ila, az est vezetőjeBozsogi Dia, Kormányos Attila és Lukács AndrásvalamintMiklós Andi, Varga Zsófi és Wieszt Attila, a Gestalt estek szervezői-(Elérsz minket az est@gestalt-hu e-mail címen-)Kérjük, hogy jelezz vissza, ha jössz, hogy tudjuk, hány emberre készüljünk!

  Bozsogi Dia : Hogyan írják (2012.03.02)

  Sorra belefutottunk abba a kérdésbe, hogyan írjuk magyarul helyesen a Gestalt-kezdetű szavakat. Gestalt terápia? Gestaltterápia? Vagy Gestalt-terápia? Így hát tanácsot kértünk az E-nyelv portál szakértőitől, hogy hiteles forrásból kapjunk szakvéleményt:

  Hogy javasolja írni a fenti kifejezést? A Gestalt a németből jövő jövevényszó, úton van a köznevesülése, de talán még főleg szakmai közegben, nem a köznyelvben. Magyar Gestalt Egyesületként pont ezen dolgozunk (www.gestalt.hu), hogy minél jobban elterjedjen. Ilyen esetben kis- vagy nagybetűvel kel írni a Gestalt / gestalt szót?
  A másik kérdésem az egybe-különírásra vonatkozik. A jelentése ugye „gestalt módszertanú terápia”.
  Egy szakmai könyv jelent meg eddig a témában, ezt az Ursus Libris ezzel a címmel adta ki: „A Gestalt-terápia alapvetése”.
  Nekünk a szimpatikus a Gestalt-terápia írásmód lenne, de elbizonytalanodtunk.. Esetleg gestalt-terápia? Gestalt terápia?
  Rákeresve egy másik kifejezésre ezerféle írásmódot találtam: Gestalt pszichológia, gestaltpszichológia, gestalt-pszichológia,
  Gestalt-pszichológia.

  Az AkH. 212. pontja alapján az idegen szavakat a forrásnyelv helyesírásának szabályai szerint kell írni; ez egyértelműen a nagy kezdőbetűs írásmód: Gestalt.

  Az igazi gond az összetételekkel van. Sem a szabályzatban, sem az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírásban nem szerepelnek német előtagú példák.

  Több szempontból is úgy tűnik, hogy a legcélszerűbb az a megoldás, ha a német főneveket – kizárólag formailag! – személynevekként kezeljük, és ennek megfelelően toldalékoljuk, illetve alkotunk velük összetételeket. Példa a toldalékolásra: Gestaltot, Gestalttal, Gestaltban stb. (Erre van is példa az OH.-ban, a Gesamtkunstwerk címszónál.)

  A fentiek alapján azt javaslom, hogy az összetételeket kötőjellel írja: Gestalt-terápia, Gestalt-pszichológia, Gestalt-egyesület, Gestalt-módszertanú terápia. Még egy megjegyzés: a szó nem a köznevesülés útján van, hanem az idegenből a jövevényszóvá válás útján, de annak is nagyon az elején.

  Az eredeti cikket itt olvashatjátok

  Autentikus Mozgás műhely

  Sabine Parzer és Martina Mückler fogja vezetni ezt a kétnapos, testtel, mozgással és tudatossággal foglalkozó programot, ami nagyrészt sajátélményre és a módszertan megismerésére épül- A csatolmányban olvashatjátok a képzők beharangozóját- Sabine és Martina nem tisztán Gestalt-képzők, de rendelkeznek gestaltos háttérrel, és az AM módszertanon keresztül szerintem sokat lehet a Gestalt megközelítésről is tanulni (pl- az itt-és-mostban levésről, az érzékelésről és tudatosításról, a minősítésmentes kommunikációról)-Én tavaly ősszel vettem részt ilyen programon Sabine-nal, és hihetetlen élmény volt- Leginkább az fogott meg, hogy nagyon egyszerű és letisztult struktúrák mentén dolgoztunk, ami teret és biztonságot adott ahhoz, hogy a jelenben éppen alakká váló impulzusok, testi érzetek és érzések mozgásban fejeződhessenek ki- Számomra ez egy mély önismereti és gyógyító folyamat volt, ami a testünkben jelen lévő bölcsességről és az abban való bizalomról szól-JELENTKEZÉS: az alábbi weboldalon keresztül lehet jelentkeznihttps://spreadsheets-google-com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlfbnJzZXYzbWkxRjhmMGc3SXFxRVE6MQIDŐPONT: október 14-15- (péntek-szombat)(a pontos időzítést hamarosan megírom, a teremtől is függhet, de 9-10 óra körüli kezdéssel és 17-18 óra körüli befejezéssel tervezzük a napi programot)RÉSZVÉTELI DÍJ: a részvételi díjról és a kedvezményekről megtalálható minden információ a webes jelentkezési lapon- Augusztus 31-ig tart a korai jelentkezési határidő, MaG-tagok részére addig 52-800 Ft + ÁFA a program díja-HELYSZÍN: szervezés alattÉTKEZÉS: Egyénileg, ez a programdíj ellátást nem tartalmaz-RÉSZTVEVŐK: A csoportban valószínűleg sokan lesznek tanácsadók, trénerek, terapeuták és coachok, de szívesen látunk másokat is – a workshopon való részvételnek nincsen sem szakmai, sem gestaltos előfeltétele-A PROGRAM NYELVE: A műhely angolul fog zajlani, tolmácsolással-Szeretettel várunk,a MaG nevében Viga Orsi, a szervezőLetölthető ismertető:AM behívó

  Gestalt a playbackban 2011

  Tibor műhelymunkája már a programban feltűnésekor nagy érdeklődést váltott ki.
  Egy pontatlanság okán – szerencsére – a meghirdetett 12 fő helyett rögtön 17-en lettünk.

  A Tibor által vezetett “Gestalt a playbackben” nekem személy szerint is nagyon sokat adott.
  Biztonságos térben, gyönyörű fókusszal dolgozhattam, Tibor szeretettel, magából sokat megmutatva vezetett bennünket.
  A műhelymunka több résztvevője is szemcsillogással kísérve jelezte vissza, mennyire sokat adott Neki ez a munka, és megközelítés, amire Tibor meghívott bennünket.

  Szóval álláspontom, hogy Gestalt–playback, playback–Gestalt bizony nagyon rokon fogalmak, tovább erősödött.
  Bízom benne, hogy az elkövetkezőkben is gondolunk egymásra, gondolkozunk egymásban, és hasonlóan sikeres és emlékezetes közös akciókat indítunk el, kapcsolódunk, majd zárunk le :).

  A kép egy kedves színfolt a műhelymunkából.
  A képet készítette: Varga Zoltán

  Beszámoló az “Ellenállás a szervezetekben” tréningről 2011

  Ez az összefoglaló az Ellenállás a szervezetekben című 3 napos tréning szubjektív beszámolója. A tréninget két nemzetközileg is elismert Gestalt tanácsadó, tréner tartotta, név szerint John Nkum és Mary-Ann Rainey. A tréning 2011. június 16-18-áig tartott.
  “Nem vagyok elég jó.” “Nem csinálom elég jól.” “ÉN nem csinálom jól.” “Nekem nem megy.” Ezek a mondatok nekem eléggé ismerősek, azon viszont még sosem gondolkodtam, hogy ezek hogyan kapcsolódnak az ellenállás megtapasztalásához. Nagyon jó megélni azokat a pillanatokat, amikor nincs ellenállás, amikor úgy lehet együtt lenni, valakivel lenni, hogy működnek a félmondatok, sőt a kimondatlan mondatok is, és érezhető az “együtt” magával ragadó varázsa. És amikor ez nincs? Amikor egyszer csak azt érzem, hogy ami nekem jó, az a másiknak nem… Amit én szeretnék, az nem találkozik azzal, amit a másik szeretne… Hogy nem vagyok érthető, vagy csak a másik nem akar érteni… Ilyenkor érzem a feszültséget, a tehetetlenséget, szomorúságot és nagyon gyorsan tudok a fenti mondatokra jutni, hogy hát igen, velem van baj, miattam nem megy, már megint én rontok el valamit. Ez szinte független attól, hogy a saját ellenállásomat vagy a másikét érzékelem. Persze olyan is van, hogy az ellenállás érzékelése a harcot váltja ki belőlem, hogy csak azért is megmutatom, és bebizonyítom, hogy nekem van igazam.

  Az ellenállást persze nagyon sokféleképpen lehet megélni. Mindez az első feladat kapcsán derült ki, ahol hármas kiscsoportokban beszélgettünk arról, hogy milyen alapfeltételezéseink vannak, amikor az ellenállással dolgozunk. A trénerek csupán azt a két kitételt szabták, hogy három alapfeltevést írjunk le, és mindegyikkel kapcsolatban legyen konszenzus. A mi kiscsoportunkban többek között a fenti gondolatok jelentek meg az ellenállással kapcsolatban.

  Idézek néhány gondolatot a többi csoport munkájából:
  “Az ellenállással kell kezdeni valamit, nem maradhat így.” “Azokban a helyzetekben ahol megjelent az ellenállás, van megoldás, és azt meg kell keresni.” “Meg kell érteni, meg kell beszélni.” “Az ellenállással érdemes kezdeni valamit, mert ha jól csináljuk, akkor a végén a feloldás katartikus lehet.”
  “Ha megjelent az ellenállás, akkor sok energiát igényel tőlünk, hogy jussunk valamire és nehéz, fárasztó folyamat áll előttünk, hogy kezdjünk vele valamit.”
  “Az ellenállás kezelésében a fókusz a másikon van, a másikkal foglalkozom, vele versengek.” “Én látom jól!” “Ha csak a versengés jelenik meg, akkor a jelenlévő energiák kioltják egymást, ha a fókusz a problémára tud kerülni, akkor az energiák összeadódnak. Ha a helyzetre fókuszálunk, akkor abból jöhet a tanulás.”

  Amikor elhangzott az összes kiscsoport mondata, John csak annyit mondott, hogy nagyon reméli, hogy a tréning végére ha az ellenállás szó eszünkbe jut, akkor képként nem egy fal fog megjelenni, hanem másképp tudunk majd nézni az ellenállásra. (Azt is mondta, hogy ha ez nem fog megtörténni, akkor ők, trénerek nem dolgoztak elég jól.)

  Azért mentem el a tréningre, mert annyiszor hallottam már ilyen-olyan Gestaltos képzésen, hogy az ellenállás jó dolog és érdemes megtámogatni, és még soha egyetlen egyszer nem sikerült megértenem, hogy ez mit is jelent. Szóval azt reméltem, hogy jön majd a megvilágosodás valahonnan, hogy, hogy is van ez a dolog az ellenállással. Persze jött is, de addig még sok minden történt. Rögtön a nyitó kör után például mondott John egy mondatot arról, hogy mi is az a Gestalt megközelítés. Ez azért is volt fontos, mert többen először vettek részt Gestalt megközelítésű tréningen. A mondat a következő volt: “Gestalt approach is a normal human behavior approach to make you aware of your own process, because when you are aware, then you can choose something else.” (A Gestalt megközelítés célja, hogy az egyéneket tudatosabbá tegye saját működésükkel kapcsolatban, mert ha tudatában vannak a működésüknek, akkor már akár valami más működési módot is választhatnak.)

  Nem először hallottam a Gestalt ciklusról, amit angolul a Tapasztalás ciklusának (cycle of experience) neveznek. Maga a ciklus arról szól, hogy hogyan emelkedik ki valami számunkra a környezetéből, hogyan válik alakká, majd hogyan találkozunk a kiemelkedett dologgal, végül pedig hogyan engedjük el. Ezt a folyamatot a Gestalt ciklus az érzékelés, tudatosítás, energia mobilizálás, akció, kontaktus, visszavonulás és lezárás mentén magyarázza.

  A ciklus magyarázata közben most a következő mondatokra lettem figyelmes: “A Gestalt megközelítés, ezen belül a Tapasztalás ciklusának tudatosítása abban támogat, hogy újra megkaphassad, újra átélhessed a teljes egésznek az érzetét.” “Azért jó, ha egy-egy ciklus nem marad befejezetlen és le tud zárulni, mert akkor fel tud szabadulni belőle az energia, ami aztán valami újabb dologhoz válik elérhetővé.” “Az energia véges, ha sok befejezetlen ciklusod van, akkor az leköti az energiádat és nem marad nyitottságod új dolgok befogadására.” “Ha megfelelően le tudsz zárni egy Gestalt ciklust, akkor tovább tudsz lépni, ha nem, akkor az újra és újra megjelenik és utadba áll.”
  A Gestalt ciklus kitüntetett pontja a kontaktus. A kontaktus értelmezésére is hallottam már több magyarázatot, de mindig egy kicsit misztikus maradt a számomra, hogy mi is történik a kontaktus pontján. John és Mary-Ann értelmezésében a kontaktus az a pont, ahol valami elmozdul, valami történik bennem (és ennek hatására akár „köztünk” is), amikor valami változás következik be a ciklus elején kiemelkedett alakkal, vagyis ezen a ponton meg tudom engedni azt, hogy az amivel kontaktusba kerültem, hatással lehessen rám. Persze azt, hogy valami hatással legyen rám, nem olyan könnyű megengedni, mert ott, azon a ponton jön a bizonytalanság, az ismeretlen, ahol találkozom a saját félelmeimmel. Az ellenállás, a saját ellenállásom ezért abban támogat meg engem, hogy fel tudjak készülni arra, amikor a hibázás lehetőségét vállalva elébe állok valami új dolognak.

  Mi akkor az ellenállás? A trénerek definíciója szerint az ellenállás azoknak a folyamatoknak az összessége, amiket azért teszek, vagy azért mennek végbe bennem, hogy felkészüljek arra, hogy engedjem magamra hatni a dolgokat, és hogy végül is kontaktusba kerülhessek. Miközben az ellenállás azoknak a dolgoknak is az összessége, amiket azért teszek, hogy megvédjem magam, és ezáltal megakadályozzam azt, hogy valóban megkapjam, amit meg szeretnék kapni. Akkor ez most hogy van?

  Az ellenállásnak ez az értelmezése annyira furcsa volt, hogy beletelt egy kis időbe, amíg felfogtam, hogy mit is jelent. Ezt úgy értem, hogy ha tudatosul bennem valami, pl. az hogy kíváncsi leszek valami új dologra és ki akarom próbálni, meg akarom érteni, vagy meg akarom tanulni, tehát valamilyen módon kontaktusba szeretnék vele kerülni, akkor ez a vágy vihet engem előre, de közben jó ha tudom, hogy ott dolgozik bennem a múlt, hogy korábbi ilyen helyzetekben milyen élmények (esetleg kudarcok) értek, illetve ott van bennem mindaz a tudás, amit eddig szintetizáltam magamban. Lehet, hogy az az új dolog, ami hív, kíváncsivá tesz (például egy új szakmai elmélet), tartalmaz valami olyat, ami ellentétes mindazzal, amit eddig gondoltam. Ebben a pillanatban máris ott van bennem az ellenállás, hiszen az integrálás átír, átírhat valamit az eddigiekből. Hogy milyen mértékű az ellenállás és mennyire vagyok tudatos a felbukkanásával kapcsolatban, az persze különbözhet, de az ellenállás ott van. Számomra nagyon újszerű gondolat volt, hogy az ellenállás nemcsak akkor van ott, amikor hagyományos értelemben nyilvánvalóvá válik, pl. egy tréningrésztvevővel vitába keveredek, hanem MINDIG ott van és támogat engem abban, hogy befogadható mértékűvé váljon a világ.

  Hiszen mi lenne akkor, ha sohasem érzéketleníteném magam, és minden érzést beengednék? Ha sohasem fogadnék el semmit, csak azért mert mondták, hanem minden mondatot megrágnék? Ha sohasem tartanék magamban dolgokat, hanem mindig mindent beraknék a kör közepébe? Ha sohasem mondanék igent, hanem azon dolgoznék, hogy a különbözőségemet megmutassam? Ha sohasem beszélnék a másikról, hanem mindig csak magamról? Vagy ha sohasem engednék meg egy viccet sem, amíg valamilyen témát elejétől a végéig át nem beszéltünk?

  Az iménti mondatok az ellenállási mechanizmusok (Desensitization, Introjection, Retroflection, Confluence, Projection, Deflection) kifordításai. Ezen a tréningen egyrészt azt tanultam meg, hogy amellett, hogy ezeket hívhatjuk ellenállási mechanizmusoknak, hívhatjuk őket úgy is, hogy a “Kapcsolatba kerülés stílusai” (Engagement Styles) hiszen nem csak megakadályoznak abban, hogy kapcsolatba kerüljek, hanem támogatnak is benne.

  Hogyan támogatnak engem a kapcsolatbakerülésben?
  Introjection:
  Lényege: Egészben, feltétel nélkül lenyelünk, benyelünk gondolatokat, ötleteket, anélkül, hogy ellenőriztük volna, megkérdőjeleztük volna (megrágtuk volna a magunk számára).
  Segítő ereje: Más emberek példáján, mintáin keresztül tanulni:
  Projection:
  Lényege: A másiknak tulajdonít olyan tulajdonságot, érzést, magatartást, ami valójában része a személyiségének, csak nem éli meg annak. (Valójában magamról beszélek, amikor a másikról beszélek) Sokszor abban fejeződik ki, hogy másokat okol.
  Segítő ereje: Az önelfogadásban problémát okozó dolgot nagyobb távolságba helyezi, ezáltal megkönnyíti a szemlélését. Álmok, álmodozás és ezáltal a kreativitás kifejeződése.
  Desensitization:
  Lényege: A különböző érzékszervek eltompítása, ezáltal a befogadni kívánt adatok mennyiségének csökkentése, illetve a környezet által az egyén felé kifejeződő hatások elkerülése
  Segítő ereje: A környezetből érkező túl sok vagy az egyén számára ártalmas információ csökkentése
  Retroflection:
  Lényege: A másikhoz kapcsolódó intenzív érzelmeit magában tartja, maga felé fordítja ahelyett, hogy a másik irányában fejezné ki. Konfliktushelyzetben magára veszi a felelősséget, így a konfliktushoz kapcsolódó energiát befelé, maga ellen fordítja.
  Segítő ereje: Önvédelem, nem megy bele nem megfelelő akciókba, időt ad magának arra, hogy végiggondoljon témákat
  Deflection:
  Lényege: A másik emberrel való kontaktus elkerülése folyamatos viccelődéssel, túlbeszéléssel, az érzelmek tompításával, lekerekítésével.
  Segítő ereje: Időt enged a relaxálásra, fellélegzésre, szusszanásra
  Confluence:
  Lényege: Az egyén eggyé válik a környezetével, elveszíti önmaga önálló érzékelését, nem érez különbséget önmaga és a másik között, így a köztük lévő különbségek sem jelennek meg, és ezáltal a belőlük fakadó konfliktusok sem
  Segítő ereje: Támogatást, harmóniát, békét teremt.

  Az ellenállási mechanizmusokat tehát lehet úgy értelmezni, mint a környezettel való kontaktusbakerülés segítő formáit. Ez a kontaktusba lépés úgy működik, hogy az organizmus állandó közelítő-távolító mozgásban van a környezetéhez képest. Ha túl közel kerül, akkor magába fogja a környezetét és elveszíti önmaga érzékelését. Ha túl távol kerül, akkor elveszíti a környezet érzékelését. Ideális távolság az organizmus és a környezet között nem létezik, az ideális az, ha oda-vissza tánc alakul ki az egyén és a környezet között, ha a különböző ellenállási formák érzékelése tudatossá válik számunkra és észrevesszük, hogy éppen hol tartunk a közelítő-távolító mozgásban.

  Persze mindenkinek vannak kedvenc ellenállási formái, amik ismerősebbek, mint a többi. Az ismerős szó itt azt jelenti, hogy könnyebben felismerem. A tréning hatására elkezdtem például észrevenni, hogyan jelenik meg a saját működésemben mindegyik ellenállási forma. Régebben azt gondoltam egyik-másik formáról, hogy teljesen távol vannak a személyiségemtől, a tréning hatására viszont kiderült, hogy inkább csak nem ismertem fel őket, nem voltam bennük tudatos.

  A továbbiakban még néhány új szempontot kaptunk az ellenállás fogalmának értelmezéséhez, definiálásához, melyek a következők voltak.

  Ambivalence – Minden helyzetben több, különböző irányba ható erő jelenik meg. Pl.: Még ha egy szervezet be is hív magának egy tanácsadót, sok mindent meg fog tenni azért, hogy a dolgok változatlanok maradjanak.
  Multiple Realities – Minden helyzetben egyénileg különböző valóságok vannak. Pl.: Nem magunkban, együttesen látjuk az ellenállást, hanem a másikban.
  Energy in another direction – Ha azt érzékeljük, hogy nincsen támogatás afelé, amit mi szeretnénk, akkor az nem azt jelenti, hogy nincs energia a helyzetben, hanem azt, hogy az energia valamilyen más irányba hat. Ezt az energiát magunk felé is tudjuk fordítani.

  Az elméleti tudnivalók zárásánál eljutottunk ahhoz a kérdéshez, ami egy Gestalt kurzus kapcsán mindig elkerülhetetlenül felmerül, nevezetesen hogy mi is az a Gestalt? Hogyan lehet magyarázni, megkülönböztetni más diszciplínáktól? Ehhez kaptam John-tól még egy fontos mondatot, amelynek az volt a lényege, hogy amikor a Gestalt ciklusról, az ellenállásról és a többi Gestalt alapelvről beszélünk, akkor azt valójában annak a célnak az érdekében tesszük, hogy a fejlődés és a tanulás tudatosabbá tudjon válni. Ez a Gestalt módszertan fókusza.

  A tréning első két napján az ellenállást egyéni helyzetekben értelmeztük. Az utolsó napon saját élményű tapasztalatot szerezhettünk arról, hogy miként jelenik meg az ellenállás amikor párral vagy csoporttal dolgozunk. Ennek a munkának számomra a legfontosabb üzenete az volt, hogy ilyenkor az intervenció mindig az adott egységre vonatkozik és nem az egységet alkotó egyénekre külön-külön. Vagyis ha párosnak csak az egyik tagjával dolgozom, akkor is azt tartom szem előtt, hogy az hogyan szolgálja a diád működését. Ugyanígy a párosnak, vagy a nagyobb egységnek egyik tagja sem fontosabb, mint a másik, ők együtt alkotnak egy egészet és a cél az egész jobb működésének támogatása.

  A tréning befejezésének természetesen fontos része volt a lezárás, hiszen a lezárás által tud tudatosulni, hogy mit is tanultam. Nekem a legfontosabb mondat, amit a tréningről elvittem az volt, hogy az ellenállás a kontaktus érdekében történik. Megszerettem ezt a mondatot, mert számomra semlegessé tudott tenni olyan működési formákat, amiket korábban negatív címkével illettem.

  Ezután már csak a zárókör maradt, ami ezúttal nagyon megindító volt. Ebben biztos benne volt az is, hogy 29-en mondtuk el a zárómondatainkat, vagyis bőven volt idő átélni azt, hogy vége van a tréningnek, de az is, hogy nagyon kifejező, érzelemteli lezárások voltak. Jó volt látni, hogy milyen erős hatása van a Gestaltnak, miközben semmi úgymond látványos dolog nem történik 🙂

  “Jókay Rita”

  Ellenállás a szervezetekben

  Az a jó hírünk van, hogy az \’Ellenállás a szervezetekben\’ tréninget nem egy, hanem két, a szakmában ismert és elismert tréner fogja tartani! Az történt ugyanis, hogy – nagy örömünkre – meglepően magas számú jelentkezés érkezett és úgy döntöttünk, hogy változtatunk azért, hogy többen tudjanak/tudjatok részt venni ezen a programon.

  Egyetértésünkkel és lelkesedésünkkel John meghívta Mary Ann Rainey-t, aki szintén egy nemzetközileg elismert Gestalt-os szervezetfejlesztési tanácsadó, és a következő nagy meglepetésünkre: el tud jönni és a mi hívásunkra szívesen jön tanítani. Mary Ann chicagói, széles nemzetközi coaching és tanácsadói tapasztalattal rendelkezik és ő is az IOSD program (nemzetközi szervezetfejlesztési képzés) egyik vezető tanára. Mi nagyon örülünk, hogy ő is eljön hozzánk!

  A tematika változatlan marad, de immár nagyobb csoportban, ami még több lehetőséget ad a téma megtapasztalására.

  A programra így a várólistásokat is tudjuk fogadni és most még van néhány szabad helyünk is. Ha korábban megszólított a program, de valamiért hezitáltál, most itt van még egy lehetőség, illetve ha bárkiről tudtok, akit érdekelhet, kérem adjátok tovább az információt.
  Csatolva találjátok a frissített összefoglalót és a jelentkezési lapot is.

  Kérdés esetén, nyugodtan keressetek.

  További szép hetet!
  Judit, Olivér
  a tréning szervezői

  Összefoglaló
  Jelentkezési lap
  Hallagtói pályázat kiírás
  Hallgatói pályázat pályázati lap

  A 2011-es Gestalt Alapképzésről

  Itt olvashatjátok Gere-Jakó Melinda beszámolóját a 2011-es Gestalt Alapképzésről.

  Egyéni motivációk

  2008 óta erős vágy él bennem, hogy azt az akkor még alig érzékelhető valamit közelebbről lássam, amit Gestalt irányzatnak hívnak. Munkahelyemen számos alkalommal hivatkoztak rá mint fontos és támogató szemléletmód, módszertan szervezetfejlesztői helyzetekben.

  A 2009-2010. évi alapképzésre nem jutottam el, a 2011. évire pedig az eddigi délutánok helyett 8 alkalmas egész napos képzéssort hirdetett meg a Magyar Gestalt Egyesület. A hétvégenként tartott képzések melletti elköteleződésem nem volt egyszerű kisgyermekes anyukaként, de a motivációim erősebbek voltak akkori kételyeimnél.

  A legfontosabb meg nem értéseim (meg nem éléseim) a Gestaltban a következő szavakról szóltak: alak, mintázat, jelenlét, energia. Úgy éreztem, ha ezeket a fogalmakat tisztán látni és érteni fogom, akkor a Gestalt megérkezik majd hozzám.

  A trénerek

  Boros András, Fekete Erika, Goldschmidt Liza, Kis-Tamás Loránd, Molnár Tibor, Sáfrány Kinga, Schmideg Ádám – van, akinek sokat köszönhetek, és van, akinek még többet. Változatos csoportvezetési stílus, változatos módszertanok, konfrontáció és simogatás, csalogató kérdések és egyedi válaszok, kiszámítható utak és sajátos letérők – és legfőképp sok-sok tapasztalat a témában, amit számomra a trénerek képviseltek.

  Minden tréner egy másik oldalát mutatta a Gestalt irányzatnak, nem éreztem azt, hogy ez egy „iskola”, ahonnan valami egységes módszertani eszköztárral jönnek egyre-másra a trénerek, hanem épp ellenkezőleg: egyedi, saját arcok és saját Gestalt-ok jelentek meg a működésükben, kérdéseikben, instrukcióikban.

  Képzés vagy sajátélmény?

  A 8 alkalmas, kéthetente tartott programsorozat egyaránt tartalmazott elméleti tudást és épített a sajátélményen keresztüli tanulási, változási folyamatokra. Utólagosan Gestalt elméleti elemekkel fűszerezett önismereti képzésnek értékelem magamban a folyamatot, amin végigmentem. A képzést végig kísérte a csoporttagok részéről is a kettősség érzése: a képzés és/vagy sajátélmény egymáshoz való viszonyítása, ennek a helyzetnek a nem egyértelmű definiálása a képzés elején.

  Akkor értettem meg valóban a Gestalt irányzat egy-egy elemét, amikor a különféle fogalmakat azonnal sajátélménybe helyezték a trénerek, bár nyilván ez az én tanulási stílusomról is szól. Akkor tudtam a legjobban tanulni, ha a megértés (fogalmak és példák, törvények, ciklus, stb.) mellé megélés (sajátélményű gyakorlat) is kapcsolódott, mert a Gestalt elvont fogalmi rendszere pusztán prezentáción keresztül nehezen emészthető ismeretanyag.

  A négy hónapon át tartó, kéthetes etapokban zajló képzés alatt a képzésen résztvevők csoportja csapattá ért össze, melyben nagy szerepe volt a tanulócsoportok létének (vagy éppen hiányának), a táncnak, a csoportos intenzív sajátélménynek, a jól megválasztott képzési helyszínnek és a strukturált kereteken kívül folytatott találkozóknak is.

  Az 1. és 2. alkalom – Bevezetés a Gestalt világába

  Az Ádám és Loránd által közösen tartott két egynapos alkalom a Gestalt irányzat gyökereiről, a nagy öregekről, az alapfogalmakról, rokonrendszerekről, és ennek megértését támogató kisebb gyakorlatokról szólt. Nekem itt szinte minden gondolat új volt, és közben még a csoport is ismerkedési fázisban volt. Ahogy fél év távlatában emlékszem vissza ezekre az alkalmakra, sokkal inkább színek, illatok, zajok jönnek elő, és az érzés, hogy egy fának még csak a törzsét és vastag ágait látom, és szeretném ezt a fát levelekkel felöltöztetni. Valójában akkor még nem lett élesebb képem a Gestalt-ról, sőt zavarodottság lett úrrá rajtam, ugyanakkor éreztem, hogy nagy gazdagság rejtőzik mögötte, és ez a gazdagság hívogat.

  Ami hamar tisztulni kezdett először, az átél-kívül-belül-értelem-igazság négyese volt, mert egyrészt ismertem másfajta kontextusban, másrészt a gyakorlati példán keresztül a megélés azonnal megértéssé vált. Tetszett, hogy saját szervezeti, tanácsadói tapasztalatairól is gyakran beszélt Loránd úgy, hogy közben a Gestalt fogalmakat dolgoztuk fel. Ez az élményközeliség és egyéb kiegészítő elemek (pl. youtube videó) segítettek az elsőre száraznak tűnő témákat színesebbé tenni.

  1. alkalom – Gestalt-ciklus, hárítók

  Ezen az alkalmon betegség miatt nem vettem részt, ugyanakkor az ellenállási mechanizmusok módfelett érdekeltek – így paradox módon képzési élményem nem volt, viszont feldolgoztam az ezzel kapcsolatos összes elérhető szakirodalmat (internet, angol cikkek, stb.), és ezt a sajátélményű alkalmakon tudtam kamatoztatni. Azóta is az ellenállások tudatos szintre emelése hozott a legtöbb változást a működésemben.

  1. alkalom – Fejlődés, változás

  András hosszú nyitókörrel indította a napot, ahol a résztvevők elvárásainak feltérképezése közben sokat megtudtunk róla: a Gestalthoz való kapcsolódásáról, Virginia Satirhoz fűződő viszonyáról és ennek kapcsán a fejlődés, változás fontosságáról, a tapasztalati tanulás modelljéről. Mire a gyakorlathoz értünk, már kellően magas volt az aktivitási szint, így a hármas összekötözések erős élményeket hoztak mindenkinek saját magáról, másokról, a csoportról.

  A top-dog – under-dog dialógusában olyan egyéni sajátélményű gyakorlatban volt részem, ahol megtapasztaltam, hogy képes vagyok saját magammal úgy beszélgetni, hogy az én-állapotaimat tudatosan elválasztom egymástól, és ütköztetem őket aktuális dilemmám kapcsán. A gyakorlatban akkor nem kaptam választ a kérdésemre, de eggyel közelebb kerültem saját kérdésemhez. Ez sokat segített abban, hogy az efféle tudatosítással milyen helyzetekben támogathatom magamat leginkább.

  1. alkalom – Testtudat

  Ezen az alkalmon nem vettem részt, de a csoporton éreztem következő alkalommal, hogy erős, közös energiákat is adó egynapos táncolásban vettek részt, aminek – későbbi beszámolók alapján megerősítve – gazdag önismereti hozadéka is volt.

  1. alkalom – Csoportos intenzív sajátélmény

  Itt éreztem legerősebben, hogy a trénerek figyelnek arra, hogy mi történik a csoportban, és ezeket a tapasztalatokat megosztják egymással. Liza és Kinga felkészülten érkezett, és olyan témákat hozott a csoportnak az első gyakorlatba feldolgozásra (bizalom/bizalmatlanság, késések/pontosság, tanulócsoportok, örömök/frusztrációk), ami a csoport érzékeny egyensúlyát igencsak megbontotta, és azon normák rendszerét feszegette, amiben amúgy sem volt egyetértés a csoporttagok között. Ez (végre) erős dinamikát hozott a közös működésünkbe. Ezt a dinamikát jól használták a trénerek a délutáni nagycsoportos beszélgetésen, ahol egymásnak visszajelzéseket adtunk úgy, hogy közben megéltük a csoporttagság előnyeit és hátrányát is.

  A rendszerben megélt sajátélmény legerősebb része számomra az volt, hogy az egyéni és csoportos energiák hogyan mozognak egymással párhuzamosan, mit látok ebből, és mi az, amire még jobban figyelnem kell.

  1. alkalom – Egyéni intenzív sajátélmény

  Kinga a nyitókörben beszélt arról, a Gestalt terápiás irányzata hogyan működik a gyakorlatban, mik azok a vezérelvek, amelyek a terapeutát megtámasztják egy folyamatban. Beszélt arról, miért jó az ellenállásokkal dolgozni, hogyan kapcsolódik ez a ciklushoz, a kontaktushoz, hogyan vonják el energiáinkat az unfinished business-ek.

  Sajátélményű gyakorlaton keresztül éltem meg a valódi jelenlét és kontaktus erejét, energiáját, majd az élményeket dolgoztuk fel először párokban, aztán a Kinga által vezetett 10 perces mini terápiás helyzetekben. Felemelő volt látni, hogyan tud egy Gestalt-terapeuta tisztán dolgozni az itt-és-most-ból.

  1. alkalom – Zárás

  A záró alkalmon a csoport újra találkozott trénereivel és közösen, viszonylagos strukturáltság mellett lezártuk a folyamatot. Fontos volt, hogy visszajelzéseket adjunk egymásnak, a trénereknek. Pár tömör gondolattal egyénileg is összegeztük magunk és mások számára azt a tanulási folyamatot, amit a négyhónapos Gestalt Alapképzés jelentett kinek-kinek. A képzés rituális zárása volt a legünnepélyesebb pillanat.

  Esszéírás

  Ádám levélben kért és inspirált minket arra, hogy írjunk egy rövidebb esszét arról, hogyan éltük meg a képzés azon részét, ahol sajátélményű folyamatokban volt részünk. Az esszéírás először erős frusztrációt okozott, majd ahogy haladtam a képzés vége felé, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy van miről írnom, sok minden történt velem, és az esszé megírása tovább fokozta ezeknek megéléseknek és tanulásoknak a tudatos szintre emelését.

  Összegzés

  Sok szinten és sok területen érzek magamban változást a képzés óta: a személyes kapcsolataimban, szervezetfejlesztő munkámban, az élethez való alapviszonyulásomban. Nagyon hasznosnak és tartalmasnak, jól felépített folyamatnak tartom a képzést, és bátran ajánlom mindazoknak, akik szeretnének magukról többet megtudni, miközben egy új szemléletmódot sajátíthatnak el.
  Letölthető verzió: Beszámoló

  Gestalt Est: „A tavasz csak kezdet…”,

  Kérjük, hogy jelezz vissza ha jössz, hogy tudjunk rólad és várhassunk téged!Azt est belépődíjai:

  teljes ár 1200 Ft-

  MaG tagoknak ingyenes,

  SzMT tagoknak 1000 Ft-,

  diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 600 Ft-, Az est időpontja: 2011- március 28- hétfő, este 6 óra-

  Helye: Flow tréningközpont1146- Zichy Géza u- 5- 2-es csengő, földszint 2- Szeretettel várunk!

  Erős Ila az est vezetője,

  Domonyi Évi és Forrai Marcsi a Gestalt Estek szervezői-

  (Elérsz minket az est@gestalt-hu e-mail címen-)

  Akkreditált Gestalt Terápia Képzés 2011-2015

  A képzés felépítése:

  • Évente 8×2 nap, ebből 7×2 nap norvég trénerrel, 1×2 nap vezető nélküli csoport;
  • A harmadik és a negyedik évben 8×4 óra szupervízió
  • 70 óra kötelező saját élményű terápia
  • Kliens terápiás folyamatok vezetése a 3- évtől

  A képzés elvégzéséhez a képzési napokon kívül hozzátartozik:

  • Évente hozzávetőlegesen 1000 oldal angol nyelvű szakirodalom feldolgozása;
  • Évente egy esszé megírása angol nyelven;

   Trénerek, szupervizorok:

  • A képzési napokat a Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei: Daan van Baalen, Svein Johansen, Kristin Austheim, Mette Kjeldahl tartják- (A mellékletben részletes önéletrajz olvasható róluk)
  • A szupervíziós folyamatok tanári gárdája még kialakulóban van- A Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei mellé szándékaink szerint szeretnénk magyar Gestalt terapeutákat is bevonni-

  Tolmácsolás: Az 1- évben a képzési program tolmácsolás mellett zajlik majd- A tapasztalatok és a résztvevők igényei alapján később kerül eldöntésre, hogy a tolmácsolás a további években is folytatódik-e-Csoportlétszám: A minimum csoportlétszám és egyben a képzés elindításának feltétele 15 résztvevő jelentkezése- A csoport maximális létszáma 18 fő- A képzés előfeltétele

  • Felsőfokú diploma – A diplomát helyettesítheti releváns területeken szerzett sok éves munkatapasztalat- Releváns területek közé tartozik: egészségügyi/szociális munka, oktatási/tréning, emberi erőforrás menedzsment tapasztalat, vezetési tanácsadás- A kritérium teljesítését a jelentkezőnek a megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania-
  • Minimum 20 óra Gestalthoz kapcsolódó tapasztalat, ez lehet valamilyen Gestalt alapú tréningen, vagy Gestalt alapú egyéni terápiában való részvétel- A kritérium teljesítését a jelentkezőnek megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania-
  • Angol nyelvtudás – Bár a képzés 1- évében lesz tolmácsolás a programon, a képzés részeként megadott szakirodalom angol nyelvű, feldolgozásához szükséges a megfelelő angol nyelvtudás-
  • A fentieken túl minden jelentkező egy felvételi beszélgetésen vesz részt- A beszélgetés célja a résztvevő előképzettségének, felkészültségének megismerése, esetleges kizáró tényezők feltárása- A beszélgetésekre a jelentkezésekhez igazodva előreláthatólag májusban és augusztus végén kerül sor-


  Kik jelentkezzenek?

  • Gyakorló tanácsadók, pszichológusok, életvezetési tanácsadók, akik módszerspecifikus képzést szeretnének végezni
  • Gyakorló terapeuták, pszichoterapeuták, akik saját eszköztárukat szeretnék bővíteni
  • Olyan szakemberek, akik terápiát és life coachingot akarnak végezni, vagyis a coaching folyamatok munkahelyi irányultsága mellett a magánéletre kiterjedően is támogatni szeretnék az egyén működését-
  • Coachok vagy leendő coachok, akik szélesebb tudásra és mélyebb önismeretre vágynak annál, mint amit az üzleti coaching tanulása és végzése során szereztek-

  Gestalt Képző KözpontA Gestalt Terápia Képzés norvég közreműködői, a Norsk Gestaltinstitutt AS és a Magyar Gestalt Egyesület egy olyan hosszú távú megállapodást írt alá, mely célul tűzi ki, hogy a Gestalt Terápia Képzés magyar nyelven is elérhető legyen- A mostani képzés résztvevőinek a tervek szerint hosszabb távon lehetősége lesz arra, hogy az oktatói munkába is bekapcsolódjanak-Időpontok az 1- évben

  • 2011- szeptember 16-17-18
  • 2011- október 14-15-16
  • 2011- december 2-3-4
  • 2012- január 14-15 (vezető nélküli csoport)
  • 2012- február 17-18-19
  • 2012- március 23-24-25
  • 2012- május 4-5-6
  • 2012- június 1-2-3

  Egy-egy 2 napos képzési alkalom menete

  • Péntek: 15:45 – 21:00
  • Szombat: 9:00 – 20:30
  • Vasárnap: 9:00 – 15:30

  A képzés helyszíne: New Code Oktatóközpont-1063, Budapest, Munkácsy u- 27- I- emelet 3-Árak, kedvezmények:

   

  * Ha a jelentkezés május 10 -ig megtörténik

  Ha a jelentkezés május 10-e után történik

  MaG tagoknak

   

   

  Egyösszegű befizetés esetén

  700-000 + 25% áfa

  735-000 + 25% áfa

  Részletfizetés esetén

   

   

  1- részlet (aug  01–ig)

  300-000 + 25% áfa

  300-000 + 25% áfa

  2- részlet (november 15-ig)

  235-000 + 25% áfa

  270-000 + 25% áfa

  3- részlet (február 01-ig)

  200-000 + 25% áfa

  200-000 + 25 % áfa

  Nem MaG tagoknak

   

   

  Egyösszegű befizetés esetén

  735-000 + 25% áfa

  770-000 + 25% áfa

  Részletfizetés esetén

   

   

  1- részlet (szept- 15-ig)

  300-000 + 25% áfa

  300-000 + 25% áfa

  2- részlet (november 15-ig)

  270-000 + 25% áfa

  300-000 + 25% áfa

  3- részlet (február 01-ig)

  200-000 + 25 % áfa

  200-000 + 25 % áfa

  Letölthető dokumentumok:          Tematika          Jelentkezési lap           GYIKAddig is amennyiben:

  • szeretnél jelentkezni a képzésre
  • érdeklődsz, mert valószínűleg jelentkeznél
  • orvos, pszichológus vagy pszichoterapeuta vagy és szeretnél fejlődni, bővíteni az eszköztáradat
  • Coach, gyakorló tanácsadó, vagy életvezetési tanácsadó vagy  szélesebb tudásra és mélyebb önismeretre vágynál annál, mint amit az üzleti coaching tanulása és végzése során szereztél
  • csak egyszerűen kíváncsi vagy, hogy mi ez

  akkor érdeklődj  a  terapiakepzes@gestalt-hu címen vagy telefonon a 06/30-268-8477 telefonszámon Földi Miklósnál-És hogy ne menj el élmények nélkül amennyiben érdekel, olvasd el  néhány  a 2010-ben sikerrel elindult képzésben jelenleg résztvevő élményét, hogy miért választotta a gestaltot-Izgalmasnak láttam a 4 éves programot, szerettem volna a Gestaltról, Gestaltosan többet tanulni-Arra gondoltam, hogy jó dolog 1- évfolyamnak lenni bármilyen képzésen-Gondolkodom, hogy a későbbiekben tanítsam is a Gestaltot (akár magát ezt a képzést) – előbbihez jól jön, utóbbihoz elengedhetetlen ez a képzés-„Szeretem a Gestalt megközelítést, mert nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hiteles szervezetfejlesztô tanácsadónak érezzem magam- Ezzel a képzéssel most lehetôséget látok arra, hogy rendszerezve tanulhassam meg a Gestalt elmélet elemeit és késôbb a terápiás munka módszertanát-” 

  Gestalt Alapképzés 2011

  Erről szól a Gestalt: tudni nevetni, amikor örülök, és sírni, amikor szomorú vagyok- Gyere, és nyerj betekintést a Gestalt érdekes világába, lásd, mi az, ami miatt hazánkban is egyre többen nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a tanácsadás, a szervezetfejlesztés, a mentálhigiénés munka területén, vagy éppen a saját életükben-

  A Magyar Gestalt Egyesület 2007-ben tartotta első alapképzését- Eddig négy csoport végezte el, több mint 60 ember- A tréneri gárdát a legkiválóbb hazai gestaltos szakemberek alkotják, akik rendszeresen találkoznak, hogy tovább fejlesszék a képzést- Olyan nívós tréninget akarnak létrehozni, amely tükrözi közös szemléletüket, ugyanakkor megtartja mindegyikük egyéni nézőpontját- A képzés arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a megértést és a tapasztalatot- A legelső alkalom hosszabb a többinél, hogy legyen idő megismerkedni egymással, a trénerekkel és a játékszabályokkal- Az első rész blokkjai lépcsőzetesen épülnek egymásra, és a Gestalt alapfogalmait mutatják be- A második rész blokkjai erre alapozva egy-egy kiemelt területre fókuszálnak- A harmadik rész blokkjainak középpontjában a sajátélmény áll, először egyéni, majd csoportos szinten- Végül következik a tréning összefoglalása, lezárása-

  Ha részt veszel, tanulásodat több tényező fogja segíteni- A képzés elejétől része leszel egy kisebb támogató csoportnak, amely végigkíséri az egész képzést- A sajátélményű blokkok után esszét írsz, amelyben az átélteket dolgozod fel a tanult fogalmak segítségével- Erről a támogatócsoportod tagjaitól kapsz visszajelzést-

  A képzés trénerei:Boros András, Fekete Erika, Goldschmidt Liza, Kis-Tamás Loránd, Molnár Tibor, Sáfrány Kinga, Schmideg Ádám- 1- rész (2 alkalom)

  • A pszichoanalízis, behaviourizmus és a humanisztikus pszichológia hármasa
  • A gestalt forrásai: alaklélektan, Gestalt-terápia, Gestalt mint életszemlélet
  • Alapvető polaritások, Itt és most

  2- rész (3 alkalom)

  • Gestalt-ciklus, elhárító mechanizmusok
  • Fejlődés, változás
  • Testtudat

  3- rész (2 alkalom)

  • Egyéni intenzív sajátélmény
  • Rendszerben megélt intenzív sajátélmény

  4- rész (1 alkalom)

  • Összefoglalás, zárás

  A képzés időpontjai:

  • 2011- január 7- Évnyitó
  • 2011- január 8- Freudtól a Szultán nevű csimpánzig
  • 2011- január 22- Elől és hátul, itt és most
  • 2011- február 5- Gestalt ciklus és elhárító mechanizmusok
  • 2011- február 19- Fejlődés-tanulás
  • 2011- március 5- Testtudat
  • 2011- március 19- Egyéni intenzív élmény
  • 2011- április 2- Rendszerben megélt intenzív élmény
  • 2011- április 16- Zárás

  Egy-egy alkalom idén 6 órás, plusz a szünetek-9-30-tól 17-00-igA képzés helyszíne:VI- kerület Benczúr utca 28-

  Részletfizetési lehetőség!

  Ezzel kapcsolatos további információt a lenti elérhetőségeken kaphatsz-A Magyar Gestalt Egyesületnél idén is lehetőség van támogatás igénylésére is- A pályázat leadási határideje: 2010- december 6- A képzés alapdíja: 150 000 Ft, amihez jelentős kedvezményeket lehet igénybe venni: amennyiben november 30-ig jelentkezel, a képzés díja 140 000 Ft

  Ha a jelentkezés Nov- 30-ig Nov- 30-tól
  Alapdíj: 140 000 + Áfa 150 000 + Áfa
  MaG tagoknak (20%): 112 000 + Áfa 120 000 + Áfa
  Diákoknak (20%): 112 000 + Áfa 120 000 + Áfa
  SZMT tagoknak (10%): 126 000 + Áfa 138 000 +Áfa

  Jelentkezési határidő: 2011- január 3-

  Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet- A képzés január első hetében indul és kéthetente, szombati napokon kerül megtartásra-

  Bővebb információért lépj velünk kapcsolatba a beatrix-szeman@gestalt-hu e-mail címen, vagy a (+3620) 34-123-14-es telefonszámon-Letölthető dokumentumok:

  Tanárok bemutatkozó anyagai (folyamatosan frissül):Boros András:/Számomra az élet lényegében egy keresés, és a Gestalt az a mód, ahogy igyekszem eközben megismerni és megérteni a világot és benne magamat- Ezt az utat egy nagyon intenzív, őszinte és valóságos útnak élem meg- Azt tapasztalom, hogy minél inkább megtanulom „venni”, mi zajlik bennem és körülöttem, annál inkább kerül a kezembe a lehetőség, hogy a saját életemet én kormányozzam-Több mint két évtizede foglalkozom emberekkel, szervezetekkel, csoportokkal és egyénekkel, és ez az időszak csak megerősítette bennem, hogy bár nem könnyű, de mégis sok embernek vonzó ez a valós lehetőségeket teremtő út- Azért, mert azt érzik, hogy egyre bátrabban választják magukat, élik azt az életet, ami nekik jó, és eközben a kapcsolataik őszintébbek, mélyebbek és emberibbek lesznek- Ebben a képzésben azért veszek részt, mert számomra öröm másokat támogatni ezen az úton-  Fekete Erika/21 éve dolgozom az üzleti életben, humán erőforrás területen, ebből 15 éve vezetőként- A változások kezelése, legyen az egyéni vagy szervezeti, a mindennapjaim része- Jelenleg egy globális nagyvállalat képzési és fejlesztési vezetője vagyok, ahol trénerként is sok fejlesztő programot, vezetői workshopot tartok- A első magyarországi humanisztikus, integratív és Gestalt terapeuta képzés négy éve során ismerkedtem meg mélyebben a Gestalt terápiával és coachinggal, melynek előnyeit először saját magam és anyai szerepem mélyebb megismerésében éreztem, választásaim tudatosításában, és azóta sikerrel alkalmazom a vezetőtársaimmal, kollégáimmal való együttműködésben is- Az életem harmóniájához hozzátartozik a tánc, a mozgás, jóga és spirituális fejlődés is- 5 éve táncolok szabad táncokat, a legjobb külföldi mesterekről tanulva a mozgás és tánc általi testtudat fejlesztést- Rendszeresen vezetek transztánc rituálékat és élőzenés gyógyító táncokat- Számomra a tánc egy spirituális gyakorlat, a jelen-léthez vezető gyógyító ösvény- A tánc, csakúgy mint a Gestalt, belső utazás a forráshoz, hogy visszaszerezzük azt a velünk született jogot, hogy a testünkben legyünk, hogy spontán, szenvedélyes, lelkileg és érzékeinkben is élettel teli lények lehessünk-

  Goldschmidt Liza:/A lelkünk működését nagyon sok tényező befolyásolja- Figyelünk a külső és belső ingerekre, érzékelünk, érzünk, gondolkodunk, és cselekszünk- Munkámban ebből az alaphelyzetből indulok ki, és ezzel együtt tulajdonítok nagy jelentőséget az interaktivitásnak is- Mi az élményünk egymásról és hogyan lépünk kapcsolatba egymással? Vagyis, mi történik velem, veled és mindez hogyan hat kettőnk kapcsolatára? Kapcsolatainkban sérülünk és a terápiasorán gyógyulni is a kettőnk viszonyán keresztül lehet, hiszen ott van mód arra, hogy új viselkedési mintákat kipróbálhassuk- A képzés során lehetőséget szeretnék adni, hogy ezt megtapasztaljuk-

  Pszichológus vagyok, tanítok egy üzleti egyetemen, multinacionális cégeknél személyiségfejlesztő tréningeket tartok, valamint felsővezetőket coacholok-

  Élvezem azt a szabadságot, amit magamnak megteremtettem azzal a tudással, amit szereztem- Ebben a Gestalt szemlélete erős támogatást ad-Kis-Tamás Lóránd/Hivatásomat tekintve pszichológus vagyok, embereket, csoportokat és szervezeteket fejlesztek a Corporate Values (CoVa) Kft- tanácsadójaként- Főbb munkatevékenységeim közé tartozik az egyéni vezetésfejlesztés (coaching), a komplex szervezetfejlesztési tanácsadás (soft és hard), tréningek megszervezése és tartása- Próbálom a maguk összetettségében „látni” a jelenségeket, minél inkább benne lenni a jelenben, szenvedéllyel, de mégis értékek és elvek mentén tenni azt, ami éppen a dolgom- Ehhez segítenek hozzá a munkán kívüli, de az életvitelemet dominánsan átható tevékenységek: a harcművészet (Jiu-jitsu) és a latin táncok (mambo és salsa)-Sáfrány Kinga:/Pszichológia szakon keveset hallottam a Gestaltról- Hogy magyarra Alaklélektannak fordították, s a 60-as évek percepció-kutatásaira épül- Ám hogy ez egy olyan látásmódot hozott létre, amely képes volt alapjaiban újradefiniálni a terápiás kapcsolat értelmét, arról semmit- Ezt 10 éve a kaliforniai Esalen központban tapasztaltam meg először- Azóta tanulom, tanítom, élem- Gestalt terapeutaként és szervezeti tanácsadóként- Valamint egyszerű, hétköznapi emberként-

  Ezt a képzést ajánlom annak, akit érdekel a jelenlét ereje és tisztasága- Aki nyitott a tanulásra, a kísérletezésre és a paradoxonok megélésére- Aki érti és vágyja Gaugain bátorságát, mikor azt mondja ”Behúnyom a szemeimet, mivel látni akarok”- A tavalyi alapképzés résztvevőitől sok hasznos visszajelzést kaptunk- Így idén külön hangsúlyt fektettünk a különböző témák egymáshoz való kapcsolódására- Gestaltosan mondva: rész és egész viszonyára- A tematikai kereteken belül pedig majd természetesen arra megyünk, amerre a figyelmünk, energiánk, érdeklődésünk visz- Szerintem izgalmas út áll előttünk- Kalandra fel!Schmideg ÁdámSchmidegSchmidegTöbb mint tíz éve kezdődött a viszonyom a Gestalttal- Eleinte csak flörtöltünk egymással- A többi tréner zömével együtt elvégeztem az első magyarországi humanisztikus, integratív és Gestalt terapeuta képzést- Terápiás és szervezetfejlesztési munkákban próbálgattam a Gestaltot, majd az utóbbi években viszonyunk egyre komolyabbra fordult, és közel egy éve az Egyesület elnöke lettem-Ebben a megközelítésben számos dolog izgat, ebből most a három legfontosabbat mondom el- Először: hogyan lehet egy egyesületet gestaltos alapokon működtetni, vezetni- Másodszor: hogyan használhatják ezt a módszert azok is, akik nem terapeuták vagy szervezetfejlesztők, coach-ok- Harmadszor: hogyan lehet átadni másoknak egy ennyire élményekre épülő, nem kognitív megközelítést-

  Gestalt Est: Mi is az a Gestalt?

  Az Esthez van a tarsolyunkban jópár kurzusnyi tapasztalat a Gestaltról, különböző emberektől tanultunk különböző országokban, témákban és fókuszokkal- Azt kezdtük el keresni, hogy ezekben mi a közös, mi az, ami összeköti őket, mi az a néhány fontos alapvetés, ami meghatározza a Gestalt megközelítést-Az a szándékunk, hogy elinduljunk egy konkrétabb Gestaltos értelmezés és definíció felé-   Az Esten arra számíthatsz, hogy elmondjuk, hol tartunk ebben most, szerintünk mi az a Gestalt, és ennek kapcsán beszélgetünk és tapasztalunk veletek közösen-”Kérjük, hogy jelezz vissza nekünk, a szervezőknek, ha jössz, hogy tudjunk rólad és várhassunk téged!Azt est belépődíjai:

  • teljes ár 1200 Ft-
  • MaG tagoknak ingyenes,
  • SzMT tagoknak 1000 Ft-,
  • diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 600 Ft-,

  Szeretettel várunk!   Jókay Rita és Bozsogi Dia az est vezetői, Domonyi Évi és Forrai Marcsi a Gestalt Estek szervezői 

  Akkreditált Gestalt Terapeuta képzés – 2010-2014

  A Magyar Gestalt Egyesület (http://www.gestalt.hu) szervezésében 2010 őszétől Gestalt Terapeuta képzést indul. A képzés norvég trénerek közreműködésével a Norsk Gestaltinstitutt AS (http://www.gestalt.no) programja szerint történik. A képzés az EAGT (Europian Association for Gestalt Therapyhttp://www.eagt.org) és az EAP (European Association for Psychotherapy) által akkreditált.

  A képzés felépítése:

  • Évente 8×2 nap, ebből 7×2 nap norvég trénerrel, 1×2 nap vezető nélküli csoport;
  • A harmadik és a negyedik évben 8×4 óra szupervízió
  • 70 óra kötelező saját élményű terápia
  • Kliens terápiás folyamatok vezetése a 3. évtől

  A képzés elvégzéséhez a képzési napokon kívül hozzátartozik:

  • Évente hozzávetőlegesen 1000 oldal angol nyelvű szakirodalom feldolgozása;
  • Évente egy esszé megírása angol nyelven;

  Trénerek, szupervizorok:

  • A képzési napokat a Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei: Daan van Baalen, Svein Johansen, Kristin Austheim, Mette Kjeldahl tartják. (A mellékletben részletes önéletrajz olvasható róluk)
  • A szupervíziós folyamatok tanári gárdája még kialakulóban van. A Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei mellé szándékaink szerint szeretnénk magyar Gestalt terapeutákat is bevonni.


  Tolmácsolás:

  Az 1. évben a képzési program tolmácsolás mellett zajlik majd. A tapasztalatok és a résztvevők igényei alapján később kerül eldöntésre, hogy a tolmácsolás a további években is folytatódik-e.

  Csoportlétszám:

  A minimum csoportlétszám és egyben a képzés elindításának feltétele 15 résztvevő jelentkezése. A csoport maximális létszáma 18 fő.

  A képzés előfeltétele

  • Felsőfokú diploma – A diplomát helyettesítheti releváns területeken szerzett sok éves munkatapasztalat. Releváns területek közé tartozik: egészségügyi/szociális munka, oktatási/tréning, emberi erőforrás menedzsment tapasztalat, vezetési tanácsadás. A kritérium teljesítését a jelentkezőnek a megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania.
  • Minimum 20 óra Gestalthoz kapcsolódó tapasztalat, ez lehet valamilyen Gestalt alapú tréningen, vagy Gestalt alapú egyéni terápiában való részvétel. A kritérium teljesítését a jelentkezőnek megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania.
  • Angol nyelvtudás – Bár a képzés 1. évében lesz tolmácsolás a programon, a képzés részeként megadott szakirodalom angol nyelvű, feldolgozásához szükséges a megfelelő angol nyelvtudás.
  • A fentieken túl minden jelentkező egy felvételi beszélgetésen vesz részt. A beszélgetés célja a résztvevő előképzettségének, felkészültségének megismerése, esetleges kizáró tényezők feltárása. A beszélgetésekre a jelentkezésekhez igazodva előreláthatólag májusban és augusztus végén kerül sor.


  Kik jelentkezzenek?

  • Gyakorló tanácsadók, pszichológusok, életvezetési tanácsadók, akik módszerspecifikus képzést szeretnének végezni
  • Gyakorló terapeuták, pszichoterapeuták, akik saját eszköztárukat szeretnék bővíteni
  • Olyan szakemberek, akik terápiát és life coachingot akarnak végezni, vagyis a coaching folyamatok munkahelyi irányultsága mellett a magánéletre kiterjedően is támogatni szeretnék az egyén működését.
  • Coachok vagy leendő coachok, akik szélesebb tudásra és mélyebb önismeretre vágynak annál, mint amit az üzleti coaching tanulása és végzése során szereztek.

  Gestalt Képző Központ

  A Gestalt Terapeuta Képzés norvég közreműködői, a Norsk Gestaltinstitutt AS és a Magyar Gestalt Egyesület egy olyan hosszú távú megállapodást írt alá, mely célul tűzi ki, hogy a Gestalt Terapeuta Képzés magyar nyelven is elérhető legyen. A mostani képzés résztvevőinek a tervek szerint hosszabb távon lehetősége lesz arra, hogy az oktatói munkába is bekapcsolódjanak.

  Időpontok az 1. évben

  • 2010. október 1-2-3
  • 2010. november 12-13-14
  • 2010. december 10-11-12
  • 2011. január 22-23 (vezető nélküli csoport)
  • 2011. február 18-19-20
  • 2011. március 25-26-27
  • 2011. május 6-7-8
  • 2011. június 3-4-5

  Időpontok a 2. évben

  • 2011. szeptember 2-3-4
  • 2011. október 28-29-30
  • 2011. december 9-10-11
  • 2012. január 7-8 (vezető nélküli csoport)
  • 2012. február 3-4-5
  • 2012. március 2-3-4
  • 2012. április 13-14-15
  • 2012. május 18-19-20
  Időpontok a 3. évben
  • 2012. szeptember 7-8-9
  • 2012. október 19-20-21
  • 2012. december 7-8-9
  • 2013. január 5-6
  • 2013. február 8-9-10
  • 2013. március 8-9-10
  • 2013. április 19-20-21
  • 2013. május 24-25-26

  Időpontok a 4. évben

  • 2013. szeptember 6-7-8.
  • 2013. október 18-19-20.
  • 2013. november 15-16-17.
  • 2013. december 13-14-15.
  • 2014. január 18-19.
  • 2014. február 7-8-9.
  • 2014. április 4-5-6.
  • 2014. május 17-18.
  • 2014. június 14-15.

  Egy-egy 2 napos képzési alkalom menete

  • Péntek: 15:45 – 21:00
  • Szombat: 9:00 – 20:30
  • Vasárnap: 9:00 – 15:30

  A képzés helyszíne:

  szervezés alatt

  Részvételi díj:

  A képzés díja és a kedvezmények a képzés első évére vonatkozóan az alábbiak:

   

  képzés 1. évére vonatkozóan

  képzés 2. 3. és 4. évére vonatkozóan

  MaG tagoknak

  Egyösszegű befizetés esetén

  735.000 + 25% áfa

  665.000 + áfa

  Részletfizetés esetén

  részlet (aug 25-ig) 200.000 + áfa
  részlet (szept. 15-ig, majd okt 15-ig)

  400.000 + 25% áfa

  200.000 + áfa

  részlet (január 31-ig)

  370.000 + 25% áfa

  300.000 + áfa

  Nem MaG tagoknak

  Egyösszegű befizetés esetén

  770.000 + 25% áfa

  700.000 + áfa

  Részletfizetés esetén

   részlet (aug 25-ig) 200.000 + áfa
   részlet (szept. 15-ig, majd okt 15-ig)

  400.000 + 25% áfa

  200.000 + áfa

   részlet (január 31-ig)

  400.000 + 25% áfa

  335.000 + áfa

   

  • Mivel a részvételi díj jelentős része EUR alapú költség, ezért a HUF-EUR árfolyam jelentősebb +/- 5%-os változása esetén a részvételi díj korrigálásának jogát fenntartjuk.
  • A résztvevők jelentkezése 70.000 Ft előleg befizetése mellett válik véglegessé.

  Ösztöndíj:

  Lehetőség van ösztöndíjra pályázni – a Magyar Gestalt Egyesület 1 fő részvételét támogatja –, ennek feltételeiről Sz. Fekete Éva ad felvilágosítást. Érdeklődni a feva KUKAC creanova PONT hu e-mail címen lehet.

  Elérhetőség:

  A képzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű kérdéssel Jókay Ritát lehet keresni a 30/560-5584-es telefonszámon vagy az r PONT jokay KUKAC odpartner PONT hu e-mail címen.

  Letölthető dokumentumok:


  Melléklet: A tanárok rövid bemutatása

  Daan van Baalen
  Daan was a founding member of Norwegian Gestaltinstitutt in 1986, and is currently co-owner of NGI AS. He is principal and has professional responsibility, and in addition gestalt therapist, supervisor and teacher at the institute. He holds the European Certificate of Psychotherapy (ECP).

  Daan is an MD (1971 in the Netherlands), gestalt therapist (1975 in the Netherlands), Group Analyst (1983) and psycho-therapist (1981 in London). He has 10 years experience in general practice as a physician and psychotherapist. From 1987 he worked with the research project “Cancer and Psychotherapy” at Erasmus University, Rotterdam, where he among other things had psychotherapeutic work with chronically ill patients. In the period of 1979 to 1995 he was director and teacher at the Hollandsk-Belgian Gestaltinstitutt Multi-di-Mens.

  Svein Johansen
  Svein is co-owner of NGI AS. He is toxicologist with work experience in cancer and environmental research. In 1990 he graduated as a gestalt and psycho-therapist. In addition to many years of full-time practice as gestalt therapist he has been a teacher and supervisor since 1994. Svein is a member of EAGT and EAP, and has long experience working with the group, couples and individual therapy.In addition to therapist education, he has 3-year continuing education from the multi-di-While in the Netherlands, education in bioenergy and transactional analysis (TA), and was apprenticed to Joseph Zinker and Miriam and Erving Polster. In 2004 he completed his MSc in Gestalt Psychotherapy at the University of Derby, UK.

  Kristin Austheim
  Kristin is a gestalt therapist and a teacher at NGI’s therapist training and coaching / organizational development program. She is also a part-time student in a Master program in value-based management. Kristin is interested in self-management, employment issues and leadership development. “Coaching as a tool is something I’m passionate about.”

  Mette Kjeldahl
  Mette is a gestalt therapist and a teacher at NGI’s therapist training and coaching / organizational development program. She has many years experience working in schools, mainly special educational work with multicultural children with emotional problems. Since 1995 she has run her own practice as a therapist. Mette has also worked as a supervisor at NGI since 1998.She has also held several business courses and offers coaching and consulting services in connection with the change processes in companies.

   

  EAGT (European Association for Gestalt Therapy ) éves közgyűlése 2010

  Múlt héten a MaG delegáltjaként Berlinben jártam, az EAGT (European Association for Gestalt Therapy – http://www.eagt.org) éves közgyűlésén (AGM = Annual General Meeting  http://www.eagt.org/bulletin_board.htm).

  Azért hívtak meg ide minket, mert éppen folyamatban van a MaG belépése az EAGT-be – rövidesen beadjuk a jelentkezésünket, hogy NOGT-k legyünk (National Organization for Gestalt Therapy) – ez az a szervezet, amit az EAGT elismer olyannak, ami az adott országban képviseli a Gestalt terápiát (amolyan ernyőszervezetként) – na ezek szeretnénk mi lenni Magyarországon.

  Az EAGT-nek olyan 600+ tagja van, ebből 60-an voltak ott – és nagyon vicces volt, hogy szavazni úgy lehetett a napirendekről, hogy kül. színű papírokon voltak számok aszerint, hogy hány szavazatuk volt (1-6ig), és azt tartották a magasba, a szavazatszámláló ember meg összeadta 🙂 Nekünk még nem volt szavazati jogunk – na de majd jövőre!

  Csatoltam két képet, az egyiken a vezetőség látszik, a másik a jelenlévő tagságot mutatja – aki szemfüles, kiszúrhatja Daant, aki a terápia tréningen fog tanítani.

  Ez volt az első alkalom, hogy magyar résztvevő volt bármilyen EAGT rendezvényen – vittem is egy adag konyakos meggyet ezt megünnepelni (igyekeztem jó benyomást tenni így első alkalommal). Volt, aki életében először találkozott magyarral.. És nagyon szívesen jönnének Magyarországra, szóval még az is felmerült, hogy jövőre lehetne itt az AGM.

  Amiért kimentem, sikerült teljesíteni: megismerkedtem az NOGT bizottság elnökével és az etikai bizottság elnökével is, és most már sokkal tisztább, minek is kell megfelelnünk, hogy tudjunk csatlakozni. Pl. lesz majd etikai bizottságunk és panaszkezelési eljárásunk is.

  Aztán este kezdődött az EAGT konferenciája (http://www.gestalt2010.eu/eng/vorwort.html), 630 résztvevővel.. Bár nem voltam regisztrálva, belógtam a nyitásra, mert kíváncsi voltam a hangulatára.. sose voltam még ekkora konferencián. A megnyitót is, de utána a büfét még jobban élveztem, lehetett smúzolni régi ismerősökkel és újakkal megismerkedni. Sokan üdvözölnek minket-titeket, és gratulálnak a terápia képzésünkhöz: Jan Standaert, Arye és Yaacov, Joe Melnick, Seán Gaffney, Daan..

  Írtam képeslapot is nektek, azt is csatoltam – ma már meg is érkezett 🙂

  Üdv,
  Dia

  Kávéházi beszélgetés a Gestaltról

  • Mi is az a Gestalt?
  • Mit jelent számodra a Gestalt?
  • Mit hozott neked egyik vagy másik képzés?
  • Kinek ajánlanád a képzéseket?

  és ehhez hasonlókat— Van kedved eljönni? —és  mesélni arról, amit a Gestalt neked jelent?—és  felidézni újra magad számára is, amit a Gestalttal kapcsolatban eddig tanultál?—és  figyelni kíváncsian, hogy mások mire kíváncsiak?—és  tanulni a Gestaltról mások tapasztalatainak megismerésével? Szeretnélek invitálni, hogy gyertek egy páran, ne túl sokan :) Ha szeretnél ott lenni, akkor légyszi jelezz vissza! Nekünk jó, ha tudjuk, hogy jössz, de szívesen látunk akkor is, ha nem tudunk róla előre-  Kávéházi Beszélgetés lesz a Gestaltról szeptember 6-án délután 4 órától-A Kávéházi Beszélgetésen gestaltos képzések oktatóival, volt diákokkal, Gestalt megközelítésben dolgozó tanácsadókkal, trénerekkel, coach-okkal lehet találkozni- Témák, amiknek szerintünk helye van—

  • Tudod-e, hogy mi az a Gestalt?
  • Tudod-e, hogy használják coachingban, szervezetfejlesztésben, terápiában?
  • Érdekel-e, hogy kik a tanárok és mit tanítanak?
  • Szeretnéd-e tudni, hogy melyik képzést kinek ajánljuk?
  • Érdekel-e, hogy korábbi Gestaltos képzések diákjai milyen tapasztalatokkal gazdagodtak?
  • Szeretsz a jelenben lenni, bízol a folyamat erejében, kíváncsi vagy arra, hogy hogyan hatnak rád a környezetedben lévő emberek és események?

  Ősszel, illetve a jövő év folyamán induló képzések:

  •       Gestalt Terápia Képzés
  •       Flow Coaching School
  •       Gestalt Alapképzés
  •       Ellenállás tréning

  Egy ajánlás, ami kedvet csinálhat neked—„A szupervíziós képzés után jó pár évvel belevágtam egy gestaltos szervezetfejlesztői kurzusba, és nem bántam meg, sőt! A Gestalt új szempontokat hozott például néhány régről ismert témákhoz, mint a jelenlét, a határtartás, a konfrontáció, a rendszerszemlélet vagy a fejlesztő és az ügyfél együttjátszása- Tovább élesítette a figyelmemet kifelé és magam felé is, azaz az aktuális szakmai és életvezetési kérdéseimen való munkában is támogat, mint minden rendes szakmai képzés- Ajánlom a Gestaltot, és mint minden képzésnél, nézd meg a tanárokat!” Császár Csaba, od partnerLetölthető:A szép, új ajánlót a Gestalt Terápia Képzésről- pdfA Flow Coaching School képzésről pedig itt olvashattokhttp://www-anima-racio-hu/?show=flow_coaching_school_php A helyszín—Még szervezés alatt- Ha jelzed részvételed, akkor megírjuk neked, amint véglegesedik- Ha a Kávéházi Beszélgetéssel vagy bármelyik képzéssel kapcsolatban előzetesen kérdésed van, akkor Jókay Ritát keresheted, 30/560-5584-es számon vagy írhatsz a terapiakepzes@gestalt-hu címre-Ádám

  Gestalt Terapeuta Képzés

  Nemzetközi kapcsolatainkban körbekérdeztünk, és elég sok ajánlkozás és javaslat érkezett- A norvég kapcsolat (Daan van Baalen – Norsk Gestaltinstitutt AS) és főiskolai szintű terapeuta képzése igérkezett a legmegnyugtatóbbnak, mivel

  • az ő négyéves képzésüket akkreditálta az EAGT (European Association of Gestalt Therapy – http://www-eagt-org) és az EAP (European Association for Psychotherapy);
  • már Prágában lefolytatták a 90-es években, igy van külföldi képzés-tapasztalatuk;
  • Daannak poziciója volt az EAGT-nél és van az EAP-nél, így mindent tudnak, amit az elfogadáshoz tudni kell;
  • Norvégiában is az volt a helyzet korábban, mint most Magyarországon, hogy az önálló (pszichológusi vagy pszichiáteri előképzettséghez nem kötött) terapeuta képzés nem volt elfogadott, igy erről is van tapasztalatuk-

  Amit már most jó tudni a tréningről:

  • 2010 őszén tervezzük elinditani;
  • négyéves képzés, nyolcszor két nap évente, ebben hétszer két hétvégi nap norvég trénerrel, egyszer két nap vezető nélküli csoport;
  • harmadik évtől szupervizió is, ez valószínűleg a korábbi, Bernd Leygraf által vezetett terápia tréningen végzettek fogják csinálni;
  • évente 1000 oldal megadott szakirodalom angol nyelven;
  • évente esszé angol nyelven;
  • kötelező terápiába járás;
  • várhatóan az első csoportban végzettek közül kerülnek ki a későbbi magyar trénerek;
  • a csoport 15-18 fő létszám lesz-

  Költségszámitásokat végeztünk, és a kötelező irodalom fordítása olyan összegbe kerül, amit nem tud az egyesület meg-, ill- előfinanszirozni, ezért olyanoknak fogjuk a képzést meghirdetni, akik olvasnak angolul- Azt még nem döntöttük el, hogy tolmácsolással vagy anélkül fog zajlani a képzés- A képzéssel kapcsolatosan érdeklődni a gestalt KUKAC gestalt PONT hu e-mail címen lehet-

  Speciális Gestalt Est André Moreau-val

  Az est időpontja: 2010- június 11- péntek 17-19 óraHelyszín: Flow Tréningközpont, XIV-, Zichy Géza utca 5- (2-es kapucsengő, fsz- 2-)Az Est angolról vagy franciáról magyarra tolmácsolással zajlik-Rövid kedvcsináló:The map is not the territory-The territory is the real- The map is the reality: what we think that we see: part of it comes from the past- Another part comes from the real: what it is here and now- What comes from the past is introjection that we project on the real- So we see what we believe-When we project something, we feel something, what we call the transference- During the lecture, we will do a lot of exercises to understand that, when we are in relation with somebody, we project and we transfer all the time, but we don’t always know that we do that- In the workshop, we amplify that-Dr André Moreau, BelgiumAzt est belépődíjai:

  • teljes ár 1200 Ft-
  • MaG tagoknak ingyenes,
  • SzMT tagoknak 1000 Ft-,
  • diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 600 Ft-,

  Gestalt Est: A feltáró és irányító kérdezés művészete,

  „A feltáró és irányító kérdezés művészete:
  Azt a folyamatot jelöli, amelyben a nyelv felszíni szerkezetét megfigyelve pontosíttatjuk, vagy bővíttetjük az információt. A változáshoz sokszor elegendő az önkorlátozásokkal való szembenézés, máskor az irányok megváltoztatása. Az NLP első modellje a Meta-model volt, melyet oly sokszor azonosítanak a direkt kommunikálás eszközeként. Természetesen az is és még oly sok minden más: sokszor a megértés eszköze, az irányváltás eszköze, a jó minőségű információ gyűjtés és adás eszköze, illetve a strukturált kérdezés eszköze is…

  A Meta-model-t Fritz Perls és Virginia Satir munkájának, rendkívüli eredményeinek modellezését követően tárta Grinder és Bandler elénk még 1974-ben. Máig az egyik alapeszköz.
  Az alkalom témái:
  •       A Meta-model, mint egy nagyon hatékony és erőteljes kommunikációs eszköz.
  •       Hogyan töröljük, torzítjuk és általánosítjuk szubjektív valóságainkat?
  •       Hogyan tudjuk egy állítás, szóbeli megnyilvánulás, viselkedés vagy magatartás értelmezését megváltoztatni?
  •       Milyen egyszerű is irányba fordulni…
   
  Az est egy bemutató, előadás és játék 18-20.30 között.”

  Azt est belépődíjai:

  • teljes ár 1200 Ft,
  • MaG tagoknak ingyenes,
  • SzMT tagoknak 1000 Ft.,
  • diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 600 Ft.

  Szeretettel várunk!

  Kovács Magdolna (NLP tréner), az est vezetője

  Domonyi Évi és Forrai Marcsi, a Gestalt Estek szervezői
  est KUKAC gestalt PONT hu

  Sexual Grounding Terápia

  • Mindkettő a (testi) tudatossággal dolgozik
  • Fontos bennük a részvevő és a terapeuta közötti (testi) viszony, kapcsolat
  •  Az élmény és a megértés egyaránt fontos
  •  Az ügyfélhez holisztikusan közelítünk mint testtel, lélekkel és szellemmel rendelkező személyhez

  A Willem Poppeliers holland pszichológus által kidolgozott Sexual Grounding Terápia a testpszichoterápiának egy olyan különleges ága, amelyik a szexualitást alapjaiban “teszi helyre”, földeli le azáltal, hogy újra kialakítja a szív és a genitáliák kapcsolatát- A kurzuson, többek között, a következő témákkal foglalkozunk:

  •  Az egyén szexuális kiteljesedésének fejlődési szakaszai
  • A szív és a genitáliák közötti energia rendes áramlása, kívül és belül
  • Hogyan érjük el a megújult ártatlanság és izgalom állapotát az örökölt szégyenérzettől és negatív önképtől megszabadított testben
  • Hogyan oldjuk meg az anya- és apa-komplexusokat és hogyan programozzuk újra a belső „szülői képet”, mint a támogatás és iránymutatás alapját

  Egyesületi tagoknak 10% kedvezmény a részvételi díjból-  Letölthető bővebb információk

  Gestalt Est: Body-Process (élménybeszámoló)

  „Szeretném megosztani veletek élményeimet az idei év januárjában Arye Bursztyn és Yaakov Kaiser által tartott Body-Process tréningről- Nagy szerencsém volt, hogy eljöttek Budapestre, és nem kellett Izraelig utaznom- Amikor ugyanis Izraelben Gestalt tréningen voltam, nem lehettem a csoportjukban és nagyon irigykedtem másokra, látva röpdösésüket! Most már én is értem mindazokkal együtt, akik voltak olyan szerencsések, és társaim lehettek ezen a három téli napon! Amikor elvállaltam, hogy egy Gestalt est keretein belül megosztom veletek élményeimet, még nem gondoltam bele abba, hogy erről egy kis előzetest is írnom kell, hiszen nehéz test-tudat élményről írni, ezért inkább csak egyszerűen invitállak benneteket: 

  Próbáljunk ki együtt néhány gyakorlatot!És néhány szó:  

  Teljesség,

  LÉLEGEZZ!

   Test-tudat

  Egyszerre OTT lenni és kívülről is érzékelni…- Jelenlét bővítése…- és…–úgy sejtem, hogy egymerő izgalom leszek…”Kérjük, hogy jelezz vissza nekünk, a szervezőknek, ha jössz, hogy tudjunk rólad és várhassunk téged!Azt est belépődíjai:

  • teljes ár 1200 Ft-
  • MaG tagoknak ingyenes,
  • SzMT tagoknak 1000 Ft-,
  • diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 600 Ft-,

  Szeretettel várunk!Fekete Éva („gestaltos” coach, tanácsadó), az est vezetőjeDomonyi Évi és Forrai Marcsi a Gestalt Estek szervezői-(Elérsz minket az est KUKAC gestalt PONT hu e-mail címen-)

  GestART – Gestalt alapú önismereti program

  A program részletes leírása itt olvasható-A jelentkezési lapinnen tölthető le-Helyszín: Balaton, Zamárdi- Néhány jelentkező részére a program helyszínén tudunk szállást biztosítani, a többi résztvevőnek a közelben- A csoport max- 10 fős-Étkezés: egyénileg, emellett közös főzésre van lehetőség-A program mindhárom hétvégén pénteken 17-00 – 21-00 -ig, szombaton és vasárnap 9-00 -től 18-00 -ig tart-Előzetes találkozás: a program vezetőivel március közepén kb- 30 perces egyéni interjú, mely során átbeszéljük a programon való részvétel lehetőségeit és határait (pl- gyógyszerszedés, családi kapcsolat, stb-)-Időpontok:

  • április 23-24-25
  • május 28-29-30
  • június 18-19-20

  Részvételi díj: 180-000,- Ft + Áfa az egész csomag (60 óra), mely két részletben fizethető- További részletekről a Jelentkezési lapon olvashattok-MaG tagoknak 10% kedvezmény!A program vezetőiről: Mindketten gyakorló pszichológusok és egyben alapító tagjai vagyunk a Magyar Gestalt Egyesületnek- Közösen végeztük el az 5 éves Gestalt alapú Integrált Humanisztikus Terapeuta képzést Bernd Leygraf vezetésével- Azóta szervezetfejlesztő trénerként, vezetői coach-ként és terapeutaként is éljük, használjuk és élvezzük a Gestalt művészetét- Amennyiben úgy érzed, érdemes velünk tartanod ezen a 3 hétvégén,várunk szeretettel:Sáfrány Kinga és Goldschmidt Lizawidth=511

  Akkreditált Gestalt Terapeuta képzés – 2010-2014

  A képzés elvégzéséhez a képzési napokon kívül hozzátartozik:

  • Évente hozzávetőlegesen 1000 oldal angol nyelvű szakirodalom feldolgozása;
  • Évente egy esszé megírása angol nyelven;

   Trénerek, szupervizorok:

  • A képzési napokat a Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei: Daan van Baalen, Svein Johansen, Kristin Austheim, Mette Kjeldahl tartják. (A mellékletben részletes önéletrajz olvasható róluk)
  • A szupervíziós folyamatok tanári gárdája még kialakulóban van. A Norsk Gestaltinstitutt AS trénerei mellé szándékaink szerint szeretnénk magyar Gestalt terapeutákat is bevonni.


  Tolmácsolás:

  Az 1. évben a képzési program tolmácsolás mellett zajlik majd. A tapasztalatok és a résztvevők igényei alapján később kerül eldöntésre, hogy a tolmácsolás a további években is folytatódik-e.

  Csoportlétszám:

  A minimum csoportlétszám és egyben a képzés elindításának feltétele 15 résztvevő jelentkezése. A csoport maximális létszáma 18 fő.

   A képzés előfeltétele

  • Felsőfokú diploma – A diplomát helyettesítheti releváns területeken szerzett sok éves munkatapasztalat. Releváns területek közé tartozik: egészségügyi/szociális munka, oktatási/tréning, emberi erőforrás menedzsment tapasztalat, vezetési tanácsadás. A kritérium teljesítését a jelentkezőnek a megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania.
  • Minimum 20 óra Gestalthoz kapcsolódó tapasztalat, ez lehet valamilyen Gestalt alapú tréningen, vagy Gestalt alapú egyéni terápiában való részvétel. A kritérium teljesítését a jelentkezőnek megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania.
  • Angol nyelvtudás – Bár a képzés 1. évében lesz tolmácsolás a programon, a képzés részeként megadott szakirodalom angol nyelvű, feldolgozásához szükséges a megfelelő angol nyelvtudás.
  • A fentieken túl minden jelentkező egy felvételi beszélgetésen vesz részt. A beszélgetés célja a résztvevő előképzettségének, felkészültségének megismerése, esetleges kizáró tényezők feltárása. A beszélgetésekre a jelentkezésekhez igazodva előreláthatólag májusban és augusztus végén kerül sor.


  Kik jelentkezzenek?

  • Gyakorló tanácsadók, pszichológusok, életvezetési tanácsadók, akik módszerspecifikus képzést szeretnének végezni
  • Gyakorló terapeuták, pszichoterapeuták, akik saját eszköztárukat szeretnék bővíteni
  • Olyan szakemberek, akik terápiát és life coachingot akarnak végezni, vagyis a coaching folyamatok munkahelyi irányultsága mellett a magánéletre kiterjedően is támogatni szeretnék az egyén működését.
  • Coachok vagy leendő coachok, akik szélesebb tudásra és mélyebb önismeretre vágynak annál, mint amit az üzleti coaching tanulása és végzése során szereztek.

  Gestalt Képző Központ

  A Gestalt Terapeuta Képzés norvég közreműködői, a Norsk Gestaltinstitutt AS és a Magyar Gestalt Egyesület egy olyan hosszú távú megállapodást írt alá, mely célul tűzi ki, hogy a Gestalt Terapeuta Képzés magyar nyelven is elérhető legyen. A mostani képzés résztvevőinek a tervek szerint hosszabb távon lehetősége lesz arra, hogy az oktatói munkába is bekapcsolódjanak.

  Időpontok az 1. évben

  • 2010. október 1-2-3
  • 2010. november 12-13-14
  • 2010. december 10-11-12
  • 2011. január 22-23 (vezető nélküli csoport)
  • 2011. február 18-19-20
  • 2011. március 25-26-27
  • 2011. május 6-7-8
  • 2011. június 3-4-5

  Időpontok a 2. évben

  • 2011. szeptember 2-3-4
  • 2011. október 28-29-30
  • 2011. december 9-10-11
  • 2012. január 7-8 (vezető nélküli csoport)
  • 2012. február 3-4-5
  • 2012. március 2-3-4
  • 2012. április 13-14-15
  • 2012. május 18-19-20
  Időpontok a 3. évben
  • 2012. szeptember 7-8-9
  • 2012. október 19-20-21
  • 2012. december 7-8-9
  • 2013. január 5-6
  • 2013. február 8-9-10
  • 2013. március 8-9-10
  • 2013. április 19-20-21
  • 2013. május 24-25-26

  Időpontok a 4. évben

  • 2013. szeptember 6-7-8.
  • 2013. október 18-19-20.
  • 2013. november 15-16-17.
  • 2013. december 13-14-15.
  • 2014. január 18-19.
  • 2014. február 7-8-9.
  • 2014. április 4-5-6.
  • 2014. május 17-18.
  • 2014. június 14-15.

  Egy-egy 2 napos képzési alkalom menete

  • Péntek: 15:45 – 21:00
  • Szombat: 9:00 – 20:30
  • Vasárnap: 9:00 – 15:30

  A képzés helyszíne:

  szervezés alatt

  Részvételi díj:

  A képzés díja és a kedvezmények a képzés első évére vonatkozóan az alábbiak:

   

  képzés 1. évére vonatkozóan

  képzés 2. 3. és 4. évére vonatkozóan

  MaG tagoknak

   

   

  Egyösszegű befizetés esetén

  735.000 + 25% áfa

  665.000 + áfa

  Részletfizetés esetén

   

   

  részlet (aug 25-ig) 200.000 + áfa

  részlet (szept. 15-ig, majd okt 15-ig)

  400.000 + 25% áfa

  200.000 + áfa

  részlet (január 31-ig)

  370.000 + 25% áfa

  300.000 + áfa

  Nem MaG tagoknak

   

   

  Egyösszegű befizetés esetén

  770.000 + 25% áfa

  700.000 + áfa

  Részletfizetés esetén

   

   részlet (aug 25-ig)  200.000 + áfa
   részlet (szept. 15-ig, majd okt 15-ig)

  400.000 + 25% áfa

  200.000 + áfa

   részlet (január 31-ig)

  400.000 + 25% áfa

  335.000 + áfa

  • Mivel a részvételi díj jelentős része EUR alapú költség, ezért a HUF-EUR árfolyam jelentősebb +/- 5%-os változása esetén a részvételi díj korrigálásának jogát fenntartjuk.
  • A résztvevők jelentkezése 70.000 Ft előleg befizetése mellett válik véglegessé.

  Ösztöndíj:

  Lehetőség van ösztöndíjra pályázni – a Magyar Gestalt Egyesület 1 fő részvételét támogatja –, ennek feltételeiről Sz. Fekete Éva ad felvilágosítást. Érdeklődni a feva KUKAC creanova PONT hu e-mail címen lehet.

  Elérhetőség:

  A képzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű kérdéssel Jókay Ritát lehet keresni a 30/560-5584-es telefonszámon vagy az r PONT jokay KUKAC odpartner PONT hu e-mail címen.

  Letölthető dokumentumok:


  Melléklet: A tanárok rövid bemutatása

  Daan van Baalen
  Daan was a founding member of Norwegian Gestaltinstitutt in 1986, and is currently co-owner of NGI AS. He is principal and has professional responsibility, and in addition gestalt therapist, supervisor and teacher at the institute. He holds the European Certificate of Psychotherapy (ECP).

  Daan is an MD (1971 in the Netherlands), gestalt therapist (1975 in the Netherlands), Group Analyst (1983) and psycho-therapist (1981 in London). He has 10 years experience in general practice as a physician and psychotherapist. From 1987 he worked with the research project “Cancer and Psychotherapy” at Erasmus University, Rotterdam, where he among other things had psychotherapeutic work with chronically ill patients. In the period of 1979 to 1995 he was director and teacher at the Hollandsk-Belgian Gestaltinstitutt Multi-di-Mens.

  Svein Johansen
  Svein is co-owner of NGI AS. He is toxicologist with work experience in cancer and environmental research. In 1990 he graduated as a gestalt and psycho-therapist. In addition to many years of full-time practice as gestalt therapist he has been a teacher and supervisor since 1994. Svein is a member of EAGT and EAP, and has long experience working with the group, couples and individual therapy.In addition to therapist education, he has 3-year continuing education from the multi-di-While in the Netherlands, education in bioenergy and transactional analysis (TA), and was apprenticed to Joseph Zinker and Miriam and Erving Polster. In 2004 he completed his MSc in Gestalt Psychotherapy at the University of Derby, UK.

  Kristin Austheim
  Kristin is a gestalt therapist and a teacher at NGI’s therapist training and coaching / organizational development program. She is also a part-time student in a Master program in value-based management. Kristin is interested in self-management, employment issues and leadership development. “Coaching as a tool is something I’m passionate about.”

  Mette Kjeldahl
  Mette is a gestalt therapist and a teacher at NGI’s therapist training and coaching / organizational development program. She has many years experience working in schools, mainly special educational work with multicultural children with emotional problems. Since 1995 she has run her own practice as a therapist. Mette has also worked as a supervisor at NGI since 1998.She has also held several business courses and offers coaching and consulting services in connection with the change processes in companies.

   

  Gestalt Est: Visszaintegetés az Egy Jó Válasz földjére

  A következő Gestalt Est

  időpontja: 2010- március 22- hétfő, este 6 óra-

   

  helye: Flow tréningközpont1146- Zichy Géza u- 5- 2-es csengő, földszint 2- cime: Visszaintegetés az Egy Jó Válasz földjére

  Az estet vezeti és az úton tartja: Szobonya László

  Kérjük, hogy jelezz vissza nekünk, a szervezőknek, ha jössz, hogy tudjunk rólad és várhassunk téged!Azt est belépődíjai:

  • teljes ár 1200 Ft-
  • MaG tagoknak ingyenes,
  • SzMT tagoknak 1000 Ft-,
  • diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 600 Ft-,

  Szeretettel várunk!

  Szobonya László, az est vezetője

  Domonyi Évi és Forrai Marcsi a Gestalt Estek szervezői-  

  (Elérsz minket az est KUKAC gestalt PONT hu e-mail címen-)

  Gestalt Est: A teljesebb emberré válás

  „Virginia Satir sokak szerint az eddig élő egyik leghatékonyabb terapeuta volt- Nekem volt szerencsém személyesen is találkozni vele, majd ezután az USA-ban mélyebben tanulni a tanításairól és a módszereiről- Ez nem csak szakmailag, de személyesen is igazi fordulópontot hozott számomra, és úgy látom, hogy az inspirációja egész életemben meghatározó lesz-Sajnos Magyarországon alig-alig ismerik, holott az USA-ban ma ismertebb, mint Fritz Perls- Ez persze önmagában semmit sem jelent: nekem – sokakkal együtt – meggyőződésem, hogy nem csak egy csodálatos ember volt, hanem olyan különleges látásmóddal és eszközökkel közelített az emberekhez, amitől ők és a fejlődésük is csodálatos perspektívát kapott- Talán érthető, honnan az indíttatás, hogy ezt megosszam másokkal is-”Az este folyamán

  • előadás lesz Virginia Satirról, majd
  • beszélgetünk a hallottakról, végül
  • lesz egy – a témához kapcsolódó, Virginia Satir-os – vezetett meditáció-

   Kérjük, hogy jelezz vissza nekünk, a szervezőknek, ha jössz, hogy tudjunk rólad és várhassunk téged!Azt est belépődíjai:

  • teljes ár 1200 Ft,
  • MaG tagoknak ingyenes,
  • SzMT tagoknak 1000 Ft-,
  • diákoknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 600 Ft-

  Szeretettel várunk!Boros András, az est vezetőjeDomonyi Évi és Forrai Marcsi, a Gestalt Estek szervezőiest KUKAC gestalt PONT hu

  Hogyan dolgozzunk a testi folyamatokkal terápiában, tanácsadásban és coachingban? – Test-Tudat (BodyMind) megközelítés a Gestaltban

  Itt töltheted le a jelentkezési napot-Testünk önszerveződő, adaptív és intelligens- Saját tapasztalásunk a testünkről erősen befolyásolja, hogyan észleljük magunkat, milyen kapcsolatokban élünk, és hogyan dolgozunk-

  A testünk meghatározza valóságunkat: hogyan hatunk a világra és hogyan hat a világ ránk-  

  A háromnapos program célja, hogy megtapasztaljuk, hogy a testünkre való odafigyelés, a testi énünk felfedezése hogyan járul hozzá a személyes fejlődésünkhöz és a szakmai gyakorlatunkhoz- A tréningen a Gestalt Test-Tudat megközelítésének alapfogalmaival és gyakorlatával ismerkedünk meg-

   

  • Megismerkedünk a test-orientált Gestalt megközelítéssel-
  • Dolgozunk a légzéssel, a mozgással és a hanggal-
  • Sajátélményen keresztül gyakoroljuk a test-orientált beavatkozásokat-
  • Foglalkozunk azzal, hogyan tudjuk támogatni magunkat, támaszkodni magunkra (“grounding”)-
  • Mélyítjük éntudatosságunkat-
  • Az önmagunkhoz és a másokhoz való kapcsolódás új módjait fedezzük fel-

  A programra emberekkel dolgozó szakembereket várunk (coachok, tanácsadók, terapeuták, szupervizorok), Gestaltos előképzettséggel vagy anélkül- 

  A tréning tolmácsolással zajlik, nyelvtudás nem feltétele a jelentkezésnek- Ajánlott olvasnivaló:Kepner, James I-, 1993, Body Process: Working with the Body in Psychotherapy, Jossey- Bass Publishers, San Francisco

  A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben

  „Veszítsétek el az eszeteket, térjetek inkább magatokhoz!” – Fritz Perls „Váljatok – terapeutaként – olyanná, mint a falu bolondja!” – Sylvia Fleming CrockerA 2 napos műhely témája:„Álmainkon keresztül valódi énünk (self) az elidegenedett részeivel való egységet keresi és megoldást keres bizonyos feldolgozalan témákra, hogy ezáltal azokat élete szerves részévé tegye- Az álmok jelentése az álom részei között létrejövő kapcsolat és párbeszéd során bukkan elő- Bízom benne, sikerül más terapeutákat is arra bátorítanom, hogy használják ezt a dramatikus módszert Gestált álommunkájuk során-” 

  Bővebben itt olvashatsz Sylvia novemberi Gestalt tréningjéről Sylvia műhelyét elsősorban azoknak ajánljuk, akik valamilyen segítő foglalkozásban, pszichológusként, terapeutaként, természetgyógyászként, pszichodramatistaként emberekkel dolgoznak vagy szeretnének dolgozni- Sylvia Fleming CrockerSylvia, aki a klasszikus Gestalt pszichoterápia kivételes képviselője, évtizedeken keresztül dolgozott együtt Erving és Miriam Polsterrel, valamint Judith és George Brownnal, Fritz Perls legközelebbi tanítványaival- Mielőtt végleg, teljesen a Gestalt pszichoterápiának szentelte volna életét, filozófiát és összehasonlító vallástörténetet tanított az Egyesült Államok különböző egyetemein-Saját vallomása szerint, számára ez a „gondolkodás”-ról a „cselekvés”-re való áttérést jelentette- Saját Gestalt praxist nyitott később Wyoming államban, Laramie-ban-Ma Sylvia a világ országait járva tanítja a Gestalt pszichoterápia elméletét és gyakorlatát-Sylvia Fleming Crocker a nagy sikert aratott: A Well Lived Life:

Essays in Gestalt Therapy, című könyv szerzője, számos publikációja, cikke jelent és jelenik meg-Hamarosan napvilágot lát legújabb könyve, „Az álom pszichodramatikus megközelítése a terápiában” címmel-Perls, Hefferline és Goodman egy fél évszázaddal ezelőtt megszabták a Gestalt terápia útját, melynek lényege; tényleges változásokat a jelenben, a kliens jelen pillanatbéli, valós életének feltárásával hozhatunk létre- Sylvia ehhez a klasszikus alapálláshoz tér vissza, s megmutatja, miként tudjuk elegánsan, könnyedén és humorosan elérni a biztos célt- Miként tudunk embertársaink, klienseink számára hatékonyan pozitív változást biztosítani- Sylvia az AAGT Association for the Advancement of Gestalt Therapy, alapító -, és a New York Institute of Gestalt Therapy rendes tagja-Ken Wilber szerint, „Sylvia az egyetlen, aki filozófiai tudása segítségével valóságosan tudja összekapcsolni a Gestalt pszichoterápiát korunk legújabb filozófiai irányzatával-”A novemberi tréning részvételi díja: 66-000Ft-Ha október 15 -ig jelentkezel, akkor 20,000 Ft kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból-  66-000 Ft helyett46- 000,- FtHa október 30-ig jelentkezel, akkor 10,000 Ft kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból-  66-000 Ft helyett 56 000,- FtA képzés végén a résztvevők a 20 órás képzés elvégzését igazoló tanusítványt kapnak-JelentkezésRészvételi szándékod véglegesítéséhez 6-000 Ft előleg befizetése szükséges, melyet postai, rózsaszín csekken,(Nemeskéri Péter 1027-Budapest, Frankel Leó út 10- III-/1-) vagy személyesen tehetsz meg-A korlátozott férőhelyekre való tekintettel, foglalásodat jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni-A Gestalt terápiáról bővebben: http://pszicholog-us/2009/08/13/gestalt-terapia/Fritz Perlsről: http://pszicholog-us/2009/08/25/1098/„Sylvia egy új fajta szintézist hozott létre, melyre mindannyian vártunk Perls, Hefferline és Goodman a „gestalt biblia” szerzői óta-”– Richard Kitzler, a New York-i Institute of Gestalt Therapy legnevesebb trénere„A Well-Lived Life, az oslói Gestalt Intézetben alaptankönyvünk volt- Sokan közülünk spontán kiáltottak fel: Ebből a könyvből értettem meg valójában, mi is az a Gestalt pszichoterápia-”– Terezia Christiansen, Gestalt terapeuta, Norvégia„Sylvia workshopján az elméleti és gyakorlati útmutatások tökéletes összhangban voltak- Ez az egyensúly, valamint a nagy szakmai tapasztalaton alapuló tudása mindenkit lebilincselt- Számomra a virtuóz tudás mellett a tapasztalható nyugodt és állandó megnyugtató és mégis élénk gondolati ritmus is sokat adott-”– Honti Margó pszichológusItt tudsz jelentkezni:

  Nemeskéri L- Péter

  06 30-292 13 86

  nemeskeri-peter@gmail-com 

  „Veszítsétek el az eszeteket, térjetek inkább magatokhoz!”Ha valamiért nem lenne olvasható a csatolt dokumentum, akkor a tájékoztató itt is elérhető:http://pszicholog-us/2009/09/07/dr-sylvia-fleming-crocker-ujra-magyarorszagon-2009-november-28-29-szombat-vasarnapSylvia Fleming Crocker: A Gestalt álommunka pszichodramatikus megközelítésben:http://pszicholog-us/2009/09/07/sylvia-fleming-crocker-a-gestalt-alommunka-pszichodramatikus-megkozelitesben/

  Beszámoló a MaG 2009-es szervezeti műhelyéről

  Itt olvashatod a beszámolót a MaG részére szervezett, 2009. novemberi szervezeti műhelyről, amit a belga Gestalt intézet vezetője, Jan Standaert tartott nekünk.
  A műhelyt azzal a céllal szerveztük, hogy felkészüljünk az Egyesület életének legnagyobb változására: Erős Ila elnök távozására. Habár az Egyesületnek tagja marad, nem pályázik újra az elnöki pozícióért. Azt gondoltuk, érdemes ezt a változást gondosabban kezelni, mint csak meghirdetni az elnöki pályázási lehetőséget.

  A műhelynek különböző elvárásokkal mentünk neki. Én a meghívóban annak idején azt írtam: “A műhellyel az a célunk, hogy újragondoljuk az Egyesület stratégiáját, struktúráját, működési módját, “gondoljuk újra” a MaG-ot. A célunk nyilvánvalóan marad az, amire megalapult az Egyesület – és mindent mást újragondolhatunk.”

  A műhelyt Jan Standaert, belga gestaltos vezette, és 11-en vettünk részt (az elnökség mellett 6 tag volt jelen).

  A műhely mindannyiunknak másképpen volt izgalmas és tanulságos, erről a ebben a beszámolóban olvashatsz bővebben.

  Mi is meglepődtünk rajta, de még az első napon elkezdtünk elbúcsúzni Ilától, aki ezután ki is ment a programról, és az Egyesületen való gondolkozást nélküle folytattuk. Alaposan elemeztük a jelent, több szemszögből is. Bár többen szerettünk volna foglalkozni a MaG jövőképével is, hogy megfogalmazzuk, merre akarunk menni, Jan emlékeztetett minket, hogy előbb a vezetést érdemes megválasztani, hogy ők is beleszólhassanak a stratégiába. Ebből legfőbb prioritásként az emelkedett ki, hogy válasszunk új elnököt, aki a MaG élére áll, ill. ha szükséges, elnökségi tagot.

  Most is érzem annak a furcsaságát, ahogy írom ezt nektek, hogy a két nap végére látszólag pont oda jutottunk, ahonnan indultunk: mégiscsak “csak” meghirdetjük az elnöki pozíciót. Talán nem tudjuk ezt átadni ezzel a levéllel, de ez mégis egy másik hely, ahol most vagyunk, két nap együttdolgozás, kimondások, gondolkodások után.

  A következő lépés a januári Rendkívüli Közgyűlés, erről az Ila által küldött  meghívóban olvashattál.

  Ha idáig eljutottál, akkor örülök, hogy elolvastad. Ha kérdésed/reakciód van, nyugodtan keress engem vagy az elnökséget az elnokseg@gestalt.hu e-mail címen.

  Izgalmas fordulópont ez a MaG-ban. Ha van kedved, vegyél részt, alakítsd, szólj bele Te is. De az is rendben van, ha csendben követed az eseményeket.

  Üdvözlettel:

  Bozsogi Dia
  Elnökhelyettes

  Gestalt Alapképzés – Még egy csoportot indítunk

  Eddig lemaradtál róla?

  Vagy szeretnéd élményeidet és ismereteidet frissíteni, bővíteni?

  Szeretnél nagynevű szakemberektől tanulni a gestalt alkalmazásairól?

  Akkor idén ősszel gyere el Te is a megújult gestalt alapképzésre, ahol a történeti és elméleti alapokon túl izgalmas, saját élményt adó foglalkozásokon ismerheted meg a Gestalt napjainkban használatos módszereit, technikáit- Gyere és nyerj betekintést a gestalt érdekes világába, lásd mi az ami miatt hazánkban is egyre többen, nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a konzultáció, a szervezetfejlesztés, vagy éppen a mentálhigiénés munka területein-

  A képzés tematikája:

  Alapozó modulok

  Időpont

  Képző(k)/ tréner(ek)

  Modul megnevezése

  I-

  2009-október 22- csütörtök 17:00-21:00

  Erős Ila és Schmideg Ádám

  Alapfogalmak I-: A Gestalt története – (Alak és mintázatok)

  II-

  2009-november 5- csütörtök 17:00-21:00

  Erős Ila és Schmideg Ádám

  Alapfogalmak II-: Külső adat, belső adat, pásztázás és fókuszálás

  III-

  2009- november 19- csütörtök 17:00-21:00

  Molnár Tibor

  A Gestalt Ciklus és az Elhárító mechanizmusok

  További modulok

   

  IV-

  2009-december 03- csütörtök 17:00-21:00

  Goldschmidt Liza

  Egyéni alkalmazások: Coaching és Terápia

  V-

  2009-december 17- csütörtök 17:00-21:00

  Boros András

  Tapasztalati tanulás

  VI-

  2010- január 07- csütörtök 17:00-21:00

  Goldschmidt Liza és Sáfrány Kinga

  Csoportos alkalmazások – Páros és többszemélyes rendszerek (Cape Cod)

  VII-

  2010-január 21- csütörtök 17:00-21:00

  Fekete Erika

  Szabad Tánc – Testünk és érzéseink megélése, tudatosítása

  A képzés alapdíja 140 000 Ft, amihez jelentős kedvezményeket lehet igénybe venni:

  A diákkedvezmény 30%, az SzMT-s tagság 10%-os kedvezményt, míg a MAG tagság 20% kedvezményt jelent (a háromból egy választható)-

  Ezen felül (a többi kedvezménytől függetlenül), aki magánszemélyként jelentkezik (vagyis nem cég nevére, hanem saját nevére kér számlát) az további 10% kedvezményben részesül-

   

  Alapdíj:

  140 000 + 25% áfa

  MaG tagoknak (20%):

  112 000 + 25% áfa

  Diákoknak (30%):

  98 000 + 25% áfa

  SZMT tagoknak (10%):

  126 000 + 25% áfa

   A képzés október 22-én csütörtökön indul és január közepéig tart- Az Gestalt kevésbé a szavakban, mint inkább az élményekben nyilvánul meg, gyere hát Te is és tapasztalj velünk!Jelentkezz mielőbb a letötlhető jelentkezési lap visszaküldésével!Amennyiben a Magyar Gestalt Egyesületbe (MaG) is szeretnél belépni, ahhoz információkat ezen az oldalon találsz-

  „Nézni valamit merőben más dolog, mint látni-Semmit nem látunk, amíg szépségét nem látjuk”OSCAR WILDE További, bármilyen kérdés esetében készséggel állok rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken: kis-tamas PONT lorand KUKAC corporatevalues PONT hukistamas PONT lorand KUKAC gmail PONT com

  Októberben újraindul a nagysikerű Gestalt alapképzés!

  Itt letöltheted a jelentkezési lapot-Legutóbb lemaradtál róla?Vagy szeretnéd élményeidet és ismereteidet frissíteni, bővíteni?Szeretnél nagynevű szakemberektől tanulni a gestalt alkalmazásairól?Akkor idén ősszel gyere el Te is a megújult gestalt alapképzésre, ahol a történeti és elméleti alapokon túl izgalmas, saját élményt adó foglalkozásokon ismerheted meg a Gestalt napjainkban használatos módszereit, technikáit- Gyere és nyerj betekintést a gestalt érdekes világába, lásd mi az ami miatt hazánkban is egyre többen, nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és sikerrel alkalmazzák ezt a szemléletet és módszertani eszközeit a terápia, a konzultáció, a szervezetfejlesztés, vagy éppen a mentálhigiénés munka területein-A képzés tematikája:

  Alapozó modulok

  Időpont

  Képző(k)/ tréner(ek)

  Modul megnevezése

  I-

  2009-október 21- szerda 17:00-21:00

  Erős Ila és Schmideg Ádám

  Alapfogalmak I-: A Gestalt története – (Alak és mintázatok)

  II-

  2009-november 4- szerda 17:00-21:00

  Erős Ila és Schmideg Ádám

  Alapfogalmak II-: Külső adat, belső adat, pásztázás és fókuszálás

  III-

  2009- november 18- szerda 17:00-21:00

  Molnár Tibor

  A Gestalt Ciklus és az Elhárító mechanizmusok

  További modulok

   

  IV-

  2009-december 02- szerda 17:00-21:00

  Goldschmidt Liza

  Egyéni alkalmazások: Coaching és Terápia

  V-

  2009-december 16- szerda 17:00-21:00

  Boros András

  Tapasztalati tanulás

  VI-

  2010- január 06- szerda 17:00-21:00

  Goldschmidt Liza és Sáfrány Kinga

  Csoportos alkalmazások – Páros és többszemélyes rendszerek (Cape Cod)

  VII-

  2010-január 20- szerda 17:00-21:00

  Fekete Erika

  Szabad Tánc – Testünk és érzéseink megélése, tudatosítása

  A képzés alapdíja 140 000 Ft, amihez jelentős kedvezményeket lehet igénybe venni:Amennyiben augusztus 31-ig jelentkezel, a képzés díja 120 000 Ft, a diákkedvezmény 20%, az SzMT-s tagság 10%-os kedvezményt, a MAG tagság 20% kedvezményt jelent (a háromból egy választható)-Ezen felül (a többi kedvezménytől függetlenül), aki magánszemélyként jelentkezik (vagyis nem cég nevére, hanem saját nevére kér számlát) az további 10% kedvezményben részesül-

  Ha a jelentkezés

  Aug- 31-ig megtörténik

  Aug- 31-től

  Alapdíj:

  120 000 + 25% áfa

  140 000 + 25% áfa

  MaG tagoknak (20%):

  96 000 + 25% áfa

  112 000 + 25% áfa

  Diákoknak (30%):

  84 000 + 25% áfa

  98 000 + 25% áfa

  SZMT tagoknak (10%):

  108 000 + 25% áfa

  126 000 + 25% áfa

  A képzés október 21-én szerdán indul és január közepéig tart- Az Gestalt kevésbé a szavakban, mint inkább az élményekben nyilvánul meg, gyere hát Te is és tapasztalj velünk!Jelentkezz mielőbb a letötlhető jelentkezési lap visszaküldésével!Amennyiben a Magyar Gestalt Egyesületbe (MAG) is szeretnél belépni, azt külön jelezd, mert ahhoz is küldünk egy jelentkezési lapot-

  „Nézni valamit merőben más dolog, mint látni-Semmit nem látunk, amíg szépségét nem látjuk”OSCAR WILDE További, bármilyen kérdés esetében készséggel állok rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken: kis-tamas PONT lorand KUKAC corporatevalues PONT hukistamas PONT lorand KUKAC gmail PONT com

  Itt letöltheted a jelentkezési lapot-

  Beszámolók a 2009-es OSDI-ról

  2009-ben ismét Magyarországon tartották az OSDI egyik képzési blokkját.

  Iskolamarketing Médiaügynökség

  A kétszer 3 órás beszélgetések alatt a cég vezetése nagyon sokat haladt előre, elsősorban a mélyben rejtőző személyes nézetkülönbségek feltárása és az értékrendek egymáshoz közelítése tekintetében. Nagyon jó pillanatban kaptunk egy olyan jellegű segítséget, melyre leginkább szükségünk volt, és ami nélkül bizonyára fájdalmas konfliktusok robbantak volna ki váratlan pillanatokban. A képzés végén a csapat újult erővel, a jövőbe és a csapat erejébe vetett megújult hittel távozott. Egy profi céges pszichoterápia részesei voltunk, ahol a terapeuták egyénként és csapatként is profin dolgoztak a mi sikerünk érdekében. Köszönjük!

  Bendl Mátyás, Iskolamarketing Médiaügynökség | H-1051 Budapest, Zrínyi u. 9. Mobil: +36 70 270 5535  | Tel/fax: +36 1 337 1404 | www.iskolamarketing.hu

  Onlinet

  Öt különböző országból érkező és különböző területeken dolgozó szakemberrel találkoztunk. Úgy gondolom, hogy egyfajta tükröt kaptunk magunkról, illetve a cégünkben működő döntési mechanizmusokról, így sikerült rávilágítani a fejlesztendő területekre. Sok gondolatébresztő következtetésre jutottunk a kereskedelmi stratégiánkat illetően is, amit érdemes továbbgondolnunk a közeljövőben.

  Véleményem szerint hasznos volt ez a két délután, mert segített felismerni azon területeket, ahol fejlődnünk kell.

  Sárközy Péter, HR igazgató

  LET Hungary

  “Én nagyon jól éreztem magam mindkét délután. Élveztem az együttdolgozást ezzel a nagyon nemzetközi, sokféle emberekből álló, lelkes, szeretetteli tanácsadó csapattal, akiktől sok figyelmet, megerősítést kaptunk, és fontos visszajelzéseket.

  Tetszik, hogy két egészen konkrét, letisztult tanulsággal jöttünk haza a saját máködésünkre vonatkozóan.”

  “Gestalt, Gestalt: hát persze, hogy nem azzal foglalkoztunk végül, amilyen témával odamentünk 🙂 Mégis elégedett vagyok, mert amit kaptunk ettől az alkalomtól, az segít minket eredményre jutni az eredeti kérdésünkben – immáron nélkülük.

  Lenyűgözött, ahogyan az öt tanácsadó együttműködött, és beletették különböző személyiségüket, szempontjaikat. Az izgalmam hamar elmúlt, teljesen biztonságban éreztem magam velük. Tetszett, hogy ez egy kölcsönös tanulási helyzet volt: mindannyian tanultunk a saját csoportműködésünkről és a tanácsadásról is.”

  “Nekem az volt érdekes, hogy milyen kevés intervencióval dolgoztak, és látszólag olyan kevés dolog történt, mégis két világos fókuszponttal jöttünk el. Kiemelkedik nekem az érzékenységük és a kedvességük – felénk elsősorban, egymás felé már több volt a súrlódás. A szervezeti értékén túl nagyon klassz személyes élmény volt, nagyon élveztem a társaimmal dolgozást és a tanácsadó karaktereket is. Még akarok!”

  Bozsogi Dia, Papp Péter, Viga Orsi

  Suomi Sauna

  Az első alkalom arra ment el, hogy a tanácsadók nagyon intenzíven, nagyon jó – időnként fájó – kérdésekkel bombáztak engem. Aznap nagyon visszatartották a véleményüket, csak gyűjtötték az információt…másnap egy nagyon ütemes összesítéssel kezdtek, fel voltak készülve abból, hogy mit hallottak az előző nap. Ennek segítségével már nagyon könnyű volt végleges döntést hoznom arról, hogy melyik irányba kell fejlesztenem a vállalkozást továbbiakban: a saját személyiségemet tükröző tevékenységeket kell tovább fejlesztenem, minden mást vagy értékesíteni kell vagy el kell felejteni.

  Sokkal tisztább lett a képem saját magamrol – pedig nem mondanam, hogy nem ismerem magam -, de a vállalkozásom végül is nem túl régi, igy saját magam képét a “tevékenységi tükörből” most tisztán látom.

  Az egész folyamat nagyon pozitív és bátorító szellemben zajlott. Bátorsagot adott nekem tovább harcolni a harcomat, reménységet kaptam…lesz ebből még valami, és talán nem bármi…:)

  Köszönöm nektek a szervezést és mindent. Gábornak is köszönet, hogy szólt nekem erről 🙂

  Timo Nakari

  BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt.

  “For a short individual one-on-one coaching session I have met s Edwin C. Nevis as a client during the Dunakiliti workshop programme.

  The two hours long experience, meeting such senior coach, have opened new perspectives in my life by focusing my attention to potential opportunities, which were already emerged but were unrecognised. During the session I explained a certain situation meanwhile Edwin easily pointed out possibilities that avoided my attention. As a result I got multiple new choices to make, which are much more in line with my goals, and more relevant than previous ones. This short coaching session was probably the most effective and enjoyable coaching session in my life so far.”

  Tamas Kristof, Board Member, vice CEO